• Menu

  Zagospodarowanie i odzysk odpadów przemysłowych

  Zagospodarowanie odpadów przemysłowychPowstawanie różnego rodzaju odpadów jest nieodłącznym elementem procesów produkcyjnych. Niektóre z nich są użyteczne i nadają się do dalszego wykorzystania, inne z kolei mogą stanowić poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Zadaniem każdego przedsiębiorcy, którego działalność powoduje powstawanie odpadów przemysłowych, jest wdrożenie odpowiedniego planu gospodarowania nimi.

  Czym są odpady?

  Odpadami nazywamy wszystkie przedmioty stałe i niebędące ściekami substancje ciekłe, powstające w wyniku działalności przemysłowej lub gospodarczej i nieprzydatne w miejscu i w czasie, w którym powstały. Rozporządzenie Ministerstwa Środowiska z dnia 27 września 2001 roku wyróżnia dwadzieścia kategorii odpadów, w tym odpady kopalne, hutnicze, chemiczne, metalowej, olejowe, rolnicze i sadownicze, odpady związane z przetwórstwem żywności, a także odpady powstające w wyniku eksploatacji różnych sprzętów (np. zużyte opony, oleje samochodowe).

  Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie gospodarowania odpadami

  Przepisy dotyczące zagospodarowania odpadów określa Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku. Stwierdzają one między innymi, że:

  • Przedsiębiorstwo, które w wyniku prowadzenia swej działalności wytwarza odpady, jest zobowiązane do gospodarowania nimi – w tym celu powinno uzyskać odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności, w wyniku której powstają odpady. Istnieje możliwość zlecenia gospodarowania odpadami wytwarzanymi przez przedsiębiorstwo innej firmie, takiej jak Ekoprod z Legnicy.
  • Zakład wytwarzający odpady powinien nie tylko zarządzać nimi, ale również dążyć do ograniczenia ich ilości
  • Firmy produkujące nie więcej niż 100 kilogramów odpadów niebezpiecznych lub 5000 kilogramów innych odpadów, powinny poinformować starostę o tym fakcie oraz o przyjętych metodach gospodarowania odpadami. Firmy, które przekraczają powyższe limity powinny uzyskać zgodę na wdrożenie danego planu gospodarowania odpadami. Zgody wydaje marszałek województwa (jeśli działalność firmy może znacząco oddziaływać na środowisko) lub regionalny dyrektor ochrony środowiska (jeśli działalność firmy prowadzona jest na terenie zamkniętym). W pozostałych przypadkach decyzję wydaje starosta.
  • Przedsiębiorca, którego działalność prowadzi do produkcji odpadów, zobowiązany jest do prowadzenia ich ewidencji (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia wymienia listę odpadów, które w danych ilościach nie muszą być ujmowane w ewidencji)
  • Odpady należy przed wywiezieniem poza teren zakładu magazynować. Metody magazynowania powinny być dostosowane do rodzaju odpadów, zaś miejsce składowania odpowiednio oznaczone. Ponadto odpady powinny być segregowane, tak by w jednym miejscu nie znajdowały się odpady różnych rodzajów.
  • Transport odpadów do miejsca utylizacji powinien odbywać się z wykorzystaniem pojazdów dostosowanych do właściwości odpadów.

  2 odpowiedzi na “Zagospodarowanie i odzysk odpadów przemysłowych”

  1. Soki Wojtek pisze:

   Jestem producentem soku. Zostaje mi wielkie ilości resztek jabłek marchwi buraków. Czy można z tego zrobić pelet do palenia. Ma ktoś jakieś doświadczenie lub rozwiązanie?

  2. Zagospodarowanie Odpadów Spożywczych pisze:

   Jak niewiele przedsiębiorstw zdaje sobie z tego sprawę, że na samym początku powinny one dążyć do ograniczenia wytwarzania tych odpadów. Mało również firm we właściwy sposób ewidencjonuje. Świetny artykuł.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane