• Menu

    Najnowsze

    Zdrój, czyli najpierw pieniądze

    Konkurencja wśród uzdrowisk urosła do astronomicznych rozmiarów, strumień pieniędzy z centrali wyraźnie wyhamował, a na dodatek klient stał się [...]

    Uzdrowiska – nowe wyzwania

    Rozmowa z Janem Golbą, prezesem zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP Jakich aspektów dotyczą główne obszary współpracy włodarzy gmin [...]