• Menu

  Wodny porządek w miastach

  • Na Światowym Forum Ekonomicznym w 2015 roku podkreślono, że obecnie największym światowym zagrożeniem dla ludzkiego dobrobytu w ciągu następnej dekady jest nadmierna eksploatacja wody. W 2030 roku według prognoz połowa światowej populacji będzie żyła w miejscach z ograniczonym dostępem do czystej wody pitnej*. W Polsce zasoby wody pitnej są bardzo niskie, porównywalne do stanu jaki jest w Egipcie.

   

  • Te niepokojące prognozy powinny motywować samorządy do monitorowania oraz odpowiedniego zarządzania zużyciem i dystrybucją wody. Takie zmiany wprowadzają m.in. Szczecin, Zabrze czy Łódź, inwestując w planowanie, rozbudowę i modernizację sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych.

   

  • Gospodarka wodna jest jedną z czterech kategorii w tegorocznej edycji konkursu
   ECO-MIASTO, skierowanego do samorządów lokalnych.

   

  • Organizatorem projektu jest Ambasada Francji w Polsce, we współpracy z Renault Polska, SAUR Polska, Saint-Gobain, Grupą EDF reprezentowaną przez EDF Polska, DK Energy Polska oraz TIRU, a także Fundacją LafargeHolcim oraz Krajową Agencją Poszanowania Energii.

  Ograniczenie zużycia wody przy jednoczesnym podtrzymaniu wysokich standardów życia są obecnie koniecznością w miastach. Według danych Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej na jednego mieszkańca Polski przypada średnio ok. 1580 m³ wody na rok, a średnie zasoby na jednego mieszkańca Europy to 4560 m³/rok.

  centra-dzialan-operacyjnych-cdop-saur

  Centra Działań Operacyjnych (CDOP) Saur

  Zarządzanie zasobami wody w sposób zrównoważony może być dużo bardziej efektywne przy stosowaniu nowoczesnych narzędzi poprawiających działanie systemów wodociągowych. Takie narzędzia zastosował Szczecin, który w oparciu o umowę z firmą Saur Polska realizuje projekt polegający na stworzeniu hydraulicznego modelu sieci wodociągowej dla aglomeracji Szczecin. Modelowanie hydrauliczne jest sposobem na obserwację pracy systemu wodociągowego, optymalizującym podejmowanie decyzji eksploatacyjnych i inwestycyjnych. Pozwala planować między innymi wyłączenie sieci bez niedogodności dla mieszkańców oraz ograniczyć zużycie energii i straty wody w sieci. W ramach inwestycji zaprojektowano także blisko 75 komór pomiarowych służących do pomiaru natężenia przepływu oraz ciśnienia w kluczowych miejscach sieci wodociągowej.

  logo-eco-miasto

  Z kolei Zabrze jako laureat konkursu ECO-MIASTO w kategorii gospodarka wodna może pochwalić się podłączeniem do sieci niemal 100 proc. mieszkańców, niższą awaryjnością sieci i lepszym stanem wód. To niewątpliwie efekt dużych inwestycji przeprowadzonych przez miasto, przede wszystkim kompleksowego projektu wartego około 800 mln zł, realizowanego w latach 2006-2015 pod hasłem „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”, który w znacznym stopniu przyczynił się do uporządkowania w krótkim czasie gospodarki wodno-ściekowej w mieście. Zabrze musiało uporać się ze starymi, w większości przedwojennymi rurami, zdewastowanymi wskutek eksploatacji górniczej, a także ze zbudowaną nieprofesjonalnie w latach 60. i 70. siecią kanalizacji. Realizacja projektu sprawiła, że zmodernizowano i rozbudowano system wodno-sieciowy, a do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przyłączyli się niepodłączeni dotąd mieszkańcy.

  Łódź natomiast znalazła się w gronie dziewięciu miast na świecie, które biorą udział w projekcie SWITCH (Sustainable Water Management Improves Tomorrow’s Cities’ Health)*. Jest to program badawczy finansowany przez Unię Europejską, w ramach którego zespół specjalistów z całego świata, reprezentujących m.in. środowiska akademickie, urbanistykę i planowanie przestrzenne, pracuje bezpośrednio z miastami nad planowaniem i wprowadzaniem zmian w kierunku bardziej zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi.

  W ramach programu powstała wizja Łodzi do 2038 roku. Zarządzanie zasobami ma opierać się o zintegrowany system, zapewniający dostęp do informacji dla wszystkich. Infrastruktura ma spełniać potrzeby ekologicznego miasta, być niezawodna i zapewniać dobry stan wodnych ekosystemów. Mają także powstać tereny zielone wzdłuż rzek, zapewniające miejsca do rekreacji dla mieszkańców.

  * phys.org

  ** switchurbanwater.eu

  Źródło: Constans PR.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane