• Menu

  Pozytywna ewaluacja PCA

  4

  Ewaluatorzy EA MLA i kierownictwo PCA

  30 września w Polskim Centrum Akredytacji zakończyła się druga część ewaluacji – oceny równorzędnej w ramach wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu (European co-operation for Accreditation Multilateral Agreement).

  Pierwsza część ewaluacji została przeprowadzona w dniach 6–10 czerwca 2016 r., natomiast druga część odbyła się w dniach 26–30 września br. Oceniano całą działalność akredytacyjną PCA, obejmującą akredytację i nadzór nad akredytowanymi laboratoriami wzorcującymi, badawczymi, medycznymi, organizatorami badań biegłości, jednostkami certyfikującymi wyroby, systemy zarządzania, osoby, jednostkami inspekcyjnymi, weryfikatorami GHG oraz – w ramach organizacji FALB (Forum of Accredittaion and Licencing Bodies) – weryfikatorami EMAS.

  Zespół oceniający, reprezentujący EA, składał się z ewaluatorów z zagranicznych jednostek akredytujących, w tym z: belgijskiej (BELAC), norweskiej (NA), tureckiej (TURKAK), słowackiej (SNAS), brytyjskiej (UKAS), greckiej (ESYD), hiszpańskiej (ENAC), niemieckiej (DAkkS) oraz bośniacko-hercegowiński (BATA). W ramach FALB ocenę przeprowadził ewaluator z portugalskiej jednostki akredytującej (IPAC).

  Wyniki oceny PCA są pozytywne. Zespół oceniający zebrał wystarczające dowody potwierdzające kompetencje PCA w obszarze działalności akredytacyjnej dotychczas objętej porozumieniem EA MLA oraz w obszarze akredytacji organizatorów badań biegłości (PTP). Zespół będzie wnioskował o utrzymanie dla PCA dotychczasowego zakresu porozumienia EA MLA, a także rozszerzenie zakresu o obszar akredytacji PTP, jako jednej z pierwszych w Europie jednostek akredytujących posiadających uznanie w tym obszarze w ramach EA MLA. Zespół oceniający nie sformułował niezgodności w odniesieniu do działalności akredytacyjnej realizowanej przez PCA, co jest dużym sukcesem i niecodzienną sytuacją w funkcjonowaniu EA MLA.

  EA MLA jest porozumieniem podpisanym przez jednostki akredytujące, będące członkami EA na potwierdzenie uznawania i akceptacji równoważności ich systemów akredytacji. Tym samym zapewnia ono, że certyfikaty, sprawozdania i świadectwa wydawane przez akredytowane jednostki są tak samo wiarygodne. Obejmuje badania, wzorcowania, certyfikację systemów zarządzania, wyrobów i osób, inspekcję i weryfikację.

  Eliminuje potrzebę poszukiwania przez dostawców wyrobów lub usług akredytowanych jednostek certyfikujących, inspekcyjnych i laboratoriów w każdym państwie europejskim, w którym sprzedają oni swoje wyroby lub usługi.

  Warunkiem przyznania krajowym jednostkom akredytującym statusu sygnatariusza MLA jest  poddanie się rygorystycznej ocenie wzajemnej ich działalności, mającej na celu sprawdzenie, czy spełniają one wymagania międzynarodowej normy dla jednostek akredytujących, ISO/IEC 17011 oraz wymagania szczegółowe określone w rozporządzeniu (WE) 765/2008. Oceny wzajemne są regularnie przeprowadzane przez doświadczony personel innych krajowych jednostek akredytujących.

  Na poziomie międzynarodowym EA MLA jest uznawane przez International Accreditation Forum (IAF) i International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). Oznacza to, że sygnatariusze EA MLA korzystają z globalnego uznawania dzięki wielostronnym porozumieniom o wzajemnym uznawaniu IAF i ILAC oraz stosowanym na ich podstawie znakom ILAC/IAF MRA/MLA.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane