logo
logo
logo
logo
REGON

Czym jest numer REGON i komu jest nadawany?
Opublikowano: 11 stycznia 2021

Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, czym jest numer REGON, skąd właściwie wzięła się ta nazwa i do czego służy ten ciąg numerów – odpowiedź na wszystkie te i inne pytania znajdziesz w niniejszym artykule.

REGON

Co to jest REGON?

Termin REGON słownik języka polskiego tłumaczy jako „wielocyfrowy symbol, służący w systemie statystyki państwowej do identyfikacji i rejestracji jednostek administracyjnych gospodarki narodowej”. Istotnie – numer REGON to jeden z głównych elementów służących do identyfikacji każdej firmy w Polsce.

REGON to tak naprawdę akronim – skrót (stąd duże litery) – pełna jego nazwa brzmi: Rejestr Gospodarki Narodowej. Do rejestru REGON wpisywane są wszystkie przedsiębiorstwa, a pełna nazwa tego rejestru to Krajowy Rejestr Urzędowych Podmiotów Gospodarki Narodowej. Nad jego prawidłowym działaniem czuwa Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), a wszelkie czynności związane z jego nadaniem są bezpłatne i nadawane w jednym z 16 urzędów statystycznych (po jednym dla każdego województwa).

Co można sprawdzić po numerze REGON?

Dzięki temu, że Krajowy Rejestr Urzędowych Podmiotów Gospodarki Narodowej jest na bieżąco aktualizowany, dane, które się w nim znajdują, są zawsze aktualne. Dlatego też uznaje się go za najlepsze źródło informacji pod kątem wykorzystywania ich do jakichkolwiek badań statystycznych. Co więcej, numer REGON jest jawny, a zbiór informacji jest prowadzony w systemie informatycznym w postaci centralnej bazy danych. Oznacza to, że jeśli chcesz dowiedzieć się o jego posiadaczu nieco więcej, możesz skorzystać z ogólnodostępnej wyszukiwarki danych, na przykład wyszukiwarki REGON na stronie ALEO.com. 

Dzięki numerowi REGON można ustalić na przykład takie informacje jak nazwa i adres firmy, imię i nazwisko właściciela oraz jego PESEL i numer NIP. W bazie znajdują się także informacje o rodzaju prowadzonej działalności, formie prawnej przedsiębiorstwa, dacie jego powstania, likwidacji lub zawieszenia – jeśli dotyczy.

Historia numeru REGON

Sposób i metodologia prowadzenia oraz aktualizacji Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej zostały szczegółowo opisane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. Sam rejestr REGON został utworzony w 1995 r. ustawą o statystyce publicznej, jednak pierwszą regulację prawną wprowadzającą numery statystyczne w jednostkach gospodarczych podjęto w czasach PRL-u – w lipcu 1966 r.

Obecnie REGON nie jest już tak istotny, jak jeszcze kilkanaście lat temu, ponieważ od 2009 roku nie wymaga się go już w obrocie urzędowym, zniesiono także obowiązek umieszczania go na oficjalnych pieczątkach firmowych. Oznacza to, że podawanie numeru REGON nie jest już wymagane na pismach skierowanych do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i fakturach VAT. Wyjątkami są np. spółki akcyjne, czyli podmioty prawne – te w pewnych przypadkach będą proszone o podanie numeru Rejestru Gospodarki narodowej.

Z czego składa się REGON?

Początkowo numer REGON istniał w konfiguracji 7-cyfrowej, przy czym cyfry były nadawane automatycznie. Po roku 1985 numery REGON rozszerzono do 9 cyfr, dodając „starym regonom” dwa zera na początku. „Nowe regony” zaczęto tworzyć według następującego klucza: 2 cyfry wyróżnika województwa + 6 cyfr „numeru seryjnego” + 1 cyfra kontrolna. Istnieje jeszcze 14-cyfrowy numer REGON – dotyczy on firm, które mają swoje siedziby w różnych województwach, przy czym 9 pierwszych cyfr pokrywa się z numerem REGON jednostki macierzystej.

Kto posiada numer REGON?

Wpisowi do rejestru REGON podlegają wszystkie osoby prawne (np. spółki akcyjne), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a także osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne. Numer REGON nadaje się także jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej i jednostkom lokalnym – na przykład filiom lub oddziałom (w tym przypadku obowiązuje 14-cyfrowy REGON).

Do czego służy numer REGON?

Skoro nie ma oficjalnej potrzeby posługiwania się nim, a wszystkie firmy go posiadają, po co w takim razie funkcjonuje? Numer REGON ma obecnie nieco głębsze zadania: wprowadzić spójność identyfikacyjną wszystkich podmiotów gospodarki narodowej wprowadzanych do różnych urzędowych rejestrów i systemów informacyjnych. Dostarcza ogólnej charakterystyki działających w Polsce firm w wielu kategoriach: w pojęciu terytorialnym, własnościowym, pod kątem rodzaju prowadzonej działalności, form prawnych itp. Jest podstawą do tworzenia baz danych o podmiotach gospodarki narodowej, stanowiąc podstawowe źródło wiedzy w przypadku prowadzenia badań statystycznych. Dzięki numerowi REGON można sporządzać wykaz adresów firm działających w kraju.

Tagi: , , , ,

Udostępnij ten post:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


Liczba komentarzy: Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


Powiązane treści

Sprawdzanie historii pojazdu

Sprawdzanie historii pojazdu...

Zakup urządzeń i maszyn z drugiej ręki często wiąże się z szeregiem ni...
Monitoring zdalny

Monitoring zdalny – znakomite rozwiązanie dla...

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością zapewn...
Rejestracja spółki z o. o.

Rejestracja spółki z o. o. – tradycyjni...

Zawiązanie spółki z o. o. może nastąpić na 2 sposoby: tradycyj...
Relaunch strony internetowej

Relaunch strony internetowej – generalny remo...

Potrzeby użytkowników i standardy obowiązujące w sieci stale się zmien...