• Menu

  Jak pomóc frankowiczom?

  Kredyty frankowe to jedna z tych kwestii, które w ostatnich latach mocno zbulwersowały opinię publiczną. Dla jednych – całkiem niesłusznie – frankowicze to osoby, które chciały skorzystać na kredycie rozliczanym w skądinąd tanich frankach szwajcarskich. Dla innych, są to osoby poszkodowane przez system bankowy, który (zgodnie z orzeczeniem TSUE) zachował się w sposób nieuczciwy.

  kredyt frankowy

  Nic nie trwa wiecznie

  Faktem jest, że jeszcze kilka lat temu kredytobiorcy nie mieli tak silnej pozycji w sądowych starciach z bankami. Cóż, sytuacja ta była pochodną niejednolitej linii orzeczniczej, za którą stały orzeczenia tak sądów powszechnych, jak i Sądu Najwyższego. Sytuacja ta zmieniła się diametralnie dopiero 3 września 2019 roku, kiedy to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie kredytów frankowych. Dzięki temu – zgodnie z przyjętą linią orzeczniczą – umowy frankowe straciły swoją ważność, co poskutkowało „odfrankowaniem” zobowiązania bankowego, czyli jego zamianie na kredyt złotówkowy. Nawiasem mówiąc krok ten doprowadził do sytuacji, że nowy, złotówkowy kredyt stał się najtańszym zobowiązaniem na rynku.

  kredyt frankowy

  Pomoc frankowiczom z Kancelarią KFK

  Jak rozliczyć kredyt złotówkowy?

  Zgodnie z werdyktem TSUE przyjęto w Polsce rozwiązanie, w ramach którego kwotę przeliczonego zobowiązania złotówkowego stanowi kwota uzyskana w złotówkach z uwzględnieniem określonej w umowie stopy procentowej. Co ważne – kwota ta może być (jeśli zachodzi taka potrzeba) przeliczona według kursu przyjętego dla dnia, w którym kredyt został otrzymany przez kredytobiorcę. Dzięki temu, przeliczone w ten sposób zobowiązanie staje się najtańszym kredytem na rynku. Mało tego – kredytobiorca może w ten sposób rozliczyć wszystkie spłacone już raty, dzięki czemu na jego koncie wygeneruje się całkiem spora nadpłata. Będzie ją można rzecz jasna przeznaczyć na szybszą spłatę pozostałego zobowiązania.

  Unieważnienie umowy – najważniejsze korzyści

  Z punktu widzenia klienta, unieważnienie umowy frankowej jest nieraz dużo korzystniejsze, niż np. przeliczenie zobowiązania na złotówki. Unieważnienie oznacza, że bank może oczekiwać zwrotu wyłącznie tych środków, które zostały spełnione na rzecz klienta. Oznacza to, że ten ostatni zwraca tylko tą część kredytu, której nie stanowią opłaty dodatkowe i marża zobowiązania. Tym samym kredytobiorca jest zobowiązany wyłącznie do zwrotu „zerowego” kredytu i to bez jakichkolwiek opłat dodatkowych. Od razu należy zaznaczyć, że rozwiązanie to pozbawia kredytodawcy jakichkolwiek praw do roszczeń wynikających z odsetek. Trzeba jednak pamiętać, że unieważnienie umowy kredytowej nakłada na kredytobiorcę obowiązek jednorazowego uiszczenia wszystkich pozostałych środków i to z rozliczeniem wcześniej spłaconych rat.

  Uwaga! Często dochodzi do sytuacji, w której – ze względu na stosunkowo krótkie terminy – roszczenia przysługujące bankom mogą ulec przedawnieniu. Oznacza to, że kredytobiorca może odzyskać wszystkie wpłacone do banku środki i jednocześnie nie musi zwracać pieniędzy, które otrzymał od kredytodawcy.

  Więcej za mniej

  A co, jeśli wpłacone wcześniej raty są wyższe, niż łączna kwota otrzymanego kredytu? W takiej sytuacji bank – po rozliczeniu obydwu kwot – będzie zobowiązany do zwrotu wspomnianej nadwyżki. Od strony proceduralnej obowiązuje tu ta sama zasada, co w przypadku opisywanego wcześniej przeliczenia środków z uwzględnieniem kursu CHF obowiązującego w dniu wypłaty kredytobiorcy sumy zobowiązania.

  Rola kancelarii prawnej

  Zadaniem Kancelarii jest kompleksowe wsparcie klienta w kontekście rozwiązania wszystkich wątpliwości dotyczących spłaty kredytu frankowego. Co więcej, Kancelaria zobowiązuje się do profesjonalnej obsługi prawnej zgłoszonej sprawy. Świadczona przez Kancelarię pomoc frankowiczom rozpocznie się od kompleksowej analizy umowy frankowej z bankiem, a zakończy się wygraną batalią sądową i rozliczeniem zobowiązania zgodnie z życzeniem klienta.

  Podsumowując, kredyt frankowy nie musi być już wyzwaniem dla finansów kredytobiorcy. Dziś, dzięki nowym przepisom i regulacjom TSUE, możliwe jest wyjście z tej pułapki finansowej i to z maksymalną korzyścią dla kredytobiorcy.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane