• Menu

  Najnowsze

  windykator terenowy

  Co może windykator terenowy?

  Windykator terenowy nie jest komornikiem i nie ma prawa zajmować majątku należącego do dłużnika. Jego rola polega na negocjacjach i polubownym [...]

  Cesja wierzytelności przedsiębiorcy

  Cesja wierzytelności jest rozwiązaniem często stosowanym przez przedsiębiorców. Wierzytelność należy rozumieć jako możliwość żądania świadczenia [...]