• Menu

  Olsztyńska pulmonologia triumfuje

  Irena Petryna, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie

  Irena Petryna, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie

  Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie został najlepszym niezabiegowym szpitalem w kraju.

  Zajęcie przez SPZGiChP 1. miejsca w Rankingu Szpitali „Rzeczpospolitej” po raz piąty to wynik analizy sprawności zarządzania usługą medyczną. Świetne rezultaty przynosi monitorowanie wskaźników w ramach doskonalenia jakości i utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa pacjentów podczas całego procesu diagnostyczno-terapeutycznego. To także nagroda za wysoki poziom nadzoru nad zakażeniami i wdrożone mechanizmy szpitalnej polityki lekowej z elementami farmakoekonomiki.

  – Jest mi niezmiernie miło, że dostrzeżono nasze wysiłki nakierowane na zapewnienie wysokiego komfortu pobytu w szpitalu, co odzwierciedlają także wyniki badań satysfakcji pacjenta – mówi dyrektor szpitala Irena Petryna. – Jest to również niewątpliwie zasługa sprawnego zarządzania i nadzoru nad środowiskiem opieki. Sukces ten jest potwierdzeniem aspiracji Szpitala do osiągnięcia pozycji najnowocześniejszego ośrodka referencyjnego w zakresie diagnostyki i leczenia wszystkich chorób układu oddechowego, udzielającego kompleksowych i koordynowanych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Warmii i Mazur.

  Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie to jedyny w województwie warmińsko-mazurskim specjalistyczny ośrodek zajmujący się diagnostyką i leczeniem schorzeń układu oddechowego, w tym również nowotworów płuc.

  97/100

  Trendy epidemiologiczne przewidują, że wraz z wydłużeniem długości życia nastąpi wzrost ilości zachorowań na przewlekłe choroby dróg oddechowych. Stało się to bezpośrednim powodem poszukiwania rozwiązań dostosowujących zakres udzielanych świadczeń do zmieniających się potrzeb zdrowotnych społeczeństwa Warmii i Mazur. Wiązały się one przede wszystkim ze zmianą struktury organizacyjnej Zespołu i podążającym za nią dostosowaniem infrastrukturalnym – możliwym dzięki dużemu wsparciu władz samorządu terytorialnego. W efekcie uzyskano nie tylko szeroki zakres usług, ale zdołano go również powiązać z wysoką jakością ich świadczenia.

  Potwierdzeniem poczynionych wysiłków był uzyskany w roku 2006 pierwszy w historii szpitala Certyfikat Akredytacyjny, w którym placówka otrzymała aż 97 na 100 punktów. Był to najwyższy wynik w kraju. Certyfikat ten utrzymywany był przez kolejne lata aż po dzień dzisiejszy.

  Rozwój Szpitala

  W roku 1998 funkcjonowała w Zespole zaledwie jedna poradnia pulmonologiczna, która obejmowała opieką ok. 2.000 pacjentów. Obecnie jest ich pięć: poradnia pulmonologiczna, alergologiczna, gruźlicy, onkologiczna oraz diagnostyki i leczenia bezdechu sennego. Łącznie w roku udzielanych jest ok. 13.000 porad.

  Postęp w naukach biomedycznych stworzył niespotykane wcześniej możliwości w rozwoju technik diagnostycznych i metod leczenia. Należą do nich, realizowane przez nas, wysokospecjalistyczne procedury z zakresu alergologii – odczulanie na jady owadów błonkoskrzydłych wraz z późniejszą terapią jadem, diagnostyka uczulenia na leki, astma aspirynowa, reakcje anafilaktyczne, alergie pokarmowe i pokrzywka.

  Klinika Pulmonologii

  Od 2016 roku prowadzimy ośrodek diagnozowania i leczenia wrodzonego obrzęku naczynioruchowego – HAE, należącego do grupy chorób rzadkich. W Zespole jest jedyny w województwie oddział o profilu alergologiczno- pulmonologicznym. Współpraca z wydziałem medycznym, a obecnie już Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego to utworzenie w roku 2012 – na bazie jednego z oddziałów pulmonologicznych Zespołu –Kliniki Pulmonologii.

  Działalność dydaktyczna i naukowa zaowocowała wymiernymi korzyściami dla pacjentów, m.in. w zakresie podniesienia na wyższy poziom diagnostyki i leczenia chorób rzadkich układu oddechowego, w tym sarkoidozy, ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń czy alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych. Wprowadzono również, opartą o programy lekowe, terapię takich chorób jak: nadciśnienie płucne (diagnozowane we współpracy z Europejskim Centrum Zdrowia w Otwocku i Oddziałem Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie), idiopatyczne włóknienie płuc czy leczenie ciężkiej astmy IgE-zależnej. – Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii diagnostycznych i doświadczeniu lekarzy specjalistów rozpoznawanie tych chorób nieustanie wzrasta, a pacjenci nie czują się osamotnieni w walce z trudno wykrywalnymi dolegliwościami – mówi dyrektor szpitala Irena Petryna.

  „Typowe” schorzenia układu oddechowego

  Ponadto w Klinice diagnozowane i leczone są „typowe” schorzenia układu oddechowego, takie jak: przewlekła obturacyjna choroba płuc POChP, rak płuca, astma, zapalenie płuc, ropień płuca czy ropniak opłucnej. Prowadzone badania naukowe dotyczą m.in. nowotworów płuc i sarkoidozy.

  Oddział onkologii z pododdziałem chemioterapii, dzięki dostępowi do badań klinicznych, stosuje leczenie spersonalizowane. Jego filarem jest diagnostyka molekularna, która pozwala na precyzyjne dobranie leczenia celowanego dla konkretnego pacjenta. Metody spersonalizowane wskazują na znaczne zwiększenie korzyści klinicznych i umożliwiają myślenie o raku płuca jako o chorobie przewlekłej. Głównym profilem leczenia są nowotwory płuc.

  Z uwagi na położenie geograficzne województwa warmińsko-mazurskiego niezwykle ważna jest działalność oddziału pulmonologicznego z pododdziałem gruźlicy dla pacjentów prątkujących. Diagnozowane i leczone są tu gruźlica płuc oraz gruźlica pozapłucna, a także gruźlica leko- oraz wielolekooporna. Nowoczesne izolatki spełniają europejskie normy sanitarne i obowiązujące rygory epidemiologiczne. Umożliwiają również bezpieczny kontakt z osobami odwiedzającymi. Leczeni są tu pacjenci z rozpoznaną gruźlicą prątkującą, czyli zakaźną. Pacjenci otrzymują najnowocześniejsze dostępne na polskim rynku leki.

  Oddział rehabilitacji pulmonologicznej z ośrodkiem rehabilitacji dziennej, poprzez wdrożenie wczesnej rehabilitacji pulmonologicznej po leczeniu szpitalnym, umożliwia szybszy i pełniejszy powrót do zdrowia lub stanu pozwalającego na samodzielne funkcjonowanie wielu pacjentom z ostrymi schorzeniami układu oddechowego. Zajmuje się również profilaktyką zaostrzeń chorób przewlekłych jak POChP, astma oskrzelowa czy rozstrzenie oskrzeli. Postępowanie rehabilitacyjne jest stosowane również po zabiegach operacyjnych w obrębie klatki piersiowej. Wprowadzenie światowych standardów leczenia wraz z wdrożeniem mechanizmów nadzoru nad rozliczeniami pozwala na optymalizację działalności Zespołu. W roku 1999 hospitalizowano 6.758 osób, w 2005 (po przekazaniu onkologicznej części zabiegowej) – 4.167, w 2008 – 6.886, w roku 2017 – 11.317.

  Dobre zaplecze Szpitala

  Zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznych usług medycznych nie byłoby możliwe bez wielu inwestycji w infrastrukturę budynków i pomieszczeń, nowe technologie TIK, doposażenie w sprzęt medyczny, podnoszenie kwalifikacji personelu. Szpital to w pełni zinformatyzowana placówka medyczna, wykorzystująca narzędzia informatyczne do usprawniania procesów zarządczych i procesów pracy na wszystkich poziomach, gotowa do współpracy i wymiany danych w ramach krajowych rozwiązań.

  W bieżącym roku SPZGiChP realizuje dwa kolejne zadania inwestycyjne. Pierwsze dotyczy utworzenia ośrodka diagnostyki i leczenia chorób rzadkich układu oddechowego, w ramach którego zostaną rozwinięte m.in. zdolności diagnostyczne i lecznicze bezdechu sennego. Drugie zakłada rozbudowę sieci teleinformatycznej i zakończenie prac związanych z wdrożeniem pełnej e-dokumentacji medycznej wraz z rozwojem e-usług. Zaawansowane są obecnie starania o utworzenie Warmińsko-Mazurskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii. Dzięki tej inwestycji, popartej m.in. pozytywnymi opiniami władz samorządowych, wojewody warmińsko-mazurskiego oraz oddziału wojewódzkiego NFZ, mieszkańcy regionu Warmii i Mazur zyskają dostęp do w pełni kompleksowej i koordynowanej, wysokospecjalistycznej opieki medycznej na miarę potrzeb i oczekiwań.

  Najlepszy z najlepszych

  Zwieńczeniem codziennej pracy są liczne nagrody i wyróżnienia. Szpital otrzymał m.in. tytuł Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju w dwóch kategoriach: „Dynamicznie rozwijająca się firma” oraz „Inspirująca firma” za kompleksową informatyzację. Szpital również dwukrotnie został wyróżniony prestiżową nagrodą marszałka województwa warmińsko-mazurskiego – Laurem „Najlepszy z Najlepszych”.

  Jedna odpowiedź do “Olsztyńska pulmonologia triumfuje”

  1. Anonim pisze:

   Na całym świecie znane są przypadki ludzi, którzy dzięki terapii olejkiem CBD wyleczyli się z białaczki i innych typów nowotworów. Aktualnie nie ma żadnych badań klinicznych, które potwierdzałyby skuteczność olejku konopnego CBD w walce z rakiem. Są natomiast świadectwa osób, które wyleczyły swój nowotwór przy pomocy tego specyfiku. W Polsce najbardziej znanym przypadkiem skutecznej terapii olejem CBD jest wyleczenie białaczki limfoblastycznej syna Szymona Grabskiego.Znane są też przypadki pacjentów ze stanem terminalnym, którzy spróbowali leczenia olejem konopnym CBD lub olejem THC wyszli z choroby. Są to jednak dowody anegdotyczne, a terapia CBD nie zawsze przynosi pozytywny rezultat. Nie oznacza to jednak, że konopie nie pomagają w walce z rakiem. Dr Sean McAllister z Pacific Medical Center w San Francisco odkrył na przykład, że CBD jest silnym inhibitorem proliferacji komórek raka piersi, przerzutów i wzrostu guza. Kannabidiol niszczy komórki nowotworowe wyłączając u nich ekspresję genu ID-1, który jest odpowiedzialny za rozprzestrzenianie się komórek rakowych (przerzuty).Z kolei włoscy badacze opisują CBD, jako najbardziej skuteczny induktor apoptozy (śmierci komórkowej) w komórkach raka prostaty. McAllister zaznacza również, że CBD doskonale wspomaga działanie innych leków przeciwnowotworowych, wspomagając m.in skuteczność chemioterapii. Oprócz samego wspomagania chemioterapii, CBD sprawia również, że jest ona mniej uciążliwa dla pacjenta: olej konopny CBD działa przeciwwymiotnie i zwiększa apetyt u osób leczonych w ten sposób. Polecam ekstrakt konopny CBD + CBDA 6 % Więcej na konopiafarmacja pl

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane