• Menu

  Nowe „Fakty”

  Zmieniamy się. Czas na nowe otwarcie. Od bieżącego numeru „Fakty” będą platformą żywej, merytorycznej wymiany poglądów i dyskusji. Zaprosimy do niej samorządowców, polityków, przedsiębiorców, związkowców, ekspertów i naukowców. Będziemy zachęcać i prowokować do wymiany zdań przedstawicieli różnych obozów politycznych i różnych światopoglądów. Pokażemy nowatorskie pomysły odnośnie zarządzania firmą, gospodarką i państwem. Przybliżymy szanse i niebezpieczeństwa związane z implementacją nowych technologii w wymiarze Polski, Unii Europejskiej i świata.

  Jako uczestnik rozmów w Komisji Trójstronnej przez wiele lat negocjowałem z pracodawcami i rządem wysokość płacy minimalnej i podwyżek płac w budżetówce, zasady funkcjonowania zamówień publicznych, regulacje dotyczące umów na etat i umów cywilno-prawnych, kwestie związane z organizacją służby zdrowia i szkolnictwa. Niekiedy stronie związkowej i pracodawcom udawało się wypracować wspólne rozwiązania – jak chociażby przy wprowadzaniu minimalnej płacy godzinowej czy ograniczeniu umów cywilno-prawnych w zamówieniach publicznych. Liczymy, że również na łamach pisma, pomimo wielości stanowisk, będziemy potrafili wypracować wspólne rozwiązania i rekomendacje, pod którymi podpiszą się przedstawiciele różnych środowisk.

  W większości istotnych zagadnień społeczno-ekonomicznych nie ma jednak zgody między pracownikami i pracodawcami, a władza zazwyczaj idzie swoimi drogami, nie licząc się z opiniami partnerów społecznych. Ale bieżąca polityka rządzi się innymi zasadami niż merytoryczne dziennikarstwo. Naszym celem nie będzie zgoda ponad podziałami, lecz przedstawienie kluczowych wyzwań współczesnej gospodarki oczami różnych środowisk. Będziemy pisać o edukacji, służbie zdrowia, rynku pracy, ekologii, nowych technologiach. Porozmawiamy o nierównościach społecznych, mobbingu, konfliktach geopolitycznych, roli mediów społecznościowych, przyszłości Unii Europejskiej.

  Misją dobrej prasy jest też kwestionowanie statut quo, zadawanie trudnych pytań władzy politycznej i gospodarczej, odsłanianie nieprawidłowości i nadużyć. Dlatego w nowych „Faktach” będziemy prowadzić śledztwa dziennikarskie, tropić patologie na styku państwa i biznesu, zadawać trudne pytania kluczowym instytucjom i osobom w polskiej gospodarce.

  Zapraszam do uważnej lektury, merytorycznej współpracy i rzetelnej oceny. Ruszamy!

  Piotr Szumlewicz

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane