logo
logo
logo
logo
spółka akcyjna

Spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne mają obowiązek posiadania stron internetowych
Opublikowano: 2 kwietnia 2020

Dnia 6 września 2019 roku podpisana została nowelizacja ustawy z dn. 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeksu spółek handlowych. Nowelizacja cały czas budzi wiele emocji z powodu obowiązku dematerializacji akcji spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych w pełnym zakresie do dnia 1 stycznia 2021 roku.

Dodatkowo szeroko komentowany jest również nowy przepis, który nakłada na spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych, które funkcjonują w obrocie, obowiązek posiadania strony internetowej od dnia 1 stycznia 2020 roku. Punkt 1 artykułu 1 nowelizacji zmienia brzmienie art.5 KSH, dodając do niego zapis, zgodnie z którym każda Spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna ma obowiązek prowadzić stronę internetową i zamieszczać na niej w specjalnie przeznaczonych do tego celu miejscach statuty, ogłoszenia pochodzące ze spółki oraz pozostałą komunikację z akcjonariuszami.

spółka akcyjna

Ta część nowelizacji ustawy, wyjątkowo w odróżnieniu od pozostałych zapisów weszła w życie już z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Nowelizacja tej ustawy w jasny sposób wymusza na wszystkich spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych, posiadanie strony internetowej, która służyć będzie do publikacji niezbędnych ustawowo informacji dla akcjonariuszy. Ustawa jasno mówi o specjalnym miejscu do komunikacji z akcjonariuszami, a zatem również te spółki, które stronę już posiadają, zobowiązane są do przeprowadzenia ewentualnych prac modernizacyjnych, jeżeli takiego miejsca na ten moment nie posiadają.

Obowiązek ten tyczy się wszystkich spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych bez względu na rozmiar spółki, branżę lub charakter prowadzonej działalności i bez względu na jej strukturę.

Art. 1 pkt 1 (dodanie § 5 w art. 5):

Obligatoryjna dematerializacja wszystkich akcji spółki akcyjnej – bez względu na jej status jako spółki publicznej czy spółki niebędącej spółką publiczną – oraz postępujący proces digitalizacji spółki akcyjnej (era cyfrowej spółki akcyjnej) uzasadnia nałożenie wymogu, aby każda spółka akcyjna posiadała stronę internetową przeznaczoną co najmniej do komunikacji z akcjonariuszami. Współcześnie nie sposób uznać, że taki wymóg jest nadmierny. Niewątpliwie sprzyja on zwiększeniu ochrony praw akcjonariuszy i pewności komunikacji spółki z akcjonariuszami. Publikacja ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie będzie zatem jedynym źródłem informacji przekazywanych do inwestorów spółek akcyjnych. Wprowadzenie rozwiązania przewidującego prowadzenie przez wszystkie spółki akcyjne (a nie tylko publiczne) strony internetowej zwiększy efektywność ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych, ograniczy ryzyka informowania w taki sposób, aby w praktyce nie poinformować akcjonariuszy, co szczególnie często występuje w sytuacjach konfliktów w spółkach (z udziałem akcjonariuszy i zarządów) oraz będzie sprzyjać stabilności i bezpieczeństwu obrotu, co jest wartością o charakterze systemowym.

W przypadku spółek akcyjnych przepis ten nie budzi żadnych zastrzeżeń. Jest to normalny proces digitalizacji spółek akcyjnych, który wymusza tego typu zmiany. Pewne kontrowersje cały czas pojawiają się w przypadku nałożenia obowiązku posiadania strony internetowej na spółki komandytowo-akcyjne. Te pomimo emisji akcji nadal pozostają prawnie spółkami osobowymi. Ten typ spółek wybierany jest czasami również w przypadku struktur firm rodzinnych, w których wstępuje zaledwie jeden lub kilku akcjonariuszy. Sytuacja taka może wymuszać jedynie generowanie dodatkowych kosztów, które w dodatku są nieuzasadnione w przypadku takiej struktury spółki.

Bardzo istotną zmianą, która wprowadza ta ustawa jest również konieczność zgłoszenia informacji o posiadanej stronie do Krajowego Rejestru Sądowego w terminie do 7 dni od jej utworzenia i oddania do użytku. To bardzo istotna informacja zwłaszcza dla zarządzających spółkami komandytowo-akcyjnymi oraz dla zarządów spółek akcyjnych.

Artykuł powstał we współpracy i przy merytorycznym wsparciu Kkpr.pl

Tagi: , , ,

Udostępnij ten post:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


Powiązane treści

imprezy masowe

Coraz więcej imprez masowych, coraz więcej za...

W ostatnich latach obserwujemy znaczący wzrost liczby imprez masowych...
Polcom

Zarządzanie Infrastrukturą IT przez Polcom: G...

W dynamicznie rozwijającym się świecie biznesu, zarządzanie infrastruk...
Stłuczka na parkingu

Stłuczka na parkingu – kto wypłaci odszkodowa...

Zatłoczone i ciasne parkingi to miejsca wyjątkowo sprzyjające...
prawo pracy

Kancelaria Cejrowski – doświadczenie od 1979...

Nie ulega wątpliwości, że doświadczenie ma ogromne znaczenie w kontekś...