logo
logo
logo
logo

Telemedycyna dostępna na wszystkich
Opublikowano: 14 marca 2024

Początki telemedycyny sięgają już lat 60 ubiegłego wieku, kiedy to zaczęto realizować zlecenia terapeutyczne przez telefon. Początkowo rozwój telemedycyny była związany z monitorowaniem funkcji życiowych astronautów podczas lotu w kosmos oraz wykorzystaniem satelitarnej sieci telekomunikacyjnej łączące na wszystkich kontynentach jednostki armii amerykańskiej.

Potrzeba świadczenia usług medycznych na odległość  ciągle wzrasta i sprzyja błyskawicznemu rozwojowi telemedycyny i teleopieki. W krajach rozwiniętych wzrasta potrzeba monitoringu i leczenia ludzi starszych. W Polsce liczba osób w wieku powyżej 65 lat wzrosła o około 3 miliony, a w bieżących 20 latach wzrośnie do 8.5 miliona (Trends in Polish healthcare, 2017, PWC). Wzrośnie zapotrzebowanie na opiekę długotrwałą, której rozwój jest niezbędny w każdym starzejącym się społeczeństwie.  Osoby te często cierpią na choroby przewlekłe i żyją w jednoosobowych gospodarstwach domowych.

Telemedycyna i tłumaczenia medyczne: niezbędne usługi w czasie pandemii wirusa Covid-19

Telemedycyna pozwala pacjentom łączyć się z personelem medycznym przez telefon lub za pośrednictwem wideo w celu konsultacji, zamiast uczęszczać na wizyty osobiste. Usługi telemedyczne często wiążą się z dodatkowym utrudnieniem, jakim jest konieczność zapewnienia dostępności w wielu językach. W wielu krajach mieszkańcy i imigranci posługują się więcej niż jednym językiem ojczystym. W związku z tym, niezwykle istotne jest zapewnienie tłumaczeń medycznych za pomocą dokładnie tych samych technologii, za pomocą których świadczone są usługi telemedyczne. Tłumaczenia medyczne mogą znacząco zwiększyć zasięg usług telezdrowotnych, podnosząc ich skuteczność zarówno pod względem kontaktu z klientami, jak i zmniejszenia presji na usługi medyczne świadczone na pierwszej linii frontu.

Monitorowanie zdrowia w czasie rzeczywistym

Technologie mobilne, umożliwiające monitorowanie zdrowia w czasie rzeczywistym i przesyłanie danych do placówek służby zdrowia, mogą być dużym ułatwieniem nie tylko dla samych chorych, ale także dla ich opiekunów. Wprowadzając stopniowo elektronizację usług medycznych możemy uzyskać więcej danych o stanie zdrowia. Monitoring odbywa się w sposób ciągły bez konieczności zostawania w szpitalu. Telemedycyna zmniejsza dystans do usług opieki zdrowotnej, ułatwia zarządzanie czasem spędzonym w domu. Rozwiązania te zwiększają skuteczność prowadzonych terapii.

Rozwój nowych technologii umożliwia rozwój digitalowych produktów medycznych, oraz innowacji klinicznych.

Usługi telemedyczne pozwalają na:

  • ingerować we wcześniejszym stadium choroby dzięki monitoringowi,
  • ograniczenie czasu pobytu w szpitalu pacjenta,
  • ułatwią podjęcie decyzji dzięki zdalnym konsultacjom ze specjalistami,
  • zmniejszenie kosztów obsługi pacjenta.

Na telemedycynę składa się wiele różnych usług m.in.:

  • telerehabilatacja
  • telekardiologia
  • telediagnostyka
  • telendoskopia
  • telepatologia
  • teleradiologia

Tak szeroki zakres aplikacji telemedycyny w różnych obszarach medycznych stanowi o dużym potencjale rozwojowym i możliwościach wykorzystania. Potrzeby cywilizacyjne związane z postępem aplikacji mobilnych ciągle rosną. Cały świat dąży do ich upowszechnienia w skali globalnej.

Jednym z przykładów krajów, w którym wdrożono już projekty, mające na celu wykorzystanie technologii mobilnej i telemedycyny w służbie zdrowia jest Wielka Brytania. Tamtejszy system ochrony zdrowia (NHS) posiada niezależne od siebie struktury w Anglii, Walii, Szkocji oraz Irlandii Płn (Deloitte, MK/Rynek Seniora, 2015).

Ze względu na dynamikę i optymistyczne perspektywy rozwoju telemedycyny do tego sektora przyłączają się nie tylko wyspecjalizowani dostawcy, specjalizujący się w tym sektorze usług, ale także tacy giganci jak Apple czy Google.

Rosnąca rola przetwarzania danych to obszar opieki zdrowotnej, do którego zmierza świat i Polska też tego nie uniknie. Cyfryzacja sektora ochrony zdrowia znajduje się w fazie dynamicznego wzrostu, co sprzyja rozwojowi gospodarczemu. Innowacyjne firmy i start-upy wprowadzają na rynek coraz nowocześniejsze rozwiązania mobilne, które stają się dostępne dla wszystkich.

Coraz szerzej rozpowszechniają się też różnego rodzaju „wearables”, czyli elektronika wpleciona między innymi w odzież, zegarki i opaski naręczne. Służą one jako urządzenia monitorujące. Zbierają one informacje o stanie zdrowia i ciała ludzi, niekoniecznie chorych. Równie dobrze mogą to być zdrowe osoby świadome konieczności monitorowania swojego stanu zdrowia. Informacje te natychmiast są, lub przynajmniej mogą być, przekazywane do np. aplikacji w telefonie komórkowym analizującej parametry stanowiące o stanie kondycji i zdrowia.

Nowym rodzajem placówek medycznych wykorzystującym zdalne porady są tzw. kioski medyczne (przypominające punkty bankowe w galeriach handlowych). Umożliwiają one zdalną wizytę u lekarza i badania (mierzenie pulsu, temperatury, ciśnienia krwi, badanie stetoskopem, a także badanie skóry przez mikroskop cyfrowy i zdalne badanie laryngologiczne). Takie placówki medyczne testowane są obecnie w USA.

Przyszłość telemedycyny jest związana z upowszechnieniem nowoczesnych rozwiązań w urządzeniach i aplikacjach mobilnych dostępnych dla wszystkich. Telemedycyna jest najnowszą formą świadczeń usług medycznych i opieki zdrowotnej. Jej rozwojem zainteresowane są szpitale, prywatne centra medyczne, firmy ubezpieczeniowe, domy opieki nad osobami starszymi, a także pacjenci indywidualni. Tworzenie nowoczesnych urządzeń monitorujących staje się wyzwaniem dla lekarzy, naukowców oraz biznesu.

Magdalena Naurecka – Pracownik działu R&D w firmie Recumed

Tagi: , , ,

Udostępnij ten post:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


Powiązane treści

Sztuczna inteligencja w radiologii

Sztuczna inteligencja w radiologii – Doskonal...

Dziedzina ochrony zdrowia przechodzi etap głębokiej transformacji, co...
Aleksandra Jurkowska

Aleksandra Jurkowska – inwestycja w OZE...

Odpowiednio dobrane źródło, przy dodatkowym dofinansowaniu z P...
Polcom

Zarządzanie Infrastrukturą IT przez Polcom: G...

W dynamicznie rozwijającym się świecie biznesu, zarządzanie infrastruk...
Huawei Watch Fit 3

Wpływ Smartwatcha Huawei Watch Fit 3 na Branż...

W branży technologii wearable w ostatnich latach obserwuje się znacząc...