• Menu

  Nagrywanie posiedzeń rady gminy nie wymaga anonimizacji wizerunków osób postronnych

  Nagrywanie posiedzeńDość powszechnym zjawiskiem jest transmitowanie lub retransmitowanie posiedzeń rady miasta lub gminy i publikowanie nagrań w ogólnodostępnych portalach internetowych.

  Wątpliwości może wzbudzać kwestia, czy wolno publikować wizerunku osób postronnych np. z widowni, którzy zabrali głos na posiedzeniu.

  Zgoda na przetwarzanie wizerunku osób postronnych nie jest konieczna …

  Celem wstępu należy wskazać, że podstawą prawną przetwarzania danej osobowej w postaci wizerunku osoby postronnej, która zabrała głos na sesji jest art. 6 ust. 1 lit c RODO. Natomiast rozpowszechnianie wizerunku takiej osoby podlega odrębnym przepisom a mianowicie art 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przetwarzanie danej osobowej w postaci wizerunku jest należy zatem odróżnić od rozpowszechniania tego wizerunku

  Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

  Jeśli chodzi o przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunków osób uczestniczących w sesji to nie ma konieczności uzyskiwania ich zgody bowiem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Wskazany wyżej przepis ustawy o samorządzie gminnym nakłada na gminę obowiązki, dla realizacji których niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych uczestników sesji tj. radnych, pracowników urzędu, przedstawicieli spółek miejskich, gości zabierających głos na sesji.

  … podobnie jak aprobata na jego upowszechnianie

  Odnosząc się natomiast do nagrywania widowni, warto podkreślić, że zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zgoda osoby fizycznej na rozpowszechnianie jej wizerunku nie jest wymagana, gdy wizerunek osoby stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza lub chodzi o wizerunek osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych. Anonimizacja wizerunku osób postronnych nie jest więc konieczna.

  Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE.L nr 119, str. 1) – art. 6,
  • Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 1191 ze zm.) – art. 81.

  Agnieszka Kręcisz-Sarna
  ekspert portalu
  Ochrona Danych Osobowych – poradyODO.pl

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane