• Menu

  Producenci spodziewają się spadków zamówień

  Producenci oczekują pogorszenia koniunktury w IV kwartale tego roku – wynika z odczytu „Barometru EFL[1]” dla branży. To efekt przewidywanego spadku liczby zamówień i mniejszej skłonności do dokonywania inwestycji.

   BArometr IV - produktyBArometr IV - porownanie

  Spadek wartości subindeksu „Barometru EFL” dla producentów w stosunku do ubiegłego kwartału wyniósł 3,2 pkt. i obecnie plasuje się na poziomie 61,3 pkt., czyli jest o 11,3 pkt. wyższy od progu OR[2]. Wynik ten to głównie efekt spodziewanych mniejszych zamówień (16,8 pkt.), a także niższej skłonności do dokonywania inwestycji (16,8 pkt.). W tym przypadku na ostatecznej nocie zaważyły przede wszystkim nastroje wyrażane przez firmy zatrudniające od 10 do 249 osób.

  Sytuacja prognozowana przez „Barometr EFL” nie dziwi o tyle, że już wrześniowy wynik indeksu PMI[3] obniżył się do poziomu 50,9 pkt., choć prognozy analityków mówiły o wzroście do 52,4 pkt – powiedział Radosław Kuczyński, prezes EFL. – To najsłabszy wynik  od roku, a podstawowy wpływ na jego wysokość miał spadek liczby zamówień. Przedsiębiorcy obawiają się, że ta spadkowa tendencja będzie się utrzymywać, stąd nienajlepszy odczyt „Barometru EFL”, który jest odzwierciedleniem nastrojów panujących wśród przedstawicieli firm na najbliższy kwartał.

  BArometr IV - prognozy   BArometr IV - prognozy2

  Pogorszenie sytuacji polskich producentów to zapewne wynik spadku zamówień w przemyśle niemieckim. Podane we wrześniu przez urząd statystyczny Destatis wyniki pokazały spadek o 1,8 proc. w stosunku do sierpnia, podczas gdy oczekiwano wzrostu na poziomie 0,5 proc. A to wpłynęło na popyt na produkty polskich przedsiębiorców.

  Pociesza fakt, że wg raportu Markit dotyczącego PMI producenci odnotowali we wrześniu znaczący spadek kosztów produkcji, który można wiązać z obniżeniem się cen surowców.

  [1] „Barometr EFL” to syntetyczny wskaźnik informujący o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Instytut Keralla Research na zlecenie EFL, a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa sześciuset firm. Aktualna edycja badania odbyła się w dniach 5 – 16.10.2015 r.

  [2] Próg OR wskazuje poziom ograniczenia rozwój i niepewność przedsiębiorców.

  [3] Purchasing Managers’ Index (PMI) to wskaźnik aktywności finansowej stworzony przez Markit Group i Institute for Supply Management of Financial Activity . Ma on odzwierciedlać aktywności managerów nabywających różnego rodzaju dobra i usługi.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane