• Menu

  Tarcza 7.0 – co musisz wiedzieć o świadczeniach postojowych oraz zwolnieniu z ZUS

  Rozporządzenie nazwane Tarczą 7.0 weszło w życie 1 lutego. Dzięki niemu przedsiębiorcy z określonych branż mogą skorzystać z ponownego świadczenia postojowego oraz zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.

  Tarcza 7.0

  Tarcza 7.0 – jaki jest jej cel?

  Rozporządzenie jest kolejnym etapem rządowej pomocy oferowanej przedsiębiorcom, którzy ucierpieli wskutek pandemii COVID-19. Jest to więc pakiet osłonowy dla firm, które działają w branżach najbardziej dotkniętych finansowo. Celem Tarczy 7.0 jest zapobieganie utraty płynności finansowych w ramach prowadzonych działalności gospodarczych. Rząd na pomoc przeznaczy łącznie dodatkowych 5,1 miliarda złotych.

  Wnioski można składać do 31 marca 2021 r. i jest to ostatni dzień, w którym powinny one wpłynąć, abyśmy mogli skorzystać z Tarczy 7.0. Wyjątkiem jest świadczenie postojowe – tu termin ich składania wydłużono do 3 miesięcy po ustaniu stanu pandemii.

  W przypadku wniosków o zwolnienie z opłacania składek ZUS (RDZ-B7)  oraz ponowne świadczenie postojowe (RSP DD7) przedsiębiorcy mogą skorzystać z platformy PUE ZUS.

  Tarcza 7.0 – ponowne świadczenie postojowe

  Ta forma wsparcia przysługuje osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, które już wcześniej skorzystały ze świadczenia postojowego i spełnią warunki, żeby je ponownie otrzymać. Ponowne świadczenie postojowe w ramach Tarczy 7.0 można otrzymać raz lub dwukrotnie, w zależności od numeru PKD przeważającej działalności. Wysokość świadczenia jest taka sama jak poprzedni, czyli wynosi 2080 lub 1300 złotych.

  Jak podaje rządowa strona:

  Jednorazowo ponowne świadczenie postojowe mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy:

  • na dzień 30 listopada 2020 roku prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności kodem 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z
  • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

  Dwukrotnie ponowne świadczenie postojowe mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy:

  • na dzień 30 listopada 2020 roku prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności kodem 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.04.Z, 96.01.Z
  • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

  Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. W treści oświadczenia należy zawrzeć informacje o:

  • nieposiadaniu innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, chyba, że podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i z działalności gospodarczej
  • prowadzeniu na dzień 30 listopada 2020 roku działalności gospodarczej oznaczonej jako rodzaj przeważającej działalności kodem PKD, który uprawnia do otrzymania ponownego świadczenia
  • uzyskaniu w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku przychodu o co najmniej 40% niższego w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

  Tarcza 7.0 – zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS

  Prawo do zwolnienia z opłacania składek może przysługiwać za jeden miesiąc lub za dwa miesiące, czyli za styczeń 2021 albo za grudzień 2020 roku i styczeń 2021 roku. Należy pamiętać, że zwolnienie obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych za te miesiące.

  Co istotne, jeżeli opłaciliśmy składki za miesiące, z których zostaniemy zwolnieni, wówczas możemy wystąpić do urzędu z wnioskiem o ich zwrot! Nadpłata zostanie nam zwrócona, o ile nie mamy zaległości w ZUS.

  Przedsiębiorcy przysługuje zwolnienie od 1 stycznia 2021 roku do 31 stycznia 2021 roku, należy jednak spełnić określone warunki:

  • został zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 roku
  • na dzień 30 listopada 2020 roku prowadziłeś działalność oznaczoną jako rodzaj przeważającej działalności kodem PKD 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z
  • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego
  • złożył deklaracje rozliczeniową i imienne raporty miesięczne za miesiące wskazane we wniosku (styczeń albo grudzień – styczeń) najpóźniej do dnia 28 lutego 2021 roku (chyba że jest zwolniony z obowiązku ich składania),
  • złoży wniosek RDZ-B7 najpóźniej do 31 marca 2021 roku

  Zwolnienie za dwa miesiące, od 1 grudnia 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku, przysługuje przedsiębiorcy, który łącznie spełni następujące warunki:

  • został zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 roku
  • na dzień 30 listopada 2020 roku prowadziłeś działalność oznaczoną jako rodzaj przeważającej działalności kodem 49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z – w takim przypadku przysługuje zwolnienie za okres
  • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego
  • złożył deklaracje rozliczeniową i imienne raporty miesięczne za miesiące wskazane we wniosku (styczeń albo grudzień – styczeń) najpóźniej do dnia 28 lutego 2021 roku (chyba że jest zwolniony z obowiązku ich składania)
  • złoży wniosek o zwolnienie z opłacania składek RDZ-B7 najpóźniej do 31 marca 2021 roku.

  W tym wypadku wniosek należy złożyć do 31 marca 2021 w formie elektronicznej.

  Andrzej Dworzański

  2 odpowiedzi na “Tarcza 7.0 – co musisz wiedzieć o świadczeniach postojowych oraz zwolnieniu z ZUS”

  1. Monika Piasek pisze:

   Na tarczy to wyniosą naszych fachowców z wiejskiej

  2. Krystyna pisze:

   Mnożą tarcze i co to daje? Coraz więcej Polaków klepie biedę

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane