• Menu

  Czy w sprawie o podział majątku warto zatrudnić profesjonalnego pełnomocnika?

  W przypadku spraw o podział wspólnego majątku całościowy przebieg procesu może ciągnąć się przez wiele lat. Nie jest to oczywiście reguła, jednak nawet przy relatywnie krótkim czasie trwania, nastręcza on wielu trudności, które nierzadko mogą przełożyć się na poważne konsekwencje finansowe dla osoby niedostatecznie zaznajomionej z przepisami polskiego prawa regulującymi to zagadnienie.

  podział majątku

  W czym pomoże nam adwokat podczas spraw o podział majątku?

  Zasadność podjęcia współpracy w opisywanym zakresie z wykwalifikowanym pełnomocnikiem ujawnia się na wielu płaszczyznach. Pierwszą z nich jest już samo przygotowanie odpowiedniego stanowiska oraz opracowanie ogólnej strategii procesowej w ramach konkretnej sprawy. Są to czynniki elementarne, których sformułowanie dla człowieka niezorientowanego w przepisach może stanowić bardzo poważne wyzwanie. Jednocześnie mają one przełożenie na cały bieg dalszego postępowania i w przypadku gdy doprowadzą do błędnie podnoszonych też czy wysnuwanych wniosków, mogą przełożyć się na wyjątkowo negatywny dla strony rezultat finansowy.

  Jeśli chodzi o przypadki, z którymi na co dzień styka się w ramach swojej praktyki adwokat, podział majątku jest jednym z doskonałych przykładów tego, jak wiele ryzykuje klient, niebędący w dostatecznie dużym stopniu świadomy przysługujących mu praw.

  Brak wiedzy na temat zakresu roszczeń, które może on wysunąć w odniesieniu do strony przeciwnej, jest dość często spotykaną sytuacją. Wówczas może się zdarzyć, że danemu człowiekowi nigdy nawet nie przyjdzie do głowy, aby skorzystać z odnoszących się do niego uprawnień majątkowych, ponieważ zwyczajnie nie będzie wiedzieć, że nimi dysponuje. Dotyczy to w szczególności wydatków oraz nakładów pochodzących z majątku osobistego na majątek wspólny. Zgodnie z art. 45 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, małżonkowie mogą złożyć żądanie zwrotu takich środków. Aby takie żądanie zostało jednak wysunięte, muszą oni wiedzieć, że taka możliwość w ogóle istnieje.

  Z uwagi na to, że postępowanie o podział majątku wspólnego ma na celu definitywnie zamknięcie wszelkich kwestii spornych w zakresie finalnego rozliczenia się między dwoma stronami, niezwykle ważne jest, aby tego typu roszczenia zostały zgłoszone w toku postępowania. W przeciwnym wypadku bowiem możliwość wysunięcia danego żądania przepadnie bezpowrotnie wraz z zakończeniem sprawy.

  Adwokat zabezpiecza interes klienta i przyspiesza przebieg procesu

  Podstawowym zadaniem każdego adwokata, bez względu na typ sprawy, w ramach której został powołany, jest zabezpieczenie interesów swojego mocodawcy. Znajomość nierzadko bardzo zawiłych i trudnych w interpretacji przepisów, merytoryczne podejście do zagadnienia, a także umiejętności w zakresie doboru właściwych argumentów stanowią zwykle czynnik rozstrzygający o sukcesie lub porażce konkretnej strony konfliktu.

  Jednocześnie, pełnomocnicy – w przeciwieństwie do bezpośrednio zaangażowanych w sprawę stron – nie kierują się podczas przebiegu procesu emocjami. Dzięki temu mogą oni skupiać uwagę małżonków wyłącznie na precyzyjnych, merytorycznych ustaleniach, co w sprzyjających okolicznościach prowadzi do istotnie skróconego czasu trwania postępowania, a nawet do zawarcia ugody u notariusza w postaci aktu notarialnego.

  Rozważając za i przeciw w kontekście wynajęcia pełnomocnika w sprawie o podział majątku, należy brać pod uwagę nie tylko wysokość jego honorarium, ale również aspekty takie, jak czasochłonność procesu bez jego udziału, zszargane nerwy, brak poczucia bezpieczeństwa w trakcie jego trwania, a przede wszystkim także ryzyko bezpowrotnego poniesienia strat finansowych, jeśli postępowanie zakończy się dla nas niepomyślnie.

  Należy też zaznaczyć, że w przypadku wahania, nie trzeba od razu podejmować wiążących decyzji. Wcześniej warto skorzystać z możliwości zasięgnięcia opinii profesjonalnego, wyspecjalizowanej w dziedzinie spraw majątkowych prawnika. Jednym z miejsc oferujących tego typu konsultacje jest kancelaria adwokacka we Wrocławiu Andreasik, Balcerowiak sp. p., która posiada wieloletnie doświadczenie w branży i jest w stanie podjąć się reprezentowania klienta przed sądem na terenie całego kraju.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane