• Menu

  Prawo restrukturyzacyjne w Polsce – jak uniknąć niewypłacalności przed wierzycielem?

  Restrukturyzacja przedsiębiorstwa może okazać się doskonałym rozwiązaniem, jeśli zależy Ci na uniknięciu niewypłacalności przed wierzycielem. Czym dokładnie jest ten proces i kiedy warto go zastosować?

  Jest to typ postępowania sądowego. Cechuje się tym, że dłużnik może dzięki niemu ustalić tzw. Plan układowy. Zatwierdzenie układu wprowadza nowy plan spłat wszystkich zobowiązań, jakie wobec wierzycieli ma dłużnik.

  Zatwierdzenie układu jest pozytywnym znakiem na drodze do oddłużenia, aby doszło do stworzenia sensowego planu spłaty koniecznie jest znalezienie licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego. Warto skorzystać z pomocy kancelarii, która przeprowadziła ponad 150 postępowań restrukturyzacyjnych – KPR Kancelaria Restrukturyzacyjna, prawo restrukturyzacyjne znają od podszewki. Dzięki nim liczyć możesz nie tylko na pomoc prawną, ale również wstrzymanie egzekucji, redukcję zadłużenia czy umorzenie odsetek.

  prawo restrukturyzacyjne

  Na czym polega restrukturyzacja przedsiębiorstwa?

  Prawo restrukturyzacyjne wyróżnia cztery główne typy postępowań restrukturyzacyjnych:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu;
  • przyspieszone postępowanie układowe,
  • postępowanie układowe,
  • postępowanie sanacyjne.

  Na mocy postępowania restrukturyzacyjnego właściciel firmy ustala ze swoimi wierzycielami plan oddłużenia przedsiębiorstwa. W praktyce jest to zatem możliwość dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa, przy jednoczesnym spłacaniu zobowiązań powstałych do tej pory.

  Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

  Cały proces rozpoczyna pierwsze spotkanie oraz audyt przedsiębiorstwa. Ustala się tam, czy firma rzeczywiście potrzebuje sądowej restrukturyzacji, czy może problemy finansowe da się rozwiązać w inny sposób. Omawiane są różne warianty.

  Następnie konieczne jest opracowanie odpowiedniej strategii wychodzenia z kryzysu. Określana jest dokładna sytuacja spółki: jej zobowiązania, kluczowe umowy (leasingowe, kredytowe). Dyskusji poddawane są możliwości negocjacyjne spółki w sprawie wstępnych propozycji układowych.

  Trzeci krok to wybór odpowiedniego typu postępowania restrukturyzacyjnego. Wyznaczony zostaje wtedy nadzorca układu, nadzorca sądowy lub zarządca (są to funkcje jakie pełni doradca restrukturyzacyjny w restrukturyzacji). W trakcie postępowania, doradca restrukturyzacyjny podejmuje takie czynności jak negocjacje spłaty z wierzycielami, tworzenie planu restrukturyzacyjnego i propozycji układowej.

  Zatwierdzenie planu restrukturyzacyjnego

  Plan restrukturyzacyjny jest to obszerny, wielostronicowy dokument, który ma pokazać jaki pomysł przedsiębiorstwo ma na wyjście z gorszej sytuacji. Opisane są w nim poszczególne obszary w których firma działa, specyfika branży, ryzyka jakie w niej występują i prawdopodobieństwo wystąpienia. Sąd w postępowaniu restrukturyzacyjnym bada plan restrukturyzacyjny głównie w kontekście jego realności wykonania. Po pozytywnym postanowieniu przedsiębiorca zaczyna go realizować.

  Jak uniknąć ogłoszenia upadłości dłużnika?

  Restrukturyzacja przedsiębiorstwa to ostateczny krok, gdy w żaden inny sposób nie da się zmniejszyć zadłużenia firmy. Gdy pojawia się problem ze spłacaniem długów, a na horyzoncie widnieje groźba niewypłacalności, trzeba zacząć działać.

  W przypadku przyspieszonego postępowania układowego mamy nawet do czynienia ze sporządzeniem spisu wierzytelności w uproszczonym trybie, dzięki któremu układ można zawrzeć w jak najkrótszym czasie (nawet 2-3 miesiące).

  Propozycje układowe również powinny być sporządzone w taki sposób, by jednocześnie zadowalać wierzycieli, jak i umożliwiać przedsiębiorstwu wyjście z kryzysu bez ogłaszania niewypłacalności i upadku. W praktyce realizacja układu zwykle polega na spłacie (co miesiąc lub kwartał) pewnej części zadłużenia, a rozłożone jest to na dłuższy okres (zwykle kilkuletni).

  Gdy wszystkie zobowiązania układowe zostaną wykonane, a długi spłacone (część może zostać również umorzona), sąd za pomocą postanowienia stwierdza wykonanie układu. Jest to moment, gdy restrukturyzacja przedsiębiorstwa oficjalnie zostaje zakończona.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane