• Menu

  Polska przegrywa z podatkami

  PolskaW najnowszym raporcie Komisji Europejskiej, podsumowującym reformy podatkowe w Unii, Polska znalazła się w gronie 5 krajów, których system sprawozdawczości podatkowej i ogólnej polityki fiskalnej wymaga reformy.

  Ściąganie podatków w Polsce generuje największe koszty w skali całej Unii Europejskiej i jedne z największych obciążeń związanych z rozliczeniami po stronie przedsiębiorstw. Nic dziwnego, że znajdujemy się w grupie państw, które mają największy problem z długiem z tytułu niezapłaconych podatków.

  Polska, Bułgaria, Czechy, Niemcy i Słowacja to 5 krajów, które według raportu Komisji Europejskiej powinny znacznie poprawić efektywność administracyjną systemu podatkowego. Polska zajmuje ostatnie pozycje w rankingu pod względem efektywnego pozyskiwania pieniędzy z VAT, mamy też trudności z długiem wynikającym z niezapłaconych podatków.

  Autorzy dokumentu wskazują za raportem Banku Światowego z 2014 r., że Polska jest w czołówce krajów (za Bułgarią i Czechami), gdzie przedsiębiorcy MŚP poświęcają najwięcej czasu na wypełnianie deklaracji podatkowych.

  Wyjątkowo słabo wypadamy w zakresie kosztów ściągania należności wobec państwa. Raport Komisji powołuje się na dane OECD (2015), według których Polskę charakteryzują najwyższe jednostkowe koszty pobory podatku. Za nami znalazły się Słowacja, Niemcy, Czechy, Bułgaria i Rumunia.

  – Talenty polskich urzędników i czas przedsiębiorców są marnowane na ściąganie od małych i średnich firm stosunkowo niewielkich kwot w skali całego budżetu. Dla przykładu stu największych płatników CIT odpowiada za 40 proc. wpływów z tytułu tego podatku. Szacuję, że tysiąc największych płatników CIT odpowiada za 90 proc. kwoty przychodów w tym obszarze. To oznacza, że system można znacznie uprościć zmniejszając obciążenia dla administracji i przedsiębiorców – komentuje Henryk Siodmok, prezes zarządu grupy Atlas.

  Jak wskazują autorzy raportu komisji Europejskiej od władz coraz częściej oczekuje się lepszych efektów przy mniejszym nakładzie pracy i niższych kosztach. Stąd ważne jest wykorzystanie nowych technologii czy rozliczeń on-line.

  Tutaj niestety Polska również znalazła się w gronie krajów, które stosunkowo wolno wdrażają nowoczesne rozwiązania. Raport wskazuje też potrzebę upraszczania systemu podatkowego i zwiększania jego stabilności w czasie.

  Polskie przedsiębiorstwa muszą borykać się z ciągłymi zmianami przepisów. Jak wskazuje raport Grant Thornton, w samym 2014 roku weszło w życie blisko 2 tys. aktów prawnych, z czego jedna trzecia miała pośredni lub bezpośredni wpływ na działalność firm. Zamiast dążyć do upraszczania i ujednolicania przepisów, mnoży się ustawy i nowelizacje, także w sferze podatków. Małe i średnie firmy potrzebują prostych, niezmiennych zasad oraz równych szans w stosunku do dużych podmiotów. Będziemy o tym dyskutowac pod koniec października na Forum dla Wolności i Rozwoju Law4Growth – kongresu podczas którego zaproponujemy gotowe propozycje zmian przepisów, tak by sprzyjały rozwojowi gospodarczemu – mówi prof. nadzw. dr hab. Barbara Piontek, sekretarz generalna i opiekun merytoryczny warsztatów eksperckich w ramach Forum.

  Z pozytywnych zmian wprowadzonych przez Polskę raport Komisji Europejskiej wymienia m.in. uproszczenia księgowe dla mikroprzedsiębiorstw oraz przepisy utrudniające unikanie opodatkowania.

  Raport Komisji Europejskiej „Reformy podatkowe w krajach członkowskich Unii Europejskiej 2015. Wyzwania polityki podatkowej dla wzrostu ekonomicznego i równowagi fiskalnej” został przygotowany przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Gospodarczych i Finansowych oraz Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Podatków i Unii Celnej. Jest to przygotowywany corocznie dokument, którego głównym celem jest wzbudzenie dyskusji na temat polityki fiskalnej krajów unijnych oraz analiza wyzwań podatkowych oraz niedawnych reform przeprowadzanych przez państwa członkowskie.

  Forum dla Wolności i Rozwoju Law4Growth to największa inicjatywa biznesowo-prawna w Europie Środkowo-Południowej, której celem jest poprawa warunków dla rozwoju gospodarki. Jest to pionierski projekt obywatelski – ponad podziałami politycznymi – w który zaangażowali się czołowi polscy przedsiębiorcy, przedstawiciele środowisk prawnych, naukowych, politycznych i NGO z Polski, a także regionu. Wspólnie pracują oni nad wyłonieniem najlepszych rozwiązań prawnych, które sprzyjają rozwojowi biznesu, zwłaszcza wdrażanych z powodzeniem w innych krajach regionu i które warto wprowadzić również w Polsce. Punktem kulminacyjnym Forum będzie 3-dniowy Kongres, który odbędzie się w dniach 28–30 października br. w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Katowicach. W trakcie wydarzenia zostanie zorganizowanych około 20 warsztatów z udziałem wiodących ekspertów z obszaru prawa, biznesu czy ekonomii.

  Więcej informacji i rejestracja na wydarzenie: www.law4growth.com

  Jedna odpowiedź do “Polska przegrywa z podatkami”

  1. Michał Gmaj pisze:

   Niestety – mali muszą płacić bo ich zniszczą zanim jeszcze coś zarobią. Kasa nie wpłynęła – podatek trzeba zapłacić – nie zapłaciłeś kara. A ci wielcy – mają kasę by opłacić specjalistów którzy tak wykombinują że do kasy państwa wpłynie symboliczna kwota. A jak się Państwo upomni to dodatkowo zapłaci koszty. Jak by był prosty system podatkowy, zarobiłem -zapłaciłem rozsądną stawkę np 10 -15 % to nikt by nie kombinował, a budżet tylko na tym zyskał.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane