logo
logo
logo
logo

WYZWANIE DLA MIAST
Opublikowano: 23 listopada 2015

Kanalizacja, wodociągi i wykorzystanie biogazu. Dyrektywy unijne nakazują Polsce, aby do końca 2015 roku miasta były skanalizowane odpowiednio w 95% (poniżej 100 000 mieszkańców) i 98% (powyżej 100 000 mieszkańców). 

Spośród miast uczestniczących w konkursie ECO-MIASTO w kategorii gospodarka wodna* prawie 70% spełnia te wymogi. Dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej jest więc jednym z wyzwań, przed jakimi stoją polskie miasta. Analiza formularzy zgłoszeniowych pokazuje, że istotnym elementem polityki wodno-ściekowej powinno być także zmniejszenie strat wody, które sięgają nawet 13,4% oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w związku z oczyszczaniem ścieków. Niektóre oczyszczalnie są zasilane biogazem, wykorzystywanym przez nie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Projekt ECO-MIASTO organizuje Ambasada Francji w Polsce, we współpracy z Renault Polska, Saur Polska, Grupą EDF reprezentowaną przez EDF Polska, DK Energy oraz TIRU, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz firmami Saint-Gobain, Schneider Electric i Krajową Agencją Poszanowania Energii.

Inwestycja w sieci

Każde z miast zgłoszonych do konkursu ECO-MIASTO posiada sieć kanalizacyjną. Nie wszystkie jednak spełniają dyrektywy unijne, które określają minimalny procent skanalizowania wymagany na koniec 2015 roku. Największym procentem skanalizowania może pochwalić się Zabrze (99,9%), które w ostatnich latach na inwestycje związane m.in. z rozbudową sieci kanalizacyjnej wydało około 90 milionów złotych. Wysokim wskaźnikiem wyróżniają się także Gdańsk (99,1%), Gdynia (99,5%) i Kraków (99,3%). Większość miast biorących udział w konkursie prowadzi kampanie edukacyjne zachęcające mieszkańców do podłączenia się do systemu kanalizacji.

Modernizacje i rozbudowa sieci kanalizacyjnych to duża korzyść dla środowiska, ponieważ dzięki temu zmniejsza się negatywne oddziaływanie systemu kanalizacyjnego na wody podziemne oraz eliminowane są źródła zanieczyszczeń wód gruntowych i powierzchniowych.

Straty wody

Problem strat wody występuje właściwie we wszystkich systemach wodociągowych. Ograniczenie tych strat nie tylko obniża koszty sprzedawanej wody, ale także chroni zasoby wodne. Jak pokazuje analiza formularzy, średnie straty wody w systemach wodociągowych miast uczestniczących w konkursie wynoszą ponad 10%. Niektóre miasta podkreślają, że jest to dla nich poważnym problemem i szukają rozwiązań, mających poprawić tę sytuację. Konstancin-Jeziorna, aby zminimalizować straty, przebudowuje sieć wodociągową wymieniając rury żeliwne i azbestocementowe na rury PVC i PE. Warszawa wdraża system monitoringu w zakresie sieci i obiektów wodociągowych, Puławy wybudowały 22 km nowej sieci wodociągowej, a Zabrze w ramach dwuetapowego projektu pod hasłem „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze” zmodernizowało aż 76 km sieci. – Poprawa gospodarki wodno-ściekowej to jeden z największych w historii miasta projektów z zakresu infrastruktury i ekologii. Z efektów korzystają przede wszystkim mieszkańcy. Warto jednak zauważyć, że oprócz modernizacji sieci wodociągowej poprawił się także stan dróg i chodników, a tym samym zwiększyła się atrakcyjność inwestycyjna miasta – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Miasta Zabrza.

Warto pić wodę z kranu

Zdecydowana większość miast prowadzi kampanie informacyjne wśród mieszkańców, zachęcające do picia wody z kranu. W Gdańsku jakość wody w ciągu ostatniej dekady znacząco wzrosła i obecnie w 100% spełnia ona polskie i unijne normy. Pracownia Realizacji Badań Socjologicznych Uniwersytetu Gdańskiego przeprowadziła badanie wśród mieszkańców Gdańska na temat jakości wody w mieście. Okazało się, że ponad połowa Gdańszczan (57,4%) uważa, że miasto wyróżnia się pod względem jakości wody pitnej spośród innych polskich miast, a ponad 45% jest zdania, że w ciągu ostatnich 3 lat jakość wody się poprawiła.

Zmniejszenie zużycia energii

Analiza formularzy pokazała także, że oczyszczanie ścieków generuje duże zużycie energii elektrycznej w miastach. Najwięcej energii spośród miast zgłoszonych do konkursu ECO-MIASTO zużywa się na oczyszczanie ścieków w Warszawie – około 75 GWh rocznie, następnie w Łodzi około 25 GWh, a w Gdyni prawie 14 GWh. W wielu miastach energia elektryczna wykorzystywana do zasilania oczyszczalni pochodzi z wytwarzanego w nich biogazu, produkowanego z fermentacji osadów ściekowych, jest tak m.in. w Warszawie, Gdańsku, Gdyni i Puławach.

Stolica w ramach dużej inwestycji zmodernizowała i rozbudowała Oczyszczalnię Ścieków „Czajka”, która jest zasilana biogazem wykorzystywanym do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Podobnie w Gdańsku, gdzie wybudowano Instalację Termicznego Przekształcania Osadów Ściekowych zasilaną biogazem pochodzącym z fermentujących osadów. W wyniku kogeneracji wytwarza się energia cieplna oraz elektryczna, której nadmiar jest sprzedawany do sieci.

Tagi: , , , , , ,

Udostępnij ten post:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


Powiązane treści

wybory we francji

Druga tura wyborów we Francji – wygra jedna z...

Wszyscy słyszymy o wynikach wyborów we Francji. Jednocześnie m...
Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wybory do Parlamentu Europejskiego – Czy Euro...

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego wywołały spore zaniepokojen...
Erasmus+

Rekordowy rok Erasmus+ w Polsce!...

Kończący się 2023 rok był w Polsce rekordowy pod względem licz...

WEI: Raport o Sytuacji Gospodarczej i Inwesty...

Warsaw Enterprise Institute opu...