• Menu

  Mennica Polska S.A – podsumowała półrocze

  Conceptual brass scale with golden coins - rendered in 3dGrupa Kapitałowa Mennica Polska S.A. opublikowała skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2015 r., notując przychody o wartości 415 mln złotych, zysk operacyjny na poziomie 38 mln złotych oraz zysk netto – 28 mln złotych. Konsekwentne działania optymalizacyjne skutkowały dalszym obniżeniem wskaźników zadłużenia, poprawą struktury kapitału obrotowego i utrzymaniem wysokiej płynności Grupy.

  Zarówno w II kwartale, jak i w całym I półroczu 2015 r. Grupa Kapitałowa odnotowała wyższe wyniki w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego na poziomie wyniku operacyjnego, EBITDA, oraz zysku netto, które wyniosły odpowiednio 38, 49 i 28 mln złotych.

  Podobnie jak w ubiegłym roku, pozytywny wpływ na wynik miała dywidenda z akcji spółki Netia S.A. w kwocie 33,8 mln złotych. Prawem do dywidendy objętych było łącznie 56,4 mln sztuk akcji posiadanych przez Grupę Mennica Polska S.A. Negatywnie na wynik wpłynął odpis na likwidowane aktywa w związku z budową nowego zakładu produkcyjnego w Annopolu. To jednorazowe zdarzenie o wartości 5,7 mln złotych miało wyłącznie charakter księgowy. W porównaniu do wyjątkowo udanego I półrocza 2014 r.

  Grupa Kapitałowa osiągnęła niższy wynik ze sprzedaży, co zostało spowodowane m.in. zakończeniem produkcji monet obiegowych o nominałach 1-5 gr. W stosunku do bilansu zamknięcia analogicznego okresu roku poprzedniego istotnej poprawie uległa struktura kapitału obrotowego. Wskaźniki płynności w analizowanym okresie kształtowały się na stabilnych poziomach.

  Wskaźniki zadłużenia I półrocze 2015
  1. Wskaźnik ogólnego zadłużenia 34,4%
  2. Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 12,7%
  3. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 52,4%
  4. Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałami własnymi 101,6%

  – Działania, których celem jest poprawa struktury bilansu, mają charakter permanentny. Zdajemy sobie sprawę, że tylko stała dyscyplina w tym zakresie gwarantuje utrzymywanie pożądanych efektów. Działania po stronie aktywów pozwoliły na redukcję zapasów i należności na rzecz zwiększenia inwestycji krótkoterminowych. Jest to efekt konsekwentnego zarządzania kapitałem obrotowym, jak również zakończenia realizacji znaczących zleceń produkcyjnych. Wzrost rotacji zapasów w segmencie produktów menniczych uzyskaliśmy, między innymi, dzięki optymalizacji zamówień oraz standaryzacji stosowanych półproduktów – powiedziała Katarzyna Iwuć, Członek Zarządu, CFO Mennica Polska S.A. – Co istotne, spadają wskaźniki zadłużenia naszej Spółki, a cykl rotacji zapasów uległ poprawie. Utrzymujemy również wysoką płynność. To najlepszy dowód na słuszność przyjętej strategii i podejmowanych działań – podsumowuje.

  Grupa Kapitałowa Mennica Polska S.A. opiera swoją działalność na czterech segmentach (produkty mennicze, przetwórstwo metali szlachetnych, płatności elektroniczne, działalność deweloperska i usługi). Wynik każdego z nich utrzymał się na zbliżonym poziomie do uzyskanego w I półroczu 2014 roku.

  Największy udział w przychodach został odnotowany w segmencie płatności elektronicznych – gdzie realizowana przez system Mennicy sprzedaż nominalna brutto biletów komunikacji miejskiej wzrosła o 6% w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym – oraz w segmencie produktów menniczych, gdzie Grupa wdraża strategię ekspansji zagranicznej.

  – Wykorzystywanie potencjału na rynkach zagranicznych jest jednym z ważniejszych celów Grupy. Podejmujemy w tym obszarze szeroko zakrojone działania, czego efektem było m.in. wybicie 30 mln sztuk monet dla Narodowego Banku Gruzji w końcówce 2014 roku oraz ponad 120 mln sztuk monet dla Narodowego Banku Kolumbii realizowane w roku bieżącym. Intensyfikujemy również działania Grupy w segmencie deweloperskim, wykorzystując rosnące zapotrzebowanie na duże powierzchnie biurowe oraz mieszkania w prestiżowych lokalizacjach – powiedział Grzegorz Zambrzycki, Prezes Zarządu Mennica Polska S.A.

  Grupa Mennica Polska S.A. wspólnie z Golub GetHouse realizuje flagową inwestycję – „Mennica Legacy Tower”. Ponadto w najbliższym czasie rozpocznie realizację dwuetapowego projektu „Mennica Residence” u zbiegu ulic Grzybowskiej i Żelaznej, gdzie w miejsce, między innymi, obecnego zakładu produkcyjnego Mennicy Polskiej powstanie kompleks mieszkaniowo-usługowy o łącznej powierzchni użytkowej (PUM) ponad 34 tys. m kw.

  Na zaawansowanym etapie jest również budowa nowego zakładu produkcyjnego na Annopolu warunkująca realizację powyższego projektu. W dalszej perspektywie planowana jest kolejna duża inwestycja, również o charakterze mieszkaniowo-usługowym, na działce o powierzchni 276 tys. m kw. zlokalizowanej na prawym brzegu Wisły przy ul. Jagiellońskiej.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane