logo
logo
logo
logo
Rynek pracy w USA

Rynek pracy w USA – dobre i złe wiadomości
Opublikowano: 8 stycznia 2023

Rok 2022 był wyjątkowo dobry dla amerykańskiego rynku pracy – podaje na swym portalu telewizja CNN – tylko w grudniu liczba etatów zwiększyła się o 223 tysiące. Dane pochodzą z comiesięcznego raportu na temat zatrudnienia przygotowywanego przez Bureau of Labor Statistics. Rok 2022 był dla USA drugim najlepszym rokiem pod względem wzrostu zatrudnienia odkąd zaczęto prowadzić badania w roku 1939. Jest jednak druga strona tej informacji, ożywienie na rynku pracy wynika w dużej mierze z odrabiania strat związanych z pandemią.

Bezrobocie w USA spadło w grudniu 2022 roku do rekordowego poziomu 3,5 procenta z 3,6 procenta w listopadzie. Dane dotyczące nowych miejsc pracy są lepsze od przewidywań ekonomistów, którzy szacowali liczbę nowych etatów na 200 tysięcy. W porównaniu z listopadem jednak zanotowano spadek. W listopadzie liczba nowych miejsc pracy wynosiła 256 tysięcy.

Jak podkreśla CNN, grudniowe szacunki mogą jeszcze ulec korekcie, jednak cały rok 2022 można uznać za wyjątkowo dobry, powstało w tym czasie 4,5 miliona nowych miejsc pracy. To drugi najlepszy wynik w historii badań. Najlepszym rokiem był 2021, kiedy powstało 6,7 miliona nowych miejsc pracy.

Wyniki te są jednak głównie efektem odbicia amerykańskiej gospodarki po kryzysie spowodowanym pandemią. W roku 2020 liczba miejsc pracy w USA zmniejszyła się bowiem o 9,3 miliona. Można też powiedzieć, że wzrost na rynku pracy w USA wyhamowuje po odbiciu. Liczba nowych miejsc pracy w grudniu była najniższa w skali miesiąca od dwóch lat.

Dane z rynku pracy pojawiły się zaraz po decyzji o gigantycznej podwyżce stóp procentowych w USA podjętej w celu zdławienia największej od trzydziestu lat inflacji – zauważa CNN. Na razie jednak walka z inflacją nie przyniosła spektakularnych sukcesów. Może to oznaczać, że Fed będzie dążył do zmian na rynku pracy, między innymi do wyhamowania wzrostu płac.

Dane dotyczące rynku procy przełożyły się na wyniki giełdowe. Indeks Dow wzrósł o prawie 500 punktów. Reakcja – zdaniem CNN – wynikała również z danych o spowolnieniu tempa wzrostu płac. W grudniu wzrosły one w porównaniu z listopadem o 0,3 procenta, a w skali rocznej o 4,6 proc. Płace rosły więc wolniej niż w listopadzie, wtedy zwiększyły się one o 0,4 procenta w porównaniu z październikiem i o 4,8 procenta w skali roku.

W USA rośnie liczba osób aktywnych zawodowo

Dane z grudnia pokazują również wzrost liczby osób aktywnych zawodowo, to znaczy pracujących lub poszukujących pracy – pisze CNN. Odsetek osób aktywnych zawodowo zwiększył się z 62,2 procenta w listopadzie do 62,3 procenta w grudniu. Wcześniej aktywność zawodowa malała w znacznej mierze z powodu przemian demograficznych, chodzi o starzenia się pokolenia z wyżu demograficznego. Jeszcze w 2000 roku odsetek osób aktywnych zawodowo wynosił 67,3 procenta i spadł do 63,3 procenta tuż przed wybuchem pandemii. Obecnie nie osiągnął on jeszcze wyniku sprzed pandemii.

Jak twierdzi cytowany przez CNN Gus Faucher, ekonomista z PNC Financial, rynek pracy podąża w dobrym dla Rezerwy Federalnej kierunku, wzrost liczby miejsc pracy zwalnia do bardziej zrównoważonego tempa, a jednocześnie spadek popytu na pracowników przyczynia się do zmniejszenia tempa wzrostu płac. Obawy budzi jednak możliwy brak pracowników, ponieważ bezrobocie spadło do poziomu najniższego od 50 lat.

Statystyki pokazują, że rynek pracy w USA odrabia przede wszystkim straty związane z pandemią. Największe ożywienie zanotowano w branżach takich jak, hotelarstwo, gastronomia czy służba zdrowia, czyli branżach najbardziej dotkniętych przez pandemię. Z drugiej strony w branżach technologicznej, finansowej, usługach dla biznesu i sektorach wrażliwych na koszty kredytów liczba miejsc pracy zmniejszyła się. Wiele branż rozwijało się pomyślnie podczas pandemii, a teraz ogranicza aktywność, ponieważ klienci przenoszą swoje wydatki do usług, które w czasie pandemii musiały notować spadki.

Dane pokazują też spadek liczby nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Zmniejszyła się ona aż o 21 tysięcy. Zmniejszyła się również liczba zarejestrowanych bezrobotnych.

Wojciech Ostrowski

Źródło: CNN

Tagi: , ,

Udostępnij ten post:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


Powiązane treści

obróbka plastyczna

Zwijanie blach – perfekcyjny proces modyfikow...

W dobie rozwoju różnych technologii i produkcji różnorodnych produktów...
praca w Holandii

IK Recruitment: Twoja brama do możliwości pra...

Szukasz nowych możliwości kariery w Holandii? Chcesz poszerzyć...

Jeden na dziesięciu Polaków nie lubi swoich w...

Chociaż większość z nas nie lubi kolegów z pracy, to aż 76% Polaków...