• Menu

    Najnowsze

    Odkopywanie/zakopywanie górnictwa

    Już w roku 2014 rozpoczęto procesy „nierynkowego” ratowania kopalń węgla kamiennego poprzez ich włączanie do różnego rodzaju powołanych oraz [...]

    Powstała Polska Grupa Górnicza

    26 kwietnia 2016 r. zawarto porozumienie w sprawie rozpoczęcia działalności Polskiej Grupy Górniczej (PGG). Inwestorzy angażują się w PGG na [...]