• Menu

    Najnowsze

    WYZWANIE DLA MIAST

    Kanalizacja, wodociągi, wykorzystanie biogazu Dyrektywy unijne nakazują Polsce, aby do końca 2015 roku miasta były skanalizowane odpowiednio w [...]

    LICZBA OCZYSZCZALNI ROŚNIE

    W 2014 roku dzięki dofinansowaniu udzielonemu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zbudowano tysiąc przydomowych [...]