• Menu

  Umowa przeprowadzki – jak wygląda i na co zwrócić uwagę

  Umowa przeprowadzkiW Polsce od wielu lat istnieje ogromny problem zrozumienia umów związanych z różnymi usługami, a jeszcze gorzej wypadamy pod kątem dbania o poprawność umowy i przejrzystość jej zapisów. Decydując się na skorzystanie z usług firmy zajmującej się przeprowadzkami umowa powinna być kwestią równie ważną, jak naszykowanie rzeczy do transportu czy zrobienie listy tego co zabieramy, czego nie, a co od razu będzie nam potrzebne po przyjechaniu na nowe miejsce.

  Większość z nas pewnie nie miała styczności z usługami relokacji i z tego powodu warto, jeszcze zanim zdecydujemy się z nich skorzystać, sprawdzić jak powinna wyglądać prawidłowo przygotowana i wypełniona umowa.

  Brak umowy absolutnie nie wchodzi w grę!

  Na początek jednak bardzo ważne ostrzeżenie dla każdego, kto chce skorzystać z usług firmy przeprowadzkowej. Można szukać opinii o firmie, sprawdzać ubezpieczenie, doświadczenie i wszelkiego rodzaju pozwolenia, ale nic nie zabezpieczy nas tak solidnie jak właśnie umowa. Jeśli więc trafimy na firmę, która stara się zachęcić nas do realizacji usługi bez umowy to tak naprawdę w tym momencie powinna nam się zapalić czerwona lampka.

  Absolutnie nie polecamy korzystać z tego typu usług bez umowy. Chodzi przecież o dorobek naszego życia i nie możemy sobie pozwolić na żadne zagrożenie. Takiej firmie najlepiej od razu podziękować i zająć się poszukiwaniem innej, bardziej profesjonalnej.

  Umowy mają swój standardowy szablon

  Większość umów funkcjonujących na rynku posiada już jakiś wyrobiony szablon i nie inaczej jest w przypadku tych, które zawieramy z firmami realizującymi przeprowadzki. Pośród najważniejszych punktów, jakie muszą się na umowie znaleźć, należy wymienić przede wszystkim:

  – pełne dane firmy realizującej przeprowadzkę oraz samego zleceniodawcy
  – dokładne określenie miejsca odbioru oraz dostarczenia rzeczy
  – cena realizacji całej usługi
  – potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia przed firmę realizującą przeprowadzki
  – zakres odszkodowania wypłacanego zleceniodawcy przy niewywiązaniu się przez zleceniobiorcę z umowy lub uszkodzenie przewożonych rzeczy
  – zakres odszkodowania wypłacanego zleceniobiorcy jeśli to zleceniodawca przyczyni się do uniemożliwienia należytego zrealizowania zleconych prac
  – dokładny termin realizacji przeprowadzki

  Podstawowe kwestie związane z wykonaniem usługi przeprowadzki

  Biorąc pod uwagę poniższą listę musimy przede wszystkim dokładnie ustalić datę wykonania przeprowadzki i określić ją w umowie. Firma wykonująca przeprowadzkę powinna także określić jak długo, maksymalnie, może być usługa realizowana.

  Kolejną sprawą jest określenie miejsc, w których usługa będzie realizowana. Na umowie przede wszystkim więc piszemy dokładny adres miejsca odbioru naszych rzeczy, a także adres miejsca, do którego rzeczy będą dostarczone. Czasem przeprowadzka zawiera w sobie „przystanki”, a więc zabranie dodatkowo rzeczy z innych punktów, na przykład z domu rodzinnego czy z magazynu, w którym już mamy część naszego dobytku. Te punkty także muszą znaleźć się w umowie.

  Na koniec niezwykle istotna kwestia. Na umowie powinny być bowiem określone nie tylko obowiązki zleceniobiorcy, ale i zleceniodawcy. Jako osoby zlecające przeprowadzkę mamy bowiem pewne obowiązki, które pozwolą w ogóle firmie zająć się przeprowadzką. Ta nie dojdzie do skutku jeśli nie spakujemy się na czas czy chociażby nie zapewnimy dostępu do swojego mieszkania. Wydaje się to trywialne, ale zawarcie w umowie naszych obowiązków uchroni nas przed bezpodstawnymi usprawiedliwieniami firmy, gdy z jakichś powodów usługa zostanie wykonana nieprawidłowo bądź też całkowicie źle.

  Nie kombinujemy z ceną na umowie

  Kolejną istotną kwestią jest dokładnie określenie ceny realizacji usługi. Absolutnie nie wolno zgodzić się na wpisanie na umowie ceny usługi niższej niż zapłacimy faktycznie. Zdarzają się przypadki, że firmy chcą zaoszczędzić na podatku i celowo zaniżają cenę, dostając później do ręki kwotę umówioną ustnie. Jest to niebezpieczne z punktu widzenia zleceniodawcy. W przypadku uszkodzenia rzeczy czy nierzetelnego wykonania usługi firma zobowiązania jest wypłacić konkretny procent odszkodowania od wartości całego zlecenia. Jeśli zaniżymy kwotę na umowie to na pewno w takiej sytuacji firma będzie posiłkowała się tą kwotą do wyliczenia wysokości odszkodowania.

  Ubezpieczenie i zabezpieczenie obu stron

  Poszukując firmy do wykonania przeprowadzki musimy upewnić się, że posiada ona ubezpieczenie. Potwierdzeniem tego faktu musi być informacja w umowie, gdzie firma nie tylko zapewnia o posiadaniu ubezpieczenia, ale także dokładnie wypisuje sumę gwarancyjną.

  Na koniec pozostaje nam określenie wysokości zadośćuczynienia. Wartości te dotyczą obu stron, a więc odszkodowanie wypłaci zleceniobiorca przy własnych błędach, ale i zleceniodawca, jeśli czegoś nie dopilnuje. Zadośćuczynienia podajemy w umowie w formie procentowej od wartości całego zlecenia, a wiec ceną, którą zapłacimy. Osobną wartość ustalamy w przypadku wypowiedzenia umowy przez jedną ze stron, ale także w przypadku nienależytego wykonania usług.

  Naturalnie nikomu nie trzeba chyba tłumaczyć, że tak przygotowaną umowę należy spisać w dwóch egzemplarzach i oba powinny być podpisane przez obydwie strony. Każda strona otrzymuje oczywiście własną kopię. Należyte przygotowanie umowy zapewnia nam bezpieczeństwo, a i jednocześnie w trakcie jej tworzenia od razu ustalamy organizację naszej przeprowadzki, zarówno z punktu widzenia firmy, która się tym zajmie, jak i nas samych, gdzie na naszych barkach spoczywa również wiele obowiązków.

  UMOWA PRZEPROWADZKI

  Wydając jakiekolwiek większe pieniądze na usługi z całą pewnością powinno zależeć nam na tym, aby podpisywana umowa była zgodna z literą prawa i przede wszystkim w pełni zabezpieczała nas na wypadek różnych zdarzeń losowych. Dokładnie to samo dotyczy kwestii przeprowadzki, a konkretniej sytuacji, w której to chcemy skorzystać z pomocy firmy zajmującej się tego typu usługami. Kiedy znajdziemy już najlepszą dla siebie firmę powinniśmy dokładnie przyjrzeć się umowie i zadbać o to, aby zawierała ona wszystkie istotne szczegóły. Dzisiaj przyjrzymy się podstawowemu szablonowi umowy na usługi firmy przeprowadzkowej, których trzymanie się da nam pewność, że jesteśmy odpowiednio zabezpieczeni.

  Pamiętajmy, aby nie godzić się na umowy ustne

  Przed opisaniem absolutnych podstaw związanych z wyglądem umowy dla usług związanych z przeprowadzkami chcemy przestrzec przed jedną, naprawdę istotną rzeczą. Jeśli znajdziemy idealną dla nas firmę przeprowadzkową, która będzie robiła problemy ze spisaniem umowy to naprawdę powinno to dla nas oznaczać tylko jedno. Otwieramy drzwi i wychodzimy z firmy, a później bierzemy się do poszukiwania innej. Dlaczego należy tak robić? Umowy słowne z firmami przeprowadzkowymi nie dają nam żadnego zabezpieczenia. Usługa może zostać wykonana niepoprawnie, może do niej w ogóle nie dojść, a i jest szansa także na to, że nasz cenny dobytek zostanie uszkodzony. Przy słownych umowach tak naprawdę dobrą wolą firmy będzie to czy wypłaci nam jakiekolwiek odszkodowanie, nie mówiąc już o tym ile zadośćuczynienie będzie wynosiło.

  Jakie punkty powinny znaleźć się w umowie?

  Jeśli znaleźliśmy dobrą firmę przeprowadzkową, która nie robi problemów przy spisywaniu umowy, to warto jeszcze przed wizytą w takim miejscu dowiedzieć się jakie informacje powinny znaleźć się w umowie przede wszystkim. Kolejne punkty umowy powinny więc traktować przede wszystkim o:

  – kompletnych danych obu stron umowy
  – informacje o adresie odbioru rzeczy, ale także i ich dostarczenia
  – pełna i ostateczna cena za wykonanie usług
  – stosowne oświadczenie firmy przeprowadzkowej o posiadaniu ubezpieczenia
  – określenie zakresu odszkodowania dla obu stron, zależnie która ze stron będzie winna niewykonania usług
  – bardzo dokładne określenie daty wykonania usługi

  Wszystkie te punkty powinny znaleźć się na naszej umowie z firmą przeprowadzkową i absolutnie nie wolno pomijać żadnego z nich.

  Ubezpieczenie i kwestie odszkodowań zawsze są najważniejsze

  Wspominaliśmy już o tym, że firma powinna na umowie złożyć stosowne oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia dla realizacji własnych usług. Na czym polega jednak określenie wysokości odszkodowania, które to powinno także znaleźć się w umowie?

  Musimy mieć świadomość tego, że niewykonanie usługi przeprowadzki może być nie tylko z winy samej firmy, ale także i z naszej, jako osoby zlecającej taką usługę. Firma może nie przyjechać na miejsce, może uszkodzić jakieś rzeczy podczas transportu czy mocno przeciągać czas naszej przeprowadzki. My natomiast, jako zleceniodawcy, możemy na przykład nie wpuścić firmy do mieszkania, nie spakować się w odpowiednim terminie, a także podać błędne informacje o adresie czy terminie. Wszystkie te elementy będą wpływały na ostateczną jakość przeprowadzki i czas jej wykonania i w niektórych przypadkach może być konieczne wypłacenie odszkodowania.

  Kwestie zadośćuczynienia stanowią najczęściej konkretny procent od wartości całego zlecenia. Informacje o tym procencie muszą zostać zamieszczone i dokładnie opisane, ale jednocześnie widzimy również z jakiego powodu tak ważne jest ubezpieczenie firmy realizującej przeprowadzki. Procent od wartości zlecenia to często kwota, która będzie miała się nijak do wartości uszkodzonych podczas przeprowadzki rzeczy, a takie sytuacje się zdarzają. Tutaj właśnie odszkodowanie powinniśmy dostać z polisy, jaką posiada firma, a nie od samej firmy.

  Ustalamy pełną wartość zlecenia

  Spisując umowę z firmą, która zajmie się naszą przeprowadzką, absolutnie nie powinniśmy godzić się na jakiekolwiek zaniżanie wartości zlecenia. Jest to zachowanie już rzadko spotykane, ale niestety wciąż może się zdarzyć. Firmy chcąc obniżać sobie podatek mogą prosić o wpisanie na umowie ceny niższej za usługę niż zapłacimy ostatecznie. Pomijając już fakt oszustwa podatkowego to dodatkowo sami możemy stać się ofiarą tego niedopatrzenia. Wspominaliśmy przed chwilą, że zadośćuczynienie za nienależyte wykonanie usługi, lub zupełne jej zaniechanie, wypłacane jest jako procent wartości zlecenia. Zaniżając cenę automatycznie zaniżamy więc nasze ewentualne odszkodowanie.

  Planowanie przeprowadzki także na papierze

  Informacje o miejscu odbioru naszych rzeczy, a także adresie ich dostawy są sprawą oczywistą i muszą znaleźć się na umowie. Jeśli firma pomyli adresy i mocno się później spóźni, a na umowie będzie adres prawidłowy, to możemy domagać się odszkodowania, chociażby za stratę czasu. Tutaj warto dodać także ewentualne przystanki w przeprowadzce. Są sytuacje, gdzie rzeczy zabierana są nawet z kilku punktów, chociażby z różnych mieszkań. Każdy taki punkt należy wypisać na umowie.

  Jednocześnie także warto w umowę w krótkich punktach wypisać zakres obowiązków zlecającego i zleceniobiorcy. Już samo przygotowanie takich punktów sprawi, że lepiej się do przeprowadzki naszykujemy, ale jednocześnie także unikniemy niepotrzebnych niedomówień, które mogą okazać się później naprawdę kosztowne, już w czasie realizacji samej przeprowadzki.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane