• Menu

  Wójt Tarnowa Podgórnego: Przed nami wiele wyzwań

  Tarnowo Podgórne to gmina ciągłych inwestycji. Rozbudowują się istniejące firmy, kolejni nowi inwestorzy lokują tu swoje przedsięwzięcia, mnożą się małe rodzinne firmy. Co robi lokalny samorząd, aby zachować tak dobry klimat dla przedsiębiorczości? O tym rozmawiamy z wójtem gminy, Tadeuszem Czajką

  Co gmina Tarnowo Podgórne robi, aby przyciągnąć inwestorów i dobrze współpracować z funkcjonującymi na jej terenie przedsiębiorcami?

  Przede wszystkim stale jesteśmy otwarci na potrzeby i oczekiwania naszych przedsiębiorców. Między innymi dlatego przy urzędzie gminy otworzyliśmy biuro pod nazwą Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Służy ono w pierwszej kolejności prowadzącym mikro i małe firmy. Pracownicy Tarnowskiego Centrum zapraszają na  szkolenia, warsztaty, dyżury specjalistów z zakresu prawa czy księgowości. Pokazują także możliwości uzyskania finansowego wsparcia istniejących bądź planowanych przedsięwzięć biznesowych.  Przygotowują oferty inwestycyjne i współpracują z inwestorami podczas całego procesu inwestycyjnego.

  Jako samorząd współpracujemy ściśle z Tarnowskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców, reprezentującym lokalne środowisko biznesu. Naszym największym wspólnym projektem jest coroczna ogólnopolska konferencja „Odkodowany Biznes Odkodowany Samorząd”. Jej strategicznym celem jest łamanie stereotypów i pokonywanie barier między administracją a przedsiębiorcami. W tym roku odbyła się czwarta edycja tego wydarzenia, a wykład inaugurujący wygłosił prof. dr hab. Witold M. Orłowski.

  Chcemy budować klimat sprzyjający przedsiębiorczości – wiemy, że dzięki partnerskiej współpracy z biznesem możemy rozwijać naszą gminę.

  Największą inwestycją zrealizowaną przez gminę w ostatnim ćwierćwieczu są Tarnowskie Termy. Czy są kolejne plany na równie spektakularne przedsięwzięcia?

  Rzeczywiście Aquapark Tarnowskie Termy to najważniejszy projekt samorządowy ostatnich lat, a zarazem ogromny wysiłek inwestycyjny. Warto przypomnieć, że pierwszym etapem inwestycji było poszukiwanie wód termalnych na terenie gminy. Potem, kiedy potwierdzone zostały parametry techniczne wody, czyli temperatura 45,7oC,  wydajność źródła 225 m3/h, rozpoczęliśmy budowę Parku Wodnego.

  Jestem głęboko przekonany, że woda geotermalna to nasz ogromny naturalny kapitał, który powinniśmy wykorzystywać. Dlatego na terenach w bezpośrednim sąsiedztwie Tarnowskich Term zaplanowaliśmy powstanie Termalnego Parku Zdrowia. Zapraszamy do współpracy inwestorów, działających w obszarze nowoczesnej medycyny, kosmetologii czy rehabilitacji. Pierwsze przedsięwzięcia już nabierają realnych kształtów – wkrótce ruszy budowa Centrum Rehabilitacyjno-Medycznego. Będzie to obiekt o powierzchni użytkowej w wysokości ok. 4 tys. m2, połączony z budynkiem Tarnowskich Term napowietrznym korytarzem.

  Podjęliśmy także współpracę z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego. Zleciliśmy wykonanie ekspertyz pod kątem przydatności naszej wody termalnej do celów leczniczych. Okazuje się, że tarnowska solanka, dzięki wysokiej zawartości minerałów i związków chemicznych, jest pomocna przy leczeniu chorób reumatycznych, kobiecych, układu oddechowego, nerwowego czy krążenia, chorób skóry. Dobroczynnego oddziaływania można doświadczyć zarówno poprzez kąpiele, jak i inhalacje. Nie ukrywam, że rozważamy budowę tężni.

  Tężni?

  Tak, kierownictwo Instytutu twierdzi, że tarnowska woda termalna świetnie się nadaje do tego celu, a wręcz jest najlepszą do tego solanką Wielkopolsce. Przed nami zatem kolejne wyzwanie.

  Budowa Tężni wpisywałaby się w naszą strategią inwestycyjną. Od kilku lat bowiem największy nacisk kładziemy na poszerzanie możliwości aktywnego wypoczynku w gminie. Z tą myślą budujemy ścieżki rowerowe, place zabaw, siłownie zewnętrzne, modernizujemy parki i tereny zielone. Nad leżącym w naszej gminie Jeziorem Lusowskim mamy plaże, które co roku wzbogacamy  o nową infrastrukturę – już dzisiaj to miejsce wypoczynku nie tylko mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne, ale również gości z okolicznych miejscowości, w tym Poznania.

  Tylko jak zachęcić mieszkańców do korzystania z takich możliwości?

  Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że zmienia się współczesny styl życia, dlatego naszą ambicją jest wychodzenie temu trendowi naprzeciw. Infrastruktura to jedno, ale korzystanie z niej to drugie. Dlatego szeroko wspieramy inicjatywy, zapraszające mieszkańców do różnych zdrowych aktywności. Bardzo ciekawą i różnorodną ofertę ma nasz Ośrodek Sportu i Rekreacji. Jej uzupełnieniem i rozszerzeniem są działania proponowane przez lokalne grupy i stowarzyszenia – wiele z nich skupia się na propagowaniu zdrowego, aktywnego stylu życia. Te działania wspieramy w ramach Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Mnie najbardziej cieszą inicjatywy na rzecz szeroko rozumianej integracji poprzez aktywność ruchową.

  Czy mógłby pan podać przykłady?

  Oczywiście. Jednym z naszych priorytetów jest aktywizowanie osób starszych i włączanie ich w życie społeczności lokalnej. Moim zdaniem zajęcia sportowe dają ku temu wspaniałą sposobność. Najlepszym przykładem jest Spartakiada Seniorów, którą od pięciu lat organizuje Uniwersytet Trzeciego Wieku wspólnie z lokalnymi klubami seniora, gdzie wolontariuszami są uczniowie tarnowskiego gimnazjum. Z jednej strony seniorzy udowadniają, że potrafią się wspólnie bawić, że wiek nie jest żadnym ograniczeniem, z drugiej natomiast młodzi ludzie pokazują, że chcą pomagać, że są otwarci i radośni. Jestem głęboko przekonany, że takie wydarzenia są szansą na skuteczne przełamywanie stereotypów.

  Chciałbym jeszcze wspomnieć, że w tym roku Spartakiada nabrała międzynarodowego charakteru, a to dzięki udziałowi słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Solecznik – naszej litewskiej partnerskiej gminy. Projekt ten jest wspierany przez gminę Tarnowo Podgórne – w tym roku w ramach Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przeznaczyliśmy kwotę 11 tys. zł, a na rozwijanie aktywności ruchowej słuchaczy UTW łącznie ponad 42 tys. zł.

  Zależy nam także na integracji osób niepełnosprawnych, również poprzez ich udział w wydarzeniach sportowych. Co roku w naszej największej biegowej imprezie – Biegu Lwa, a także w Triathlonie Lwa startują członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR. Przygotowaniem zawodników zajmują się trenerzy i profesjonalni instruktorzy, zawodnicy korzystają z sal sportowych czy basenów Tarnowskich Term – ten projekt również wspieramy z Programu Współpracy z NGO. W 2017 r. zaplanowaliśmy na ten cel ok. 12,5 tys. zł. Udział w zawodach pokazuje, że sportowa radość i duch rywalizacji jest ważny dla każdego, bez względu na niepełnosprawności.

  Wiem, że oprócz Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi uruchomili Państwo Budżet Inicjatyw Społecznych.   

  Ta propozycja jest skierowana do mieszkańców, którzy mają pomysł na lokalne działania, ale z różnych przyczyn nie chcą się „formalizować”, tworząc fundację czy stowarzyszenie.  Co roku planujemy ogłaszać dwie edycje, na każdą rezerwujemy 25 tys. zł. O tym, które projekty ze zgłoszonych, będą realizowane, decydują mieszkańcy poprzez głosowanie. W pierwszej edycji zgłoszono 6 projektów, z czego realizowane są 3, natomiast w drugiej środków starczy na realizację wszystkich czterech zgłoszonych pomysłów. Budżet Inicjatyw Społecznych spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem, o czym chociażby świadczy liczba oddanych głosów – już w pierwszej edycji oddano ich ponad 1100!

  Podsumowując naszą rozmowę: aktywizacja i integracja społeczności lokalnej są jednym priorytetem naszego samorządu, drugim zaś jest rozwijanie klimatu przedsiębiorczości. Uważam, że nie są to sprzeczne cele, wręcz przeciwnie: tylko zrównoważony rozwój jest gwarantem atrakcyjności biznesowej gminy i zadowolenia jej mieszkańców.

  Rozmawiał Piotr Danilczuk

   

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane