• Menu

  CTE z nowym złożem cenosfery w Kazachstanie

  Mikrosfera 2Notowana na NewConnect spółka Cenospheres Trade & Engineering (CTE) podpisała umowę z GeoMining Group LPP w Kazachstanie, dzięki czemu uzyskała dostęp do nowego złoża cenosfery. Pozyskanie surowca z laguny w Astanie  zapewni dywersyfikacje źródeł pozyskiwania surowca. Umowa umożliwia rozszerzenie współpracy w zakresie pozyskiwania cenosfery z kolejnych złóż w południowym Kazachstanie oraz w innych państwach Azji Środkowej.

  Podpisana 31 sierpnia  umowa określa zasady współpracy przy poszukiwaniu nowych źródeł pozyskania cenosfery oraz bezpośrednich umów na zakup cenosfery ze źródeł do których dostęp ma GeoMining. Umowa przewiduje również możliwość współpracy przy przerobie cenosfery, rozwoju technologii do jej separacji.

  Cenosfera to półprodukt wykorzystywany w wielu gałęziach przemysłu, m.in. produkcji kompozytów, materiałów i chemii budowlanej, farb i lakierów, tworzyw sztucznych, materiałów ogniotrwałych itd.

  – Kontrakt ma dla nas strategiczne znaczenie, pozwoli zdywersyfikować źródła pozyskiwania cenosfery oraz pozyskiwać surowiec również w trakcie zimy. Dzięki tej umowie uzyskamy dostęp do cenosfery z laguny w Astanie, a w przyszłości możliwe jest rozszerzenie współpracy o inne laguny. – powiedział Jarosław Bronowski, Prezes Cenospheres Trade & Engineering.

  Jakość cenosfery, czyli jej skład chemiczny oraz wynikające z niego właściwości zostały przez Spółkę sprawdzone w polskim laboratorium i nie odbiegają od jakości cenosfery pozyskiwanej obecnie przez Spółkę.

  – W swojej działalności skupiamy się na pozyskiwaniu i sprzedaży cenosfey wysokiej jakości. W celu zapewnienia naszym klientom jak najlepszego produktu prowadzimy również prace badawcze związane z opracowaniem innowacyjnych metod poławiania, suszenia oraz uszlachetniania cenosfery – dodał Jarosław Bronowski.

  Umowa z Partnerem została zawarta na warunkach rynkowych, na okres 3 lat z możliwością automatycznego przedłużenia.

  Cenospheres Trade & Engineering jest producentem mikrosfer (cenosfer), czyli półproduktu wykorzystywanego w wielu gałęziach przemysłu, m.in. produkcji kompozytów, materiałów i chemii budowlanej, płuczek wiertniczych, farb i lakierów, tworzyw sztucznych, materiałów ogniotrwałych itd. Mikrosfery powstają jako produkt uboczny spalania węgla w blokach energetycznych. Razem z popiołem są zrzucane w formie szlamu do tzw. lagun osadczych budowanych przy elektrowniach. Następnie są poławiane, suszone i frakcjonowane. W zależności od źródła pochodzenia i rozmiarów (frakcji) mikrosfery mogą mieć różne właściwości fizyczne (kolor, wytrzymałość, termoizolacyjność, ciężar właściwy itd.), predestynujące je do różnych zastosowań.

   

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane