• Menu

  Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby we Francji

  We Francji prawo do odszkodowania ma najbliższy członek rodziny jeżeli śmierci poniesie ubezpieczona osoba w Sécurité Sociale, instytucja ta jest odpowiednikiem polskiego ZUSu. Sécurité Sociale jest ubezpieczeniem obowiązkowym.

  Od stycznia 2016 roku ubezpieczeniem obowiązkowym jest również „mutuelle”, natomiast ubezpieczenie typu „prévoyance” jest na razie dobrowolne, z wyjątkiem pracowników kategorii „cadre”. Aby wystąpić o świadczenie niestety niezbędna jest znajomość języka francuskiego oraz procedury jaka jest obowiązkowa w Sécurité Sociale.

  Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby we Francji

  We Francji prawo do odszkodowania ma najbliższy członek rodziny jeżeli śmierci poniesie ubezpieczona osoba w Sécurité Sociale, instytucja ta jest odpowiednikiem polskiego ZUSu.  Sécurité Sociale jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Od stycznia 2016 roku ubezpieczeniem obowiązkowym jest również „mutuelle”, natomiast ubezpieczenie typu „prévoyance” jest na razie dobrowolne, z wyjątkiem pracowników kategorii „cadre”. Aby wystąpić o świadczenie niestety niezbędna jest znajomość języka francuskiego oraz procedury jaka jest obowiązkowa w Sécurité Sociale.

  Kiedy przyznawane jest odszkodowanie („Capital décès”) z  Sécurité Sociale

  Capital décès może być przyznane jeśli zmarła osoba (smierć z przyczyn naturalnych, wskutek wypadku itd.), posiadała ubezpieczenie Sécurité Sociale i podczas ostatnich trzech miesięcy poprzedzających jej zgon:

  • była zatrudniona jako pracownik najemny;
  • była bezrobotnym pobierającym zasiłek oraz oraz w ciągu 12 miesięcy po wygaśnięciu prawa do zasiłku;
  • pobierała rentę inwalidzką lub rentę z tytułu wypadku przy pracy albo rentę z tytułu choroby zawodowej, której uszczerbek na zdrowiu jest oszacowany na co najmniej 66,6%.

  Kto może ubiegać się o odszkodowanie?

  Pierwszeństwo do odszkodowania przypada osobom będącym w dniu zgonu na całkowitym i permanentnym utrzymaniu zmarłego bez względu na posiadane lub nie pokrewieństwo z poszkodowanym.

  Odszkodowanie jest przyznawane osobom, które w dniu zgonu były na utrzymaniu zmarłego, według następującej kolejności :

  • współmałżonkowi lub osobie związanej z poszkodowanym związkiem partnerskim PACS;
  • dzieciom o ile nie było współmałżonka lub partnera;
  • matka, ojciec, babka, dziadek w kolejności dziedziczenia;
  • konkubent/konkubina, siostra, brat itd.

  Procedura uzyskania świadczenia

  Wniosek o odszkodowanie należy zgłosić w ciągu dwóch lat od daty zgonu. Jednakże aby zachować tzw. pierwszeństwo trzeba to zrobić w ciągu 1 miesiąca od daty zgonu. Każda ubiegająca się osoba musi złożyć własną prośbę. Do wniosku należy dołączyć 3 ostatnie odcinki płacowe zmarłego, dokument potwierdzający pokrewieństwo ze zmarłym (np. akt małżeństwa czy akt urodzenia), nr konta bankowego uprawnionego do świadczenia oraz ksero dowodu tożsamości.

  Wysokość odszkodowania

  Wysokość odszkodowania od 1 stycznia 2015 roku z roku na rok się zmienia, obecnie jest to kwota (stała rewaloryzowana) i wynosi 3 449,15 euro. Odszkodowanie z tytułu śmierci osoby bliskiej zgodnie z przepisami nie podlega składkom społecznym i zdrowotnym ani podatkom.

  Odszkodowanie od pracodawcy

  Jeżeli pracodawca u którego był wypadek przy pracy ma odpowiednią polisę OC istnieje możliwość uzyskania odszkodowania właśnie z takiego ubezpieczenia.

  Skonsultuj sprawę wypadku we Francji z Campter.pl

   

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane