• Menu

  O jaką kwotę ubezpieczyciel może potrącić kwotę wypłacaną z AC?

  Wielu klientów zakładów ubezpieczeniowych w przypadku drobnej kolizji otrzymuje wpierw wycenę szkody. Załóżmy, że wycena strat opiewa na kwotę 300 złotych. Klient zgłasza taką szkodę do ubezpieczyciela i…

  jaką kwotę ubezpieczyciel może potrącić

  Niestety, otrzymuje decyzję odmowną. Wielu konsumentów jest bardzo zdziwionych, ponieważ oczekiwali oni od sprzedawcy likwidacji szkody w całości. Co to oznacza? Najczęściej to, że nabywcy nie czytają polis ubezpieczeniowych ze zrozumieniem. Oczywiście, nie są one pisane językiem przystępnym i często ich zrozumienie to nie lada sztuka, ale warto wtedy zapytać i wyjaśniać kwestie, których nie rozumiemy, aby sytuacje jak opisana powyżej nie były dla nas  zaskoczeniem.

  Porównywarka Mubi.pl udostępnia swoim klientom infolinię, w ramach której doradcy przeanalizują i doradzą najlepsze rozwiązanie dla nas. Warto uważnie czytać OWU i wyjaśniać wszelkie wątpliwości. Dzięki temu podczas potencjalnej stłuczki będziemy wiedzieć jaka ochronę oferuje nam ubezpieczyciel.

  Ogólne warunki ubezpieczenia – franszyza redukcyjna i integralna

  W OWU ubezpieczyciele określają warunki, w ramach których odpowiadają za szkody powstałe na pojeździe. W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych AC określenie tych kwot zawarte jest w paragrafach określanych jako: franszyza redukcyjna lub franszyza integralna. Co znaczą te dwie formuły? Określają one sposób odpowiedzialności finansowej pomiędzy kupującym polisę a ubezpieczalnią. Franszyza redukcyjna lub integralna – co musisz wiedzieć? – przeczytaj koniecznie opinię prawnika.

  Franszyza redukcyjna – kiedy za wszystko zapłacimy z własnej kieszeni?

  Tym terminem określana jest sytuacja, w której ubezpieczyciel odpowiada za szkody powyżej określonej w umowie wysokości. Zatem w wypadku kwoty niższej niż zawarta w polisie ubezpieczający sam opłaca szkody. Jeśli zaś kwota przekracza wartość określoną przez strony umowy, ubezpieczyciel opłaca jedynie różnicę pomiędzy realną kwotą szkody a kwotą, do której klient odpowiada za nią samodzielnie. W praktyce oznacza to, że nie zostanie nam zwrócona całość kwoty, która zapłacimy za naprawę smochodu.

  Dla przykładu, gdy nasza szkoda została oszacowana na 450 złotych, a w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia franszyza redukcyjna obejmuje kwoty od 500 złotych to sprzedawca polisy nie zwróci nam żadnych kosztów. Za wszystkie powstałe szkody zapłacimy z własnej kieszeni. Jeżeli natomiast szkoda zostanie wyceniona na 700 złotych, czyli przekroczy wartość określoną w ubezpieczeniu, różnicę pomiędzy obiema wartościami, czyli 200 złotych pokryje ubezpieczyciel. Zakłady ubezpieczeniowe unikają w ten sposób płacenia za szkody, których likwidacja dla nich wiąże się z większymi opłatami niż wartość naprawy.

  Mówiąc wprost takie naprawy nie są dla nich opłacalne, a jedynie powodują uruchomienie całego procesu zwrotu kosztów, który sam w sobie jest kosztowny. Sprzedający polisy zachęcają swoich klientów do zakupu polis z takim zapisem proponując niższe kwoty składki za ubezpieczenie. Jednocześnie osoby, które taki rodzaj polisy wykupują wiedzą, że za część szkód odpowiadają samodzielnie i kierują samochodem znacznie uważniej, a co za tym idzie nie generują kosztów dla siebie i ubezpieczyciela. Warto wiedzieć, że ubezpieczyciele mogą zrezygnować z franszyzy redukcyjnej, ale kwota składki za ubezpieczenie pojazdu wzrośnie. Wysokość wkładu własnego w ramach tego rodzaju zapisu może być negocjowana ze sprzedawcą polisy.

  Niestety nie zawsze można zdecydować się na taki zapis w umowie. Jeżeli kupimy samochód w ramach kredytu, banki bardzo często nie pozwalają na zapis dotyczący franszyzy redukcyjnej. Oczekują one dla swoich klientów polis, które całkowicie pokrywają wszystkie szkody powstałe na pojeździe. W takiej sytuacji rozwiązaniem pozostaje polisa zawierająca franszyzę integralną.

  Franszyza integralna – co obejmuje to rozwiązanie w polisie AC

  Taki rodzaj zapisu w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia określa wysokość, najczęściej kwotową lub procentową, od której ubezpieczyciel przejmuje na siebie likwidację szkody. Oznacza to, że jeśli wartość naprawy nie przekracza kwoty wskazanej w polisie, klient musi zapłacić za nią z własnej kieszeni. Jeżeli jednak kwota przekroczy tę wartość ubezpieczyciel samodzielnie pokrywa całość kosztów. W tym momencie zauważalna jest znacząca różnica pomiędzy franszyzą redukcyjną a integralną. W ramach integralnej franszyzy ubezpieczyciel nie odejmuje od realnych kosztów wyceny naprawy kwoty, którą klient musi opłacić samodzielnie. Oznacza to, że przy szkodach wyższych niż wskazane w polisie udział klienta jest zerowy.

  Jeżeli w umowie określono odpowiedzialność klienta do 500 złotych to w wypadku stłuczki, której likwidację obliczono na 1500 złotych ubezpieczyciel pokrywa całość zobowiązania. Nadal jednak, gdy kwota nie przekroczy np. 500 zł, klient musi napraw dokonać na własny koszt. Ubezpieczenia z franszyzą integralną są droższe, ponieważ większa część opłat przechodzi na zakład ubezpieczeniowy.

  Jaki rodzaj franszyzy wybrać?

  Nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Niestety kierowcy muszą sami ocenić czy ich sposób jazdy, wypadkowość i możliwości finansowe pozwalają na wybór franszyzy redukcyjnej. Niewątpliwą zaletą takiego zapisu w OWU jest niższa składka polisy. Musimy jednak być przygotowani na samodzielna likwidację drobnych szkód. Jeśli na to pozwalają warunki finansowe klienta jest to rozwiązanie korzystne. Jeżeli nasze możliwości finansowe pozwalają na zakup droższej polisy z zapisami o franszyzie integralnej i jeździmy często, na przykład w dużym mieście czy aglomeracji, gdzie liczba stłuczek i drobnych kolizji jest wysoka, warto się na nią zdecydować. Choć w początkowym rozrachunku zapłacimy więcej, to odpowiedzialność za likwidację szkody w większości przejmie ubezpieczyciel. Najskuteczniejszą metodą, która pozwoli na porównanie zakresu odpowiedzialności kilku różnych firm ubezpieczeniowych, jest skorzystanie z porównywarki polis.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane