• Menu

  Transport odpadów komunalnych – podstawa prawna

  Transport odpadów komunalnychTransport odpadów komunalnych regulowany jest przez ustawę z 14 grudnia 2012 r. Podstawą do świadczenia tego typu usług jest posiadanie zezwolenia, wydanego przez starostę danego powiatu.

  Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie transportu odpadów komunalnych, powinien posiadać specjalne samochody oraz miejsce do magazynowania odpadów.

  Odpady komunalne, zwane również odpadami bytowymi, wytwarzane są w gospodarstwach domowych. Związane są one z codzienną, nieprzemysłową, aktywnością człowieka. Zalicza się do nich odpady biodegradowalne (np. żywność), chemię gospodarczą, odpady paleniskowe (w tym przede wszystkim popiół), a także odpady wykonane z: papieru, szkła, metalu oraz tworzyw sztucznych.

  Zezwolenie na transport odpadów komunalnych

  Usługi w zakresie transportu odpadów komunalnych można świadczyć po uzyskaniu zezwolenia od starosty danego powiatu. W celu uzyskania takiego zezwolenia należy złożyć wniosek wraz z dokumentacją, potwierdzającą: dobry stan techniczny pojazdów, odbycie szkoleń przez kierowców, posiadanie uprawnień do prowadzenia takowej działalności gospodarczej oraz przewidywalny czas prowadzenia działalności gospodarczej.

  W tego typu wniosku powinny znaleźć się również informacje, dotyczące metody gospodarowania odpadami. Starosta może nie udzielić zezwolenia na transport odpadów komunalnych wówczas, gdy proponowany sposób gospodarowania odpadami jest niezgodny z obowiązującym stanem prawnym. Przesłanką do nieudzielenia zgody na transport odpadów jest również możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

  Warunki do uzyskania zezwolenia na transport odpadów komunalnych

  Wśród warunków niezbędnych do zrealizowania w celu uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu odpadów komunalnych, należy wymienić:

  • posiadanie wyposażenia niezbędnego do odbierania odpadów komunalnych z gospodarstw domowych,
  • posiadanie pojazdów mechanicznych, umożliwiających transport zmieszanych i selektywnych odpadów komunalnych,
  • zapewnienie bazy do magazynowania odpadów i wyposażenia jej w miejsce do segregowania odpadów oraz odpowiednie do tego narzędzia, w tym m.in. wagę,
  • zapewnienie miejsc do przetwarzania odpadów komunalnych.

  Po uzyskaniu pozwolenia na transport odpadów komunalnych przedsiębiorca ma obowiązek wpisania się do rejestru w gminie na terenie, której, świadczy usługi.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane