logo
logo
logo
logo
Długi

Długi – jak powstają i jak z nich wyjść?
Opublikowano: 29 sierpnia 2022

Nikt nie chce popaść w długi, ale niestety w obecnych czasach jest to prostsze niż kiedykolwiek wcześniej. Nie warto zatem oceniać nikogo, kto znalazł się w takiej sytuacji, bo niestety, tak naprawdę każdy z nas może w pewnym okresie życia przysłowiowo wdepnąć w ten nieprzyjemny ambaras. Jak powstają długi, czego mogą dotyczyć i jak można z nich wyjść? Już wszystko wyjaśniamy!

Czym dokładnie jest dług?

Dług powstaje w sytuacji, gdy opóźniamy wykonanie zobowiązania świadczenia, do którego obliguje nas zawarta wcześniej umowa:

 • handlowa
 • kredytowa
 • pożyczkowa
 • decyzja administracyjna sądu
 • lub orzeczenie sądu.

Tłumacząc to na potoczny język, jest to po prostu niespłacenie w terminie raty pożyczki lub nieopłacenie abonamentu czy rachunku (przykładowo za media), a także nieuiszczenie kary grzywny, czy mandatu. Tak jest w przypadku konsumentów. Natomiast w przypadku firm długiem jest również nieuregulowanie płatności z kontrahentami, niezapłacenie ZUS-u czy podatków oraz brak wypłacenia pensji pracownikom. Oczywiście długi konsumenckie także mogą dotyczyć firmy.

Szybka reakcja na pojawiający się dług

W obecnych czasach, kiedy szalejąca inflacja odprawia swój makabryczny taniec z rosnącymi stopami procentowymi, zadłużyć można się bardzo łatwo. Żyjąc od wypłaty do wypłaty, zakredytowani pod korek, w razie jakichkolwiek problemów, czy sytuacji losowych, takich jak:

 • poważna awaria sprzętu domowego czy samochodu,
 • choroba,
 • albo czasowa utrata pracy,

nie są w stanie zaspokoić wszystkich roszczeń. Pojawiają się problemy z płynnością finansową i pierwsze niezapłacone rachunki czy raty kredytów. Później wszystko rośnie lawinowo, dewastując domowy budżet i doprowadzając do coraz większego zadłużenia.

W takiej sytuacji trzeba działać błyskawicznie, nie dopuszczając do powiększania się długu. Dlatego w żadnym wypadku nie można bagatelizować niezapłaconych należności.

Kiedy wiemy, że nie będziemy w stanie udźwignąć finansowo wszystkich zobowiązań, musimy:

 • poinformować o tym wierzyciela – wraz z podaniem przyczyn w opóźnieniu płatności
 • pertraktować odroczenie płatności lub rozłożenie należności na raty
 • cały czas kontrolować swoje zadłużenie

Kontakt z wierzycielem jest niezwykle ważny, ponieważ daje dłużnikowi kontrolę nad tym, co dalej dzieje się z jego długiem. Pozwala bowiem odwlec przekazanie długu firmie windykacyjnej lub skierowanie sprawy do sądu. O wiele łatwiej można bowiem porozumieć się bezpośrednio z wierzycielem. Kiedy machina windykacji zostanie puszczona w ruch i do pracy przystąpi firma windykacyjna, i tak już napięta sytuacja stanie się dla dłużnika jeszcze mniej komfortowa.

Długi windykowane przez firmy windykacyjne

Zlecenie odzyskania wierzytelności firmie windykacyjnej najczęściej oznacza dla dłużnika prawdziwy koszmar. Niestety firmy te podejmują zazwyczaj szereg niezwykle nieprzyjemnych działań i pomimo tego, że robią to w ramach obowiązującego prawa, mogą bardzo uprzykrzyć dłużnikom życie.

Będą one wysyłać do dłużnika windykatorów terenowych, którzy nie tylko zaczną nachodzić dom czy mieszkanie samego dłużnika, ale także sąsiadów, roznosząc plotki o jego długach. Jest to jedna z metod wywierania presji na dłużniku, poprzez jego zawstydzanie przed innymi mieszkańcami. Kolejną jest zaszczuwanie ciągłymi telefonami, listami i systematycznymi domowymi wizytami.

O tym, jak skutecznie radzić sobie z windykatorami terenowymi można dowiedzieć się z poradnika Antywindykacyjnego – Windykator – co może i jak z nim postępować poradnik antywindykacyjny – dostępnego na stronie portalu wspierającego dłużników w procesie oddłużania – mamdługi.pl. Strona ta jest olbrzymią bazą wiedzy o windykacji, egzekucji komorniczej i sposobach wychodzenia z długów. Wsparcie oferują tam specjaliści z zakresu finansów i prawa.

Przy czym warto wiedzieć, że windykator działający na zlecenie wierzyciela nie ma mocy kierowania sprawy do sądu, ani nasyłania na nas komornika. Takie prawo ma tylko i wyłącznie wierzyciel. Sprawa wygląda nieco inaczej, kiedy firma windykacyjna wykupiła nasz dług i ona staje się wierzycielem. Jeśli jest to duża firma, taka jak Kruk, Intrum czy Ultimo można z nią negocjować spłatę zadłużenia, a nawet umorzyć dużą część długu – przykładowo nawet do 70 procent!

Egzekucja komornicza i zabezpieczenie mienia

W przypadku egzekucji komorniczej, która została już zlecona przez sąd, jedynym sposobem na jej powstrzymanie jest zawarcie porozumienia z wierzycielem, który ma moc zatrzymania egzekucji komorniczej. Nie ma zatem sensu negocjować tego z komornikiem, ponieważ jest on jedynie wykonawcą decyzji sądu. Niestety zazwyczaj taka ugoda z wierzycielem obejmuje jednorazową spłatę zadłużenia. Przy czym nierzadko możliwe jest umorzenie części długu.

To, co jest najważniejsze w sytuacji, kiedy jeszcze nie mamy prawomocnej decyzji sądu, jest procedura odwoławcza oraz zabezpieczenie mienia przed komornikiem. W tym celu warto jednak zgłosić się już do profesjonalistów, którzy przeprowadzą całą procedurę. Prawników zajmujących się tego typu czynnościami znajdziesz również na portalu mamdługi.pl. Zatem warto tam zajrzeć.

 

Udostępnij ten post:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.