• Menu

  Nie stracić z oczu pacjenta

  Lucyna Kęsicka, dyrektor SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku

  Lucyna Kęsicka, dyrektor SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku

  SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Województwo Mazowieckie. Zakład powstał w 1997 roku w wyniku połączenia kolumny transportu sanitarnego i stacji pogotowia ratunkowego.

  Płockie Pogotowie to podmiot leczniczy z 20-letnią tradycją udzielania medycznych świadczeń ratunkowych. Jubileusz ten podkreśliła uroczystość nadania i poświęcenia sztandaru w 2017 r., elementu tożsamości Zakładu, jako jednostki godnej zaufania, z najwyższą troską wykonującej swoje obowiązki na rzecz społeczeństwa. To kolejny swoisty „znak firmowy” tak jak nasza niezawodność oraz sprawne i profesjonalne działanie.

  Główna działalność Zakładu

  Do podstawowych zadań należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz transportu sanitarnego. Działania ratownictwa medycznego obejmują obszar 9 powiatów: płocki ziemski, gostyniński, sierpecki, grodzki – miasta Płock, ciechanowski, płoński, mławski, nowodworski, żuromiński. Zaś dyspozytornia medyczna obsługuje 11 powiatów.

  Obecnie w wymienionym rejonie operacyjnym funkcjonuje 29 zespołów ratownictwa medycznego oraz zespół transportu sanitarnego typu „N” przeznaczony do transportu noworodków (1 z 5 zespołów neonatologicznych na Mazowszu). Bezpieczeństwo najmłodszych pacjentów jest dla nas bardzo ważne, dlatego z pomocą sponsorów podczas „Dnia Ratownictwa Medycznego” w 2017 r. przekazano do użytku nowoczesny ambulans typu „N” wraz z wyposażeniem.

  SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku

  SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
  w Płocku

  Realizujemy także świadczenia komercyjne: usługi transportu sanitarnego na zlecenie podmiotów, zabezpieczenia medyczne imprez masowych, sportowych, koncertów, wydawanie opinii do uzyskania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy (szkoły, zakłady pracy, osoby indywidualne), wynajem nowocześnie wyposażonej sali konferencyjno-szkoleniowej, usługi Stacji Obsługi Pojazdów, m.in. badania techniczne pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 t, naprawy, serwis klimatyzacji samochodowych.

  Inwestycje płockiego pogotowia

  – Wszystkie uzyskane środki finansowe inwestujemy w Zakład, zakup nowoczesnego sprzętu, ambulansów itp. Rozsądne zarządzanie finansami pozwala na inwestycje w kapitał ludzki i sprzęt medyczny. Jestem przekonana, że jesteśmy w gronie profesjonalistów obszaru ratownictwa medycznego – mówi Lucyna Kęsicka, dyrektor SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.

  SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku

  SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
  w Płocku

  Co roku odnawiamy tabor samochodowy – w 2018 roku zakupiliśmy dwa nowe ambulanse wraz z profesjonalnym wyposażeniem. Wysłużone karetki, które nie nadają się już na potrzeby ratownictwa, sukcesywnie zastępujemy nowoczesnymi pojazdami.

  W najbliższym czasie planujemy zakup specjalistycznej aparatury medycznej oraz prace remontowe budynków, w których świadczymy usługi medyczne. Dążymy do utrzymania wysokiego standardu jakości świadczeń medycznych Płockiego Pogotowia. Realizujemy różne, adekwatne dla sektora ochrony zdrowia projekty.

  Cele płockiego pogotowia

  Każdego dnia naszej pracy zawodowej mamy na uwadze dobro, zdrowie i życie człowieka. Dlatego tak istotna jest baza sprzętowa, lokalowa i potencjał ludzki. Menedżer ochrony zdrowia musi trzymać rękę na pulsie i działać tak, by nie stracić z oczu najważniejszego – pacjenta. Chcielibyśmy zapewnić osobom korzystającym z naszych usług jak największe bezpieczeństwo zdrowotne i wysoką jakość usług medycznych, stworzyć dobre środowisko pracy dla całej załogi.

  Dziś Zakład ma ugruntowaną pozycję dzięki profesjonalnej organizacji działań we wszystkich dziedzinach jego funkcjonowania. Długofalowa, przemyślana strategia, konsekwentnie i  odpowiedzialnie wdrażana, okazała się trafna. Stawiane zadania realizujemy z widocznym rezultatem. Mimo trudności, z jakimi mierzą się placówki opieki zdrowotnej, konsekwentnie realizujemy nasze cele.

  Jakość jest wartością, którą oferujemy naszym pacjentom.

   

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *