• Menu

  Z Unią Europejską Legnicy jest po drodze

  Rondo na ul. Jaworzyńskiej

  Legnica skutecznie wykorzystuje obecną perspektywę finansową UE na lata 2014–2020. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego miasto złożyło już 12 wniosków o wartości blisko 104 mln zł

  Pięć spośród nich, o wartości planowanych inwestycji ponad 68 mln zł i kwocie dofinansowania wynoszącej ponad 41 mln, uzyskało już akceptację. Pieniądze mają być przeznaczone na przebudowę ul. Jaworzyńskiej (ok. 30 mln zł), zakup ośmiu ekologicznych, w tym czterech hybrydowych, autobusów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego (ok. 8,6 mln), wyposażenie pracowni specjalistycznych w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach (łącznie ok. 2,1 mln) oraz budowę systemu elektronicznych usług publicznych (ponad 710 tys. zł).

  Wartość złożonych i oczekujących jeszcze na rozstrzygnięcia wniosków przekracza 35 mln zł (z dofinansowaniem w wysokości 25,6 mln). W tej grupie są takie inwestycje jak np. rewitalizacja zdegradowanych obszarów dzielnicy Zakaczawia.

  Ostatnio złożono sześć kolejnych wniosków w ramach RPO WD o wartości ponad 15,7 mln zł (wartość wnioskowanego dofinansowania to prawie 8 mln zł).

  W latach 2014–2017 Legnica złożyła 19 wniosków o dofinansowanie inwestycji ze źródeł unijnych i krajowych na łączną wartość ok. 121 mln zł (kwota wnioskowanego dofinansowania to prawie 74,5 mln). Dziesięć wniosków uzyskało pozytywną ocenę i otrzymało dofinansowanie w łącznej wysokości ok. 46,9 mln zł. Dziewięć aplikacji jest w trakcie oceny formalno-merytorycznej (dofinansowanie to 27,5 mln), zaś rozstrzygnięcie procedur planuje się jeszcze w tym roku.

  Pięć unijnych milionów dla Legnickiej Biblioteki Publicznej

  Legnicka Biblioteka Publiczna

  Legnicka Bibliotek Publiczna otrzyma blisko pięć milionów złotych dofinansowania z RPO na rewaloryzację i rozbudowę swojej siedziby przy ul. Piastowskiej 22. Całkowita wartość prac to ponad 5,86 mln zł.

  Dzięki tym środkom przeprowadzone zostaną prace konserwatorskie w budynku i powstanie szyb z windą dla osób niepełnosprawnych. Utworzy się również dwie strefy: dla młodzieży – w sali, gdzie będą komputery z nowoczesnym oprogramowaniem oraz strefę „ZielonoZaczytani” wokół siedziby biblioteki. Tutaj w plenerze będzie można np. poczytać książki i czasopisma.

  Wsparcie dla spółdzielni i wspólnot

  Osiedle Piekary

  Blisko 8,5 mln zł unijnej dotacji na termomodernizację budynków zdobyły legnickie spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty i zarządcy. To było pierwsze rozdanie, w którym o dofinansowanie mogły walczyć takie podmioty.

  Spółdzielnia Mieszkaniowa Piekary otrzyma w sumie około 3,3 mln zł. Pieniądze te pokryją w znacznej części termomodernizację 18 spółdzielczych bloków. Z kolei Agencja Zarządzania Nieruchomości „Concordia” zdobyła ponad 3 mln zł, które zostaną przeznaczone na modernizację 32 kamienic.

  Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa dostanie ok. 4 mln zł na wymianę elewacji bloków przy ul. Torowej i Marynarskiej oraz modernizację budynku przy ul. Gwiezdnej. Skutecznie o dotację ubiegały się też niewielkie wspólnoty mieszkaniowe przy: ul. św. Trójcy (239 tys. zł), Piastowskiej (84 tys. zł), Szkolnej(161 tys. zł), Kościuszki (53 tys. zł) i Żeromskiego (206 tys. zł).

   

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane