• Menu

    Najnowsze

    SMS wysłany z gminy

    Rozwiązaniem problemu kataklizmów w jednostkach samorządu terytorialnego są powiadomienia SMS, funkcjonujące głównie na terenach mocno [...]