• Menu

  Powiat buski – satysfakcja i wiara w jutro

  Foto Tadeusz Sempioł

  Nowa inwestycja w powiecie buskim

  Jako starosta jestem dumny z tego, że samorząd powiatu buskiego dobrze wykorzystał te minione 20 lat, a fundusze unijne miały znaczący wpływ na rozwój naszej małej Ojczyzny. Przed powiatem buskim kolejne kadencje i –miejmy nadzieję – jeszcze lepsze projekty i plany.

  Rok 2018 to szczególny okres, któremu przewodzi idea upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. To również rok, w którym obchodzimy 20. rocznicę samorządu powiatowego.

  Podsumowanie 20 lat powiatu buskiego

  Podsumowując 20 lat działania Powiatu Buskiego należy zaakcentować edukację dzieci i młodzieży, będącą przepustką w dorosłe życie. Na bieżące funkcjonowanie oświaty Powiat przeznacza każdego roku średnio ok. 35 mln zł. Kwota ta jest stale uzupełniana przez środki pozyskiwane głównie z funduszy unijnych i międzynarodowych. Służą one realizacji inwestycji oraz programów podnoszących kompetencje uczniów i kwalifikacje zawodowe nauczycieli.

  Dotychczas Powiat pozyskał aż 55,68 mln zł, z czego ponad 17 mln zł zainwestowano w rozwój kapitału ludzkiego. 38,68 mln zł przeznaczono na inwestycje w oświatową bazę dydaktyczną: budowę nowej siedziby Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, termomodernizację 15 budynków oświatowych, budowę 2 sal sportowych i 2 dużych kompleksów sportowych w postaci boisk i towarzyszącej im infrastruktury sportowej.

  Powiat Buski sprawuje nadzór i zarządza drogami powiatowymi o ogólnej długości 653,37 km oraz utrzymuje 31 mostów stałych. W latach 1999–2018 łącznie odbudowano i wyremontowano ponad 600 km dróg i 40 km chodników oraz 1 most. Ogólna wartość modernizacji i remontów to kwota ponad 145 mln zł.

  Bardzo ważnym przedsięwzięciem dla pomocy społecznej była budowa nowych budynków Domów Pomocy Społecznej w Zborowie i Gnojnie oraz modernizacja Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach. Przez 20 lat mieszkańcy Powiatu otrzymali łącznie ponad 28 mln zł na wsparcie osób niepełnosprawnych. Coraz bardziej nowoczesny i konkurencyjny, zarówno w zakresie leczenia, jak i diagnostyki jest szpital w Busku-Zdroju. Łączna wartość nakładów finansowych poniesionych na rzecz buskiego szpitala w latach 1999–2018 wyniosła ok. 37 mln zł.

  Na przestrzeni 20 lat funkcjonowania powiatów przyczyny, rodzaje oraz skala bezrobocia ulegały wielu zmianom. W przypadku powiatu buskiego liczba bezrobotnych począwszy od 2001 r. systematycznie spadała. W roku bieżącym skala bezrobocia to 3,6 proc.

  W ciągu 20 lat Powiat Buski zrealizował wiele inwestycji i projektów. Ogólna wartość zrealizowanych przedsięwzięć w latach 1999– 2018 to kwota ponad 63 mln zł, w tym środki zewnętrzne prawie 34 mln zł.

  Jerzy Kolarz, starosta buski

  Położenie powiatu buskiego

  Powiat buski leży na Ponidziu w malowniczej Niecce Nidziańskiej pomiędzy Górami Świętokrzyskimi i Wyżyną Krakowsko-Częstochowską. Nasz region ma bogatą historię, należy do najstarszych ośrodków chrześcijaństwa, a miasto Wiślica jest kolebką polskiej państwowości. Na terenie powiatu występują bogate złoża wód leczniczych: siarczkowych i solanek jodkowo-bromkowych, a tradycje lecznictwa uzdrowiskowego sięgają roku 1836. Serdecznie zapraszam do przyjazdu na gościnną ziemię uzdrowiskowego Powiatu Buskiego po niezapomniane wrażenia, zdrowie, odpoczynek, relaks i równowagę.

  Starosta buski Jerzy Kolarz

  Jerzy Kolarz – starosta buski

  Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

  Radny Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w latach 1990–1994, radny Rady Powiatu w Busku-Zdroju od 1998 r., przewodniczący zarządu powiatu w Busku-Zdroju od 1998 r.

  Starosta buski od 1998 r.

   

   

   

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane