• Menu

  Wycena przedsiębiorstwa metodą dochodową – jak to zrobić?

  Wycena przedsiębiorstwa znajduje zastosowanie wśród właścicieli firm, którzy stale zadają sobie pytanie: “Ile jest warta moja firma?”. W praktyce wykorzystuje się kilka metod, które pozwalają na oszacowanie wartości danego podmiotu gospodarczego. Sprawdź, jak wycenić przedsiębiorstwo metodą dochodową i czym się ona charakteryzuje.

  Wycena przedsiębiorstwa

  Wycena przedsiębiorstwa – jak jest jej cel?

  Głównym celem przeprowadzenia wyceny przedsiębiorstwa jest odpowiedź na pytanie, ile tak naprawdę warta jest dana firma, przy zastosowaniu wybranych metod, które bazują na posiadanych informacjach i dostępnych danych finansowych. Ustalenie wartości firmy jest niezwykle pomocne przy podejmowaniu decyzji związanych z zarządzaniem, szczególnie w zakresie planów długookresowych. W przypadku spółki z o.o., gdy jeden ze wspólników chce wycofać się ze spółki (czyli pozbyć się swoich udziałów), może odsprzedać lub darować komuś swoje udziały w formie darowizny. Punktem wyjścia do negocjacji jest właściwe przygotowanie raportu, w którym wycena spółki z o.o. będzie przeprowadzona w rzetelny sposób, wraz z analizą finansową i operacyjną. Dodatkowo w raporcie cenną informacją są prognozy dotyczące rozwoju i perspektyw danej branży.

  Jakie stosuje się metody wyceny przedsiębiorstwa?

  Stosowane w praktyce metody szacowania wartości przedsiębiorstwa w znacznym stopniu różnią się od siebie, gdyż każda z sytuacji, gdy potrzebna jest wycena firma, jest inna. Najczęściej spotykaną klasyfikacją jest podział na metody dochodowe, majątkowe i porównawcze. Szerzej na temat każdej z tych metod znajdziemy w artykule: „Jakie metody wykorzystuje się do wyceny spółki z o.o.?”.

  Metody dochodowe – na czym polegają?

  Metody dochodowe polegają na założeniu, że przedsiębiorstwo to projekt inwestycyjny i wartością są możliwe do wygenerowania przyszłe dochody danego podmiotu na dzień dokonywania wyceny. Jako dochody uznaje się m.in. zysk netto, dywidendę, wolne przepływy finansowe.

  Do metod dochodowych zalicza się:

  • metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF),
  • metodę zdyskontowanych dywidend,
  • metodę zdyskontowanych zysków,

  Wady i zalety metod dochodowych

  Jako zalety metod dochodowych należy zaliczyć możliwość ich zastosowania praktycznie do wszystkich spółek, niezależnie od ich obecnego stopnia rozwoju, modelu zarządzania czy też wybranej polityki dywidendowej. Zarówno praktycy biznesu, jak i teoretycy uważają, że jest to jedna z najbardziej formalnych i zarazem uniwersalnych metod wycen spółek, które w najlepszy sposób ukazują realną wartość firmy. Z kolei wadą może być duża możliwość manipulowania wyceną, a także wrażliwość na zmiany w zakładanych parametrach.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane