• Menu

  Jerzy Szymańczyk: Niepokoją zapowiedzi likwidacji NFZ

  O aktualnych problemach i nadziejach branży uzdrowiskowej mówi Jerzy Szymańczyk, prezes Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich

  Jakie aktualnie są palące potrzeby, z jakimi zgłaszają się do Pana gracze z rynku uzdrowisk? Czy są jakieś zmiany prawne, które jako Stowarzyszenie zamierzacie zaproponować nowej ekipie rządzącej?

  Jerzy Szymańczyk

  Jerzy Szymańczyk, prezes Stowarzyszenia Unia Uzdrowisk Polskich

  – Niepokoją zapowiedzi likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia, będącego płatnikiem za świadczenia opieki medycznej, m.in. z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego i związane z tym zmiany procedury organizacyjnej finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

  Procedowana obecnie modyfikacja ustawy o działalności leczniczej, która zapowiada  dość znaczące zmiany w funkcjonowaniu zakładów leczniczych, np. wzmocnienie narzędzi nadzoru i określenie trybu kontroli podmiotów leczniczych przeprowadzanej przez wojewodę czy też skutkujące zmianą statutów i ksiąg rejestrowych wprowadzenie nowej terminologii, tj. zastąpienie określenia „przedsiębiorstwo” określeniem „zakład leczniczy”, rezygnacja z obowiązku posiadania ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych.

  Powodów do obaw dostarczają także inne kluczowe dla branży zagadnienia, takie jak konieczność indeksacji stawki za osobodzień, zmiana uprawnień i kompetencji AOTMiT w zakresie procedur standaryzacji i wyceny świadczeń zdrowotnych, włączenie uzdrowisk do programu rządowego tzw. medycyny skoordynowanej, powstające w województwach mapy potrzeb zdrowotnych, nowelizacja ustawy o uzdrowiskach – to tylko niektóre ważne tematy dla zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.

  Jest o czym rozmawiać i to nie tylko w naszym środowisku, aby jak najsprawniej dostosować się do nowych regulacji prawnych. Przede wszystkim to czas na intensywny dialog z przedstawicielami administracji rządowej oraz stroną społeczną nad przyszłością lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce.

  Jaką mielibyśmy korzyść z tego dialogu?

  – Uzdrowiskowa baza medyczna i rehabilitacyjna może być doskonałym elementem skoordynowanej opieki  medycznej, która już stopniowo jest wprowadzana przez resort zdrowia w innych dziedzinach medycyny. Uzdrowiskowe zakłady lecznicze są doskonale przygotowane na przyjęcie pacjentów po pobycie na oddziałach szpitalnych m.in. kardiologicznych, neurologicznych czy chirurgii, ortopedii i innych.

  Nasze szpitale rehabilitacyjne wyposażone są w nowoczesny, specjalistyczny sprzęt  medyczny, a pacjenci korzystający z opieki medycznej w uzdrowisku objęci są opieką wykwalifikowanej kadry medycznej. Warto zaznaczyć, iż kontynuacja leczenia w szpitalu uzdrowiskowym – dysponującym specjalistyczną bazą i wykwalifikowaną kadrą medyczną – jest tańszą, przy porównywalnych efektach, dla budżetu państwa formą leczenia niż standardowe terapie.

  Dlatego też nasze szpitale uzdrowiskowe i rehabilitacyjne doskonale wpisują się w system skoordynowanej opieki medycznej. Jednocześnie nasze Stowarzyszenie przygotowuje się do prac nad zapowiadaną przez ustawodawcę nowelizacją ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym. Chcemy też rozmawiać o indeksacji stawki za tzw. osobodzień, która nie była zmieniana od ponad 7 lat, pomimo wzrostu kosztów niezależnych od świadczeniodawców.

  Cały czas również nasze Stowarzyszenie współpracuje z konsultantem krajowym w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej oraz Balneologicznym Towarzystwem Naukowym w zakresie opracowania standardów w lecznictwie uzdrowiskowym. Przytoczyłem tylko część zagadnień,  z jakimi zwracają się do Stowarzyszenia nasi członkowie. Jak widać, najbliższy okres będzie dla nas czasem intensywnej pracy nad zapewnieniem jak najkorzystniejszych prawno-ekonomicznych warunków dla działalności zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.

   W te działania włączy się również Polska Organizacja Turystyczna?

  – Członkowie naszego Stowarzyszenia, jak również samo Stowarzyszenie UUP jako organizacja od lat współpracuje z POT-em w ramach m.in. Konsorcjum POT „Zdrowie i Uroda”. Jak pokazują ostatnie analizy PWC, turystyka medyczna rozwija się w Europie Środkowo-Wschodniej w tempie ok. 12-15 proc. rocznie. Do Polski już teraz przyjeżdża niemal 400 tys. pacjentów zagranicznych rocznie.

  Wartość rynku medycznego pacjentów zagranicznych w Europie Środkowo-Wschodniej szacuje się na ok. 400 mln zł, co daje ok. 26,5 tys. pacjentów szpitalnych rocznie, z czego ok 6-8 tys. przypada na Polskę. Nasze rodzime uzdrowiska w dobie rosnącego popytu na turystykę medyczną stać się mogą liderem w UE dzięki wykwalifikowanej kadrze medycznej, wysokiemu standardowi usług, jak również ciągłemu poszerzaniu oferty, która jest odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby różnych grup pacjentów i kuracjuszy.

  I tak najnowsze badania  z 2016 roku potwierdzają, iż na rynku turystyki medycznej co piąty pacjent/turysta jest z Niemiec. Niemcy wyjeżdżając w celach medycznych najczęściej w Polsce korzystają z oferty rehabilitacyjno-uzdrowiskowej (36 proc.), stomatologicznej (30 proc.) i okulistycznej (14 proc.). Będziemy zatem  nadal  współpracować z POT, tym bardziej że nowy prezes POT zapowiada intensywny  dialog z przedstawicielami branży turystyki medycznej, w tym uzdrowiskowej.

  Czy jesteśmy na dobrej drodze, żeby uzdrowiska stały się w pełni nowoczesnymi usługodawcami?

  – Uzdrowiska, tak jak pozostałe branże naszej gospodarki, starają się sprostać oczekiwaniom coraz bardziej wymagających kuracjuszy, pacjentów, klientów, doceniając tradycyjne metody medycyny uzdrowiskowej, a jednocześnie otwierając się na nowoczesność lecznictwa uzdrowiskowego, które społecznie staje się potrzebnym i uznawanym elementem naszego systemu ochrony zdrowia oraz gospodarki.

  Obecnie większość uzdrowisk posiada nowocześnie wyposażoną bazę balneologiczną, rehabilitacyjną oraz hotelową, przystosowaną również do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także zmodernizowane zakłady przyrodolecznicze, wyposażone w nowoczesną aparaturę leczniczą, oferujące szeroki wachlarz różnych zabiegów przyrodoleczniczych, posiadające nowoczesne pracownie diagnostyczne, baseny rekreacyjno-rehabilitacyjne, gabinety odnowy biologicznej wellness i spa, a przede wszystkim wyspecjalizowaną kadrę medyczną.

  Rynek usług medycznych, leczniczych i tzw. odnowy biologicznej dynamicznie się rozwija, powstają nowe ośrodki rehabilitacyjne i spa na europejskim poziomie, świadczące wysokiej jakości usługi, powszechnie dostępne dla społeczeństwa w ramach świadczeń zdrowotnych lecznictwa uzdrowiskowego oraz w formule komercyjnej. Przedsiębiorcy uzdrowiskowi w miarę możliwości finansowych coraz więcej nakładów przeznaczają na inwestycje modernizacyjne bazy medyczno-hotelowej.

  Niektóre spółki środki na ten cel pozyskują również z funduszy Unii Europejskiej. Coraz częściej podmioty świadczące usługi lecznictwa uzdrowiskowego, modernizując swoją bazę, kierują się przed wszystkim unowocześnieniem zaplecza medycznego, zabiegowo-hotelowo-rekreacyjnego, budując m.in. specjalistyczne pomieszczenia do wieloprofilowej diagnostyki, rehabilitacji, baseny rehabilitacyjne z wykorzystaniem solarów, sale helioterapii i słoneczne plaże, łaźnie parowe z saunami,  tarasy w formie ogrodów letnich oraz zimowych w celu prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych i terapii bodźcowej, a także centra zabiegów borowinowych.

  Rozmawiała Agnieszka Żądło

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane