• Menu

  Przyszłość to elektromobilność

  Jednym z naszych nowoczesnych rozwiązań będzie  stacja ładowania pojazdów elektrycznych o dużej mocy – zapowiada dr inż. Tomasz Błażejczyk, dyrektor Instytutu Elektrotechniki

  Od chwili powstania w 1946 r. Instytut Elektrotechniki jest wiodącą jednostką w Polsce w zakresie współpracy z przemysłem. Czasy przemian gospodarczych w latach 90. od wielu podmiotów wymagały wiele wysiłku organizacyjnego i finansowego, a mimo to Instytut potrafi dostosować się do zmian zachodzących w strukturze polskiego przemysłu. Co było najtrudniejsze z perspektywy czasu?

  Mobilny system zasilania statków z nabrzeży portowych

  Instytut Elektrotechniki należy do najstarszych oraz największych instytutów naukowo-badawczych w obszarze przemysłu elektrotechnicznego w Polsce, a marka Instytutu jest rozpoznawalne również na świecie.

  Pomimo wielu trudności okresu transformacji ustrojowej Instytut dostosował się do zmian zachodzących w strukturze polskiego przemysłu, nie rezygnując z priorytetowej działalności, jaką była współpraca z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Od chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej Instytut stara się aktywizować współpracę z krajowymi i europejskimi podmiotami gospodarczymi poprzez aktywne wykorzystywanie Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.

  Z perspektywy czasu najtrudniejsze dla Instytutu były nowe warunki gospodarcze, w których w zakresie działalności związanej z wdrażaniem wyników badań do produkcji pojawiła się silna konkurencja w postaci podmiotów gospodarczych z zagranicznym kapitałem. Oferowały gotowe produkty, które posiadając własne centra naukowo-badawcze czy biura konstruktorskie i zakłady produkcyjne, mogą oferować ceny dumpingowe na podobne urządzenia. W takich warunkach trudno było i jest nadal konkurować Instytutowi o wpływy na rynku, dlatego konieczne jest ciągłe weryfikowanie strategii rozwojowej opartej na rzetelnej analizie rynkowej.

  Polski Produkt Przyszłości otrzymali państwo w 2011 roku w kategorii „wyrób przyszłości w fazie przedwdrożeniowej” za zasobnik podstacyjny 2MJ; 0,15 MW. Czy zaufanie kapituły przełożyło się na sukces tego produktu ?

  Wyróżnienie „Polski Produkt Przyszłości” dotyczyło opracowanego przez Instytut Elektrotechniki zasobnika energii elektrycznej dla pojazdów miejskiej trakcji elektrycznej. Urządzenie umożliwia odzysk energii hamowania pojazdów i jej dostarczenie w chwili rozruchu. Magazyn umożliwia zaoszczędzenie ok. 20–30 proc. energii pobranej z sieci trakcyjnej, zatem ich stosowanie jest rynkowo uzasadnione.

  Na kanwie zaufania kapituły Instytut podjął się unowocześnienia zasobnika podstacyjnego i obecnie stanowi atrakcyjną ofertę handlową dla podmiotów gospodarczych dostarczających rozwiązania dla miejskiej trakcji elektrycznej.

  Superkondensatorowy zasobnik energii na podstacje trakcyjne

  Które z aktualnie proponowanych przez państwa rozwiązań, mogłyby zostać uznane za produkty przyszłościowe, dobrze rokujące w kontekście rynkowego zastosowania i spieniężenia?

  Instytut Elektrotechniki jest zaangażowany w realizację projektów z zakresu energoelektroniki, maszyn i napędów elektrycznych, sterowania, aparatury rozdzielczej oraz materiałów elektrotechnicznych. Nowym kierunkiem, wynikającym z projektu Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z 11 stycznia 2018 r., jest transport oparty o energię. Jest on nową, szybko rozwijającą się specjalnością, która obejmuje coraz więcej krajów.

  Sam rynek elektromobilności pozwala na wykreowanie nowych rozwiązań oraz modeli biznesowych. W tym kontekście jednym z takich rozwiązań, które będzie mógł zaoferować Instytut Elektrotechniki, będzie stacja ładowania pojazdów elektrycznych o dużej mocy. Umożliwiać będzie ładowanie prądem stałym akumulatorów w autobusach elektrycznych lub innych pojazdach wymagających takiego ładowania.

  Kolejną propozycją będzie mobilny system zasilania statków z nabrzeży portowych. Wychodzi on naprzeciw dyrektywie Unii Europejskiej, ograniczającej zużycie paliwa przez statki cumujące w portach morskich, co ma bezpośredni wpływ na ochronę środowiska.

  Rozmawiał Tomasz Rekowski

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane