• Menu

  Przemoc w szkole. Czy za pobicie dziecka w szkole można uzyskać odszkodowanie w UK

  Jesteś rodzicem? Jeśli tak, to zdajesz sobie sprawę, jak wielkim dramatem dla każdego dziecka jest bycie ofiarą przemocy w szkole.

  Poniżenie, opuszczenie, bezradność i strach – to odczucia dziecka, które jest ofiary przemocy ze strony innych uczniów. Jako rodzic lub opiekun mieszkający w Wielkiej Brytanii, możesz dochodzić sprawiedliwości i walczyć o odszkodowanie dla dziecka za doznane krzywdy.

  odszkodowanie za pobicie w Anglii

  Odszkodowanie za pobicie w Anglii

  Świadome pobicie czy nawet obrażenia wynikające z przepychanki pomiędzy uczniami uprawniają do ubiegania się o odszkodowanie; to samo dotyczy obrażeń psychicznych i emocjonalnych będących wynikiem przemocy w szkole.

  Co jednak istotne, prawo brytyjskie nie pozwala wnosić roszczeń osobom poniżej 18. koku życia; mogą być one reprezentowane przez rodzica lub prawnego opiekuna, którego zadaniem jest pomóc w wywalczeniu odszkodowania w dla dziecka.

  Odszkodowanie od szkoły

  Jeżeli do aktów przemocy doszło na terenie szkoły, opiekun prawny dziecka może składać roszczenia przeciwko placówce edukacyjnej i żądać od niej odszkodowania. W tym przypadku konieczne jest udowodnienie winy pracownikom szkoły, którzy nie dopełnili swoich obowiązków.

  W jaki sposób to zrobić? Najlepszym rozwiązaniem są zeznania poszkodowanego dziecka oraz świadków – mogą być nimi zarówno dzieci, jak i pracownicy placówki (sprzątaczka, woźny, elektryk itp.). Pomocny jest także zapis z kamer CCTV, o ile monitoring został zamontowany w miejscu, w którym doszło do aktów przemocy. Jeżeli sąd orzeknie, że wina rzeczywiście leżała po stronie szkoły, odszkodowanie będzie wypłacone z jej polisy.

  Odszkodowanie od CICA

  Drugi sposób na uzyskanie odszkodowania za pobicie dziecka w szkole w UK to złożenie wniosku do CICA (Criminal Injuries Compensation Authority). CICA to rządowa organizacja zajmująca się wypłacaniem odszkodowań ofiarom przemocy i osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych przez nieznanych lub nieubezpieczonych sprawców.

  Choć teoretycznie termin złożenia wniosku wynosi 2 lata od daty zdarzenia, to w przypadku dzieci można go wydłużyć, odpowiednio uzasadniając opóźnienie. Co istotne, w celu złożenia wniosku nie jest konieczne złapanie ani ustalenie tożsamości sprawcy – liczy się przede wszystkim udowodnienie, że w ogóle doszło do aktu przemocy bez winy poszkodowanego i że w jego wyniku odniesiono obrażenia.

  W jaki sposób przeprowadzić dowodzenie? Przede wszystkim należy udać się z dzieckiem do lekarza i pobrać raport medyczny, który wykaże, czy w wyniku przemocy ze strony osób trzecich dziecko doznało obrażeń.

  Nie zaszkodzi również zgłoszenie sprawy na policji, co pozwala zyskać na wiarygodności z perspektywy urzędników z CICA. Raport medyczny i policyjny wraz ze szczegółowymi zeznaniami ofiary oraz ewentualnie innych świadków stanowią podstawę do ubiegania się o odszkodowanie od CICA.

  W przypadku wysuwania roszczeń wobec placówki szkolnej i składania wniosku do CICA warto zasięgnąć pomocy ze strony profesjonalnej kancelarii prawnej, która oferuje wsparcie i posiada duże doświadczenie w uzyskiwaniu odszkodowań. Jej pracownicy zajmą się wszelkimi obowiązkami prawno-biurokratycznymi, dzięki czemu można mieć pewność, że sprawa zostanie fachowo załatwiona.

  Jakie odszkodowanie

  Wysokość odszkodowania zależy oczywiście od tego, jak duży wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne dziecka miała stosowana wobec niego przemoc – im większe obrażenia, tym zadośćuczynienie wyższe.

  Odszkodowanie może obejmować nie tylko szkody fizyczne i psychiczne, ale również zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji. Aby je otrzymać, należy zachować paragony, faktury, rachunki i umowy dokumentujące wydatki poniesione na leczenie i rehabilitację dziecka. Nie zaszkodzi też prowadzenie dzienniczka wydatków, w którym zapisywane są zabiegi, zakupy wraz z ich dokładnymi kosztami.

  Jeżeli uda się uzyskać odszkodowanie – niezależnie od tego, którą metodę dochodzenia sprawiedliwości się wybierze – trzeba mieć świadomość, że sąd zdeponuje pieniądze na specjalnym koncie, gdzie poczekają do momentu, aż poszkodowane dziecko osiągnie pełnoletniość; dopiero wówczas zostaną mu wypłacane.

  Czy opiekunowie prawni mają szanse na otrzymanie odszkodowania we wcześniejszym terminie, zanim dziecko będzie miała 18 lat? Tylko pod warunkiem, że brak im pieniędzy na zakup środków medycznych lub wykup zabiegów, a kwota uzyskana z odszkodowania zostanie spożytkowana z myślą o leczeniu lub edukacji dziecka.

  Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.wypadekwuk.com/pobicie-w-uk/ na której można znaleźć również sekcję z pytaniami i odpowiedziami na inne pytania dotyczącymi wypadków w Wielkiej Brytanii.

   

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane