• Menu

  Faktoring vs kredyt

  Jeśli szukacie alternatywy dla pożyczki bankowej, dobrze jest zainteresować się faktoringiem. Jest to łatwiejszy sposób niż kredyt, by uzyskać środki na bieżące funkcjonowanie, realizację planów inwestycyjnych czy spłatę zaległych zobowiązań.

  Jaka jest podstawowa różnica między kredytem a faktoringiem? Przede wszystkim sposób, w który firmy mogą dysponować pozyskanymi środkami. Kredytem można sfinansować jedynie te działania, które z punktu widzenia banku są uzasadnione.

  Analiza przedsiębiorcy dokonywana jest na podstawie jego przeszłości wraz z uwzględnieniem wartości aktualnie posiadanych przez niego dóbr, takich jak nieruchomości czy sprzęt. Natomiast w przypadku faktoringu, wyłącznie firma decyduje na jaki cel zostaną przeznaczone środki. Faktor nie ingeruje w działania firmy, które realizowane są z pozyskanych środków.

  Dwa sposoby finansowania

  W przypadku kredytu stroną dominującą jest bank. Określ on nie tylko warunki kredytu, ale także jest uprawiony do kontroli jego wykorzystania. Ponadto uzależnia on jego przyznanie od zdolności kredytowej.

  Kredyt obrotowy jest kredytem krótkoterminowym, który służy finansowaniu bieżących potrzeb związanych z zaopatrzeniem, sprzedażą czy procesem rozliczeń pieniężnych.

  Natomiast istotą faktoringu jest krótkoterminowe finansowanie kredytu kupieckiego przez faktora. Może nim być specjalistyczna firma faktoringowa lub bank. Faktoring to nic innego jak wykup krótkoterminowych wierzytelności przedsiębiorstw przed terminem ich zapadalności za określonym wynagrodzeniem. Niekiedy połączone jest to ze świadczeniem dodatkowych usług względem przedsiębiorstwa.

  Im więcej szczegółów tym więcej różnic

  Faktoring daje nie tylko pełną dowolność w wyborze celu na jaki przeznaczymy otrzymane w ten sposób pieniądze. Faktor przekazuje gotówkę, ale bierze również odpowiedzialność za przejęte należności. Czy jest to cała odpowiedzialność, czy częściowa zależy od tego, na jaki zdecydowaliśmy się na faktoring – pełny czy niepełny. Obowiązki faktora nie kończą się wraz z przekazaniem środków. Jego zadania to między innymi:

  • Przekazanie środków;
  • Przejęcie zarządzania wierzytelnościami, weryfikacja kontrahentów, monitorowanie spłat i jeśli jest taka potrzeba – windykacja;
  • Zabezpieczenie przed ryzykiem niewypłacalności odbiorcy (w przypadku pełnego faktoringu).

  Dla banku przy przyznawaniu kredytu ważna jest przede wszystkim przeszłość przedsiębiorstwa. Dla faktora z kolei,  ważna jest z kolei jego przyszłość i wizja rozwoju. Tymczasem dynamicznie rozwijające się firmy mogą mieć problemy z finansowaniem swoich potrzeb, ponieważ zapotrzebowanie na kapitał obrotowy rośnie wraz z szybko wrastającą sprzedażą. W takich przypadkach warto skorzystać z faktoringu.

   

  Jedna odpowiedź do “Faktoring vs kredyt”

  1. AOW Faktoring S.A. pisze:

   Faktoring jest zupełnie inną usługą niż kredyt i ciężko jest te dwie usługi porównywać ponieważ pełen zakres usług faktoringowych wykracza znacznie poza samą funkcję finansowania. Przedsiębiorcy często nie wiedzą, którą z tych usług wybrać dlatego pokusiliśmy się jednak o porównanie ich kosztów:

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane