• Menu

  Czego może żądać poszkodowany po wypadku samochodowym?

  Odszkodowanie po wypadku samochodowymWypadek samochodowy jest stresującą sytuacją, dla wszystkich jego uczestników, a nawet osób postronnych, które stają się świadkami kolizji. Poszkodowani mają prawo do ubiegania się od towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy i od niego personalnie, określonych świadczeń. Jakich?

  Podstawowe odszkodowanie

  Odszkodowanie po wypadku samochodowym dla poszkodowanych, którzy odnieśli szkody osobowe lub szkody w mieniu, wypłacane jest przez towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym sprawca miał wykupione obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, nazywane polisą OC. To z niego szacowane jest odszkodowanie za zniszczony lub uszkodzony samochód czy uszczerbek na zdrowiu.

  Po wypadku, jeśli nie było w nim ofiar śmiertelnych, uczestnicy spisują wspólne oświadczenie woli, w którym stwierdza się osobę sprawcy. Jeśli nie są zgodni co do tej kwestii, muszą wezwać funkcjonariuszy policji, którzy ocenią sytuację i wskażą, kto zawinił. Na podstawie notatki policyjnej towarzystwo ubezpieczeniowe może również określić zakres spowodowanych wypadkiem szkód. W przeciwnym przypadku przedstawiciel towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy kontaktuje się z poszkodowanym i umawia na wycenę rzeczoznawcy. Dopiero wtedy można dokonać naprawy uszkodzonego pojazdu.

  Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu i nie tylko

  Warto wiedzieć, że poszkodowanym w kolizjach w ruchu drogowym należne jest nie tylko odszkodowanie pozwalające na naprawę uszkodzonego pojazdu, ale i zadośćuczynienie za obrażenia osobowe. Z OC sprawcy wypłacane jest między innymi odszkodowanie za procent uszczerbku na zdrowiu. Poszkodowany musi jednak określić, ile warta jest szkoda osobowa, jakiej doznał. Nie ma tu żadnych odgórnych wytycznych, że np. za złamanie ręki należy się 10 proc. sumy gwarancyjnej.

  Poszkodowani mogą ubiegać się z ubezpieczenia OC sprawcy o kilka kategorii roszczeń związanych z uszczerbkiem na zdrowiu:

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, cierpienie fizyczne oraz psychiczne,
  • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji,
  • zwrot za dojazdy do placówek medycznych,
  • zwrot wydatków na lekarstwa,
  • zwrot zarobków utraconych w wyniku wypadku i późniejszego, koniecznego leczenia i rehabilitacji,
  • renta na zwiększone potrzeby związane z długotrwałym leczeniem, rehabilitacją czy opieką,
  • renta uzupełniająca, wyrównująca różnicę w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem i po nim,
  • jednorazowe świadczenie pozwalające na przekwalifikowanie się lub założenie działalności gospodarczej, jeśli poszkodowany został inwalidą.

  Oprócz tego można starać się także o odszkodowanie za zniszczone podczas wypadku ubranie i przedmioty osobiste, np. tablet czy telefon komórkowy. Konieczne będzie przy tym udokumentowanie większości poniesionych kosztów. Poszkodowany wycenia samodzielnie jedynie kwotę zadośćuczynienia za doznane krzywdy, ale powinna ona być adekwatna do jego indywidualnej sytuacji życiowej, w jakiej znalazł się w wyniku wypadku.

  Jedna odpowiedź do “Czego może żądać poszkodowany po wypadku samochodowym?”

  1. Edmund Jackowski pisze:

   Warto wiedzieć, że możemy również z OC sprawcy skorzystać z samochodu zastępczego na czas niezbędny do naprawy naszego pojazdu. Teraz to prawo przysługuje wszystkim. Można udać się do dowolnej wypożyczalni samochodów, choć rekomendowałbym bardziej wybranie się do większych – szybciej działają. Panek na przykład.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane