• Menu

  Z ogrodnictwem za pan brat

  3Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach został utworzony 1 stycznia 2011 r. z połączenia Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka i Instytutu Warzywnictwa im. Emila Chroboczka. Dyrektorem jest prof. dr hab. Małgorzata Korbin.

  Program badawczy Instytutu obejmuje zagadnienia związane z produkcją ogrodniczą, począwszy od biologicznych podstaw produkcji owoców, warzyw i roślin ozdobnych poprzez biotechnologię, genetykę i hodowlę twórczą roślin ogrodniczych, ochronę ich zasobów genowych, agrotechnikę, szkółkarstwo, ochronę roślin, nawadnianie, uprawę grzybów jadalnych, przetwórstwo i przechowalnictwo, bezpieczeństwo żywności, pszczelnictwo, po agroinżynierię i ekonomikę.

  Innowacyjne rozwiązania

  Instytut ma w swoim dorobku szereg pionierskich w skali światowej rozwiązań. Opracował nowe, przyjazne środowisku technologie uprawy owoców i warzyw – integrowane i ekologiczne pozwalające na produkcję wysokiej jakości płodów ogrodniczych o minimalnej lub zerowej zawartości pozostałości środków ochrony roślin. W Instytucie powstały także nowoczesne opryskiwacze sadownicze – tunelowy i sterowany satelitarnie (GPS) „inteligentny” dostosowujący wydatek cieczy roboczej do wielkości i gęstości korony drzew, kierunku wiatru i rzeźby terenu oraz sterowane komputerowo systemy nawodnień pozwalające na racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych przy jednoczesnym zapewnieniu wysokich plonów.

  Dzięki opracowaniu innowacyjnych kombajnów do zbioru owoców miękkich oraz dostosowanej do niego technologii uprawy, Polska stała się największym w świecie producentem czarnej porzeczki i jednym z czołowych producentów wiśni.

  W Instytucie wyhodowano ponad 200 odmian owoców i warzyw, które są wysoko cenione przez konsumentów, a Instytutowi przynoszą istotne dochody ze sprzedaży licencji. Opracowano też nowoczesne technologie przechowywania, dzięki czemu owoce i warzywa są dostępne na rynku przez cały rok. Dużym zainteresowaniem cieszą się także innowacyjne produkty spożywcze, w tym soki mętne o wysokich wartościach prozdrowotnych oraz chipsy z owoców i  warzyw.

  Laboratoria Instytutu Ogrodnictwa wyposażono w sprzęt o światowych standardach, dzięki czemu badania prowadzone są na najwyższym poziomie. Potwierdzeniem tego są wyniki badań międzylaboratoryjnych i przyznane certyfikaty na zgodność z normą ISO/IEC 17025. Laboratoria świadczą też usługi komercyjne wykonując m.in. analizy zawartości metali ciężkich, azotanów i azotynów oraz pozostałości środków ochrony roślin, jak również badania jakości miodu.

   

  Działalność organizacyjna

  Instytut Ogrodnictwa ma uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w dziedzinie ogrodnictwa oraz przeprowadzania postępowań o nadanie tytułu profesora nauk rolniczych.

  Instytut organizuje konferencje, warsztaty i szkolenia, współpracuje z większością polskich i zagranicznych instytutów i uczelni rolniczych w ramach wspólnych projektów badawczych i koordynację badań oraz poprzez gościnne wykłady i wymianę informacji. W jednostce realizowany jest także Program Wieloletni IO 2015-2020 (20 zadań) i Program Wieloletni IHAR-PIB/IO 2015-2020 (2 zadania) – finansowane przez MRiRW. Aktywnie uczestniczy w wielu polskich i międzynarodowych programach badawczych, sieciach naukowych i platformach technologicznych.

  Ponadto wydaje czasopisma: „Journal of Horticultural Research”, „Journal of Apicultural Science” oraz „Zeszyty Naukowe Instytutu Ogrodnictwa”.

  www.inhort.pl

   

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane