logo
logo
logo
logo
Rozliczenie energii z instalacji fotowoltaicznej

Rozliczenie energii z instalacji fotowoltaicznej z dostawcą energii – na co się przygotować?
Opublikowano: 25 marca 2021

Zanim zdecydujesz się na instalację fotowoltaiczną, powinieneś dowiedzieć się jak wygląda rozliczenie energii z instalacji fotowoltaicznej z dostawcą energii. W całej Polsce obowiązuje tzw. system opustów. W tym artykule dowiesz się na czym on polega, czy zakład energetyczny pobiera jakieś opłaty oraz jak wygląda przyłączenie mikroinstalacji do sieci energetycznej.

Rozliczenie energii z instalacji fotowoltaicznej

Gdzie muszę zgłosić montaż instalacji fotowoltaicznej?

Jedynym miejscem, w którym musisz oficjalnie zgłosić fakt zainstalowania fotowoltaiki jest Twój zakład energetyczny. Dzięki temu będziesz mógł dokonywać rozliczenia Twojej energii, a także korzystać z systemu opustów, o którym więcej dowiesz się z dalszej części artykułu. W rozliczeniu podsumowana jest ilość pobranej oraz przesłanej energii do Twojego dystrybutora energetycznego Przy prawidłowo skonfigurowanej instalacji fotowoltaicznej (zob. https://sundaypolska.pl/fotowoltaika/), jedynym kosztem, jaki będziesz ponosił w związku z korzystaniem z usług energetycznych, będą opłaty za dystrybucję prądu wynoszące 6% wartości rachunków sprzed zainstalowania paneli – tłumaczy ekspert z firmy Sunday Polska.

Jak dokładnie wygląda procedura zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci energetycznej?

Należy wypełnić specjalny druk zgłoszenia przyłączenia do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji, do którego trzeba załączyć:

  • schemat mikroinstalacji i sposób jej podłączenia do obiektu,
  • opis techniczny mikroinstalacji,
  • jeśli zgłaszasz mikroinstalację jako przedsiębiorca – wydruk z KRS/CEIDG,
  • jeżeli reprezentuje Cię pełnomocnik – odpowiednie upoważnienie.

Dostawca energii dokona weryfikacji dokumentów, a następnie prześle pisemne potwierdzenie otrzymania zgłoszenia wraz z informacją o terminie przyłączenia mikroinstalacji. Na podstawie tego potwierdzenia zawierane są dwie umowy:

  • Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej z mikroinstalacji,
  • Umowa sprzedaży energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej z mikroinstalacji.

Po zawarciu umowy mikroinstalacja zostaje przyłączona do sieci.

Kto pokrywa koszty przyłączenia do sieci?

Wszystko zależy od tego, czy dany budynek jest w chwili rejestracji podłączony do sieci energetycznej. Jeśli tak – wszelkie koszty, związane z przyłączeniem oraz odpowiednim zabezpieczeniem instalacji ponosi dostawca usług energetycznych. Jedyną sytuacją, w której mogą pojawić się dodatkowe koszty jest ta, w której moc przyłączeniowa nowej instalacji przekraczałaby tę sprzed zabiegu. Żeby upewnić się, jak sytuacja będzie wyglądała w Twoim przypadku, porównaj obecnie posiadaną moc przyłączeniową (tą daną znajdziesz na fakturze za prąd lub dzwoniąc do Zakładu Energetycznego) z potencjalną mocą łączną paneli, które planujesz zainstalować.

Formalności potrzebne do rozliczenia prądu

Do rozliczenia prądu, pochodzącego z paneli fotowoltaicznych nie potrzebujemy wielu dodatkowych formalności oprócz tych, które dokonaliśmy przy okazji dokonania zgłoszenia instalacji do OSD. Powinniśmy jedynie podpisać nową umowę lub aneks do obecnie obowiązującej umowy, który dostawca energii dostarczy nam drogą pocztową po wymianie licznika na dwukierunkowy. Pozwoli nam to korzystać nie tylko z energii wytwarzanej przez nasze panele na bieżąco, ale także gromadzić ją w celu wykorzystania w późniejszym czasie.

Na czym polega system opustów? Dla kogo?

Żeby wyjaśnić działanie systemu opustów, zdefiniujmy sobie najpierw, kim jest prosument – pozwoli nam to lepiej zrozumieć podstawowe taryfy odsyłania nadwyżki prądu do dystrybutora energii elektrycznej.

Definicja prosumenta

Prosument jest osobą, produkującą pewne dobra, u której jednocześnie występuje zapotrzebowanie na określone produkty i usługi – w tym wypadku będzie nią energia elektryczna.

Czy Ty też możesz być prosumentem?

W świetle przepisów, dotyczących fotowoltaiki prosumentami jesteśmy, instalując fotowoltaikę o mocy do 50 kWp.

Czym jest system opustów?

System opustów to nic innego jak sytuacja, w której Zakład Energetyczny pozwala Ci magazynować w sieci nadwyżkę energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną za opłatą w postaci niewielkiej części tej nadwyżki. W skrócie oznacza to, iż otrzymamy zwrot oddanej energii, której dokonamy w ciągu okresu rozliczeniowego pomniejszonej o koszt magazynowania jej w sieci. Mogą z niego skorzystać zarówno osoby prywatne i przedsiębiorcy, jak i jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie mieszkaniowe i wszelkiego rodzaju formalne ugrupowania.

Zasady rocznego rozliczenia energii z fotowoltaiki

Wysokość rozliczenia przesyłanego i otrzymanego w ciągu roku prądu zależy w głównej mierze od mocy Twojej instalacji. Po okresie rozliczeniowym otrzymasz od usługodawcy energetycznego wykaz energii, którą oddałeś do sieci oraz pobrałeś bezpośrednio z sieci. Obie wartości zostaną ze sobą skompensowane zgodnie z warunkami opustów, tj. dla instalacji mniejszej niż 10kW Zakład Energetyczny zwróci Ci 80% łącznej wartości oddanych kilowatów, a z instalacji o mocy w zakresie 10 – 50 kW zostanie rozliczone z poborem 70% nadwyżki.

Zakład energetyczny pobiera 20 lub 30% energii oddanej do sieci wyprodukowanej przez Twoją przydomową elektrownię. Wartość uzależniona jest od mocy zestawu fotowoltaicznego.

Tagi: , , , , , , ,

Udostępnij ten post:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


Powiązane treści

 dzierżawa gruntów pod farmy fotowoltaiczne

Jak zarabiać na fotowoltaice bez inwestycji?...

Panele fotowoltaiczne na stałe wpisały się w krajobraz polskich miast,...
Zatruta Odra

Zatruta Odra – kto zapłaci za katastrof...

Katastrofa ekologiczna na Odrze odbiła się szerokim echem nie tylko w...

Ekolaury PIE 2022 – termin składania wn...

W związku z dużym zainteresowaniem tegorocznej edycji Konkursu...
tyrystor

Tyrystory – czym są, jak działa tyrystor i gd...

Silniki prądu stałego potrzebują precyzyjnej stabilizacji napięcia, a...