logo
logo
logo
logo
prawo pracy

Kiedy można, a nawet trzeba skorzystać z pomocy prawnika od prawa pracy?
Opublikowano: 5 sierpnia 2020

Prawo pracy reguluje relacje pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, zarówno prawa, jak i obowiązki. Wszelkie uchybienia, zaniedbania i naruszenia w tym zakresie mogą być przedmiotem sprawy sądowej. W tej sytuacji warto skorzystać z pomocy adwokata. W dzisiejszym poradniku powiemy więcej o sytuacjach, kiedy takie profesjonalne wsparcie będzie potrzebne.

prawo pracy

Mobbing w pracy – często przyczyna sporów sądowych

Bardzo często pracownicy są w pracy szykanowani czy prześladowani przez swoich przełożonych, kierowników działów czy szefów, a bywa również tak, że przez pracowników wyższego szczebla, jednak nie będących bezpośrednimi zwierzchnikami. W każdym z takich przypadków może być mowa o mobbingu. Konflikt można rozwiązać na drodze sprawy sądowej, jednak zwykle pracodawca, będzie dążył do polubownego rozwiązania sporu i zawarcia ugody z pracownikiem. W tym celu proponuje mediację. Może w niej uczestniczyć prawnik zajmujący się sprawami firmy, a także dwie zwaśnione strony i szefostwo.

W sytuacji, gdy mobbingowany pracownik nie chce konfrontacji może poprosić, by mediacja odbyła się na zaproponowanych przez niego zasadach,np. z właścicielem firmy, ale bez kierownika czy pracownika mobbingującego. Każda strona jest w takiej sytuacji wysłuchiwana osobno, choć zwykle dąży się by w mediacji uczestniczyły dwie strony, gdyż takie jest jej założenie. Jeśli dodatkowo regulamin firmy zawiera postępowanie przeciwdziałające mobbingowi i przewidziane jest w nim, że mediacja musi odbywać się w obecności dwóch zwaśnionych stron, to mobbingowany może przyjąć propozycję bądź od razu skierować sprawę na drogę sądową. Ponieważ odrzuca możliwość mediacji niezależnie od wyniku sprawy zostanie obciążony kosztami sądowymi. Tę kwestię na pewno poruszy prawnik od prawa pracy na wstępnym spotkaniu.

Nieuzasadnione zwolnienie z pracy

Jak wiadomo Kodeks Pracy przewiduje kiedy pracodawca zgodnie z prawem może zwolnić pracownika, a także sytuacje, kiedy nie może tego uczynić. Jeśli mimo to pracownik zostaje zwolniony może domagać się w sądzie przywrócenia do pracy bądź też odszkodowania i zadośćuczynienia za doznane krzywdy. Takie sprawy są często bardzo skomplikowane, jednak nie zawsze sąd staje po stronie pracodawcy i warto walczyć o swoje prawa. Bardzo głośne w ostatnim czasie było zwolnienie pracownika jednej z dużych sieci handlowej sprzedającej meble i dodatki do domu z powodu jego dyskryminacyjnego zdaniem pracodawcy wpisu na firmowym intranecie, zawierającego cytaty z Biblii na temat homoseksualistów. Wpis był odpowiedzią na niestawienie się w pracy i wzięcie wolnego w dniu solidarności z osobami wykluczonymi z LGBT zorganizowanym przez Ikea.

Pracodawca zwalniając pracownika powoływał się na naruszenie zasad współżycia społecznego i wykluczanie osób pracujących w sieci Ikea. Sprawa ma swój finał w sądzie. Prokurator wystąpił z zarzutem w stosunku do kierowniczki sklepu Ikea za ograniczanie praw pracowniczych ze względu na wyznanie. Zdaniem prokuratury według prawa polskiego każdy obywatel ma prawo wyrażania swoich poglądów, a także do wolności sumienia i wyznania, a zwolnienie było naruszeniem tych praw i dyskryminacją pracownika. Nie wiadomo jak zakończy się cała sprawa, jednak podkreślone zostało, że koncerny zagraniczne działające w Polsce mają obowiązek przestrzegania polskiego prawa.

Nieuzasadnione skrócenie okresu wypowiedzenia

Jeśli pracownik został zwolniony zgodnie z prawem i Kodeksem Pracy, jednak okres wypowiedzenia zawarty w umowie został skrócony, to może się on ubiegać o odszkodowanie od pracodawcy. Według art. 49 Kodeksu Pracy nawet jeśli pracodawca skróci okres wypowiedzenia, to i tak pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas wypowiedzenia według zawartej umowy. Oczywiście jeśli zwolnienie było bezpodstawne pracownik może ubiegać się także o przywrócenie do pracy bądź odszkodowanie od pracodawcy z tytułu nieuzasadnionego zwolnienia. O takie odszkodowanie mogą się ubiegać na przykład osoby, które w świetle kodeksu pracy były objęte okresem chronionym.   Wszystkie kwestie dokładnie wyjaśni prawnik od prawa pracy.

Niewypłacenie wynagrodzenia za pracę

Oprócz pozwów indywidualnych bardzo często zdarzają się zbiorowe pozwy pracownicze. Dotyczy to likwidacji miejsc pracy oraz braku wypłaty wynagrodzenia. Jeśli pracownik nie otrzymał wynagrodzenia za dany miesiąc może wystąpić do pracodawcy z pozwem sądowym. Warto wiedzieć, że w sytuacji, gdy pracodawca ogłosi upadłość to z wnioskiem  o wypłatę świadczeń należy się zwrócić do kierownika biura terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Można to zrobić po upływie 2 tygodni od ogłoszenia upadłości.

Oczywiście osoba, która zarządza pracodawcy ma obowiązek sporządzenia listy roszczeń i złożenie wykazu do kierownika FGŚP. Zatem pracownik w takim przypadku nie musi bać się nie uzyskania wynagrodzenia. Może ono zostać wypłacone za okres do 3 miesięcy, poprzedzającym datę niewypłacalności pracodawcy. Zatem jeśli niewypłacalność występowała dłużej to były pracownik może wystąpić ze zbiorowym lub indywidualnym pozwem.

Sprawy dotyczące prawa pracy są bardzo skomplikowane, dlatego trzeba znaleźć kompetentnych i doświadczonych prawników, którzy zapewnią kompleksową pomoc. Każda sprawa, nawet ta najbardziej skomplikowana może mieć swój szczęśliwy finał.

Tagi: , , , , ,

Udostępnij ten post:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


Powiązane treści

upadłość firmy

Gwałtowne wzrosła liczba upadłości firm w Pol...

Jak podaje w swoim komunikacie Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji...
zbyt wysoki czynsz

Pozew o zbyt wysoki czynsz – czy można wygrać...

Czy można pozwać właściciela mieszkania o zbyt wysoki czynsz,...
Upadłość JDG

Upadłość JDG — czy jest możliwa?...

Gdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą sta...

List gończy i europejski nakaz aresztowania &...

Osoby, które w przeszłości dopuściły się przestępstw, często wyjeżdżaj...