logo
logo
logo
logo
imprezy masowe

Coraz więcej imprez masowych, coraz więcej zagrożeń
Opublikowano: 10 czerwca 2024

W ostatnich latach obserwujemy znaczący wzrost liczby imprez masowych na całym świecie. Festiwale muzyczne, koncerty i mecze piłkarskie z roku na rok cieszą się rosnącą popularnością, także w Polsce. To stwarza poważne wyzwania dla organizatorów i firm zajmujących się ochroną tych wydarzeń. Statystyki pokazują, że w ubiegłym roku w takich imprezach uczestniczyło aż 23 miliony osób, co stanowi imponującą liczbę, odpowiadającą ponad połowie populacji Polski.

Raport Policji „Bezpieczeństwo imprez masowych w 2023 roku” dostarcza konkretnych danych, które podkreślają wyzwania związane z zabezpieczaniem np. meczów piłkarskich. Z dokumentu jasno wynika, że w 2023 r. zanotowano znaczący wzrost liczby tych sportowych wydarzeń, osiągając liczbę 1 018, co stanowi wzrost o 18,2 proc. względem roku 2022. Z tej puli aż 221 spotkań zostało zaklasyfikowanych jako imprezy masowe podwyższonego ryzyka.

W trakcie meczów zanotowano 676 przestępstw, co stanowi wzrost o 26,6 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Co więcej, liczba wykroczeń również wzrosła, osiągając 5 868 incydentów, co stanowi wzrost o 30,6 proc. względem roku 2022. Poszkodowanych zostały 4 osoby, w tym jeden policjant, co świadczy o realnych zagrożeniach dla bezpieczeństwa zarówno uczestników jak i służb porządkowych.

Ta tendencja pokazuje, że zapotrzebowanie na profesjonalne usługi ochrony jest większe niż kiedykolwiek wcześniej. Firmy z branży bezpieczeństwa inwestują nie tylko w szkolenia dla swoich pracowników ochrony, ale również w nowoczesne technologie zabezpieczeń. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na stadionach nie spoczywa już tylko na policji, ale w równym stopniu na firmach z branży security, które muszą skutecznie zapobiegać potencjalnym zagrożeniom i szybko reagować na każdą nieprzewidzianą sytuację.

Jak działa ochrona na imprezie masowej? 

Specjaliści od bezpieczeństwa zwracają uwagę na wiele pozornie drobnych aspektów, które mogą mieć kluczowe znaczenie w przypadku wystąpienia awaryjnej sytuacji. Sprawna kontrola biletów, szybka a zarazem dokładna kontrola osób wchodzących i wnoszonych przez nie przedmiotów, odpowiednia liczba osób ze służb porządkowych, drożne korytarze dojścia, czytelne oznaczenia wyjść ewakuacyjnych oraz dostępność służb medycznych to elementy, które są niezbędne dla bezpieczeństwa uczestników imprezy.

Jak jednak firma branży ochrony podchodzi do zadania realizacji zabezpieczenia imprezy masowej? Krzysztof Moszyński, Dyrektor ds. Rozwiązań Systemowych w Seris Konsalnet podkreśla, że to skomplikowany i wielowymiarowy proces i należy się do niego dobrze przygotować. Kluczowe jest opracowanie schematów komunikacji ze służbami oraz szczegółowego planu działania, który uwzględnia wszystkie potencjalne zagrożenia i przewidywane scenariusze, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo uczestników – mówi.

Cały proces zabezpieczenia imprezy masowej możemy uprościć do 4 głównych kroków:

  1. Analiza ryzyka i planowanie: każde zabezpieczane wydarzenie wymaga szczegółowej analizy ryzyka i opracowania indywidualnego planu działania, który uwzględnia specyfikę danego wydarzenia, oczekiwania organizatorów, dedykowane zasoby oraz potencjalne zagrożenia.
  2. Technologie zabezpieczeń: wdrożenie zaawansowanych technologii, takich jak systemy rozpoznawania twarzy, monitoring wideo czy elektroniczne bilety, które umożliwiają lepsze monitorowanie przebiegu imprezy i kontrolę dostępu do wydarzenia.
  3. Szkolenie personelu: skompletowanie i przeszkolenie wykwalifikowanych pracowników ze specyfiki danej imprezy masowej, otoczenia obiektu, oczekiwanego profilu gości (kibiców), przebiegu wytyczonych dróg ewakuacyjnych i ustalenie poszczególnych miejsc pracy i zakresu obowiązków pracowników.
  4. Współpraca ze służbami porządkowymi: utrzymywanie ścisłej współpracy z lokalnymi służbami porządkowymi i ratunkowymi, co umożliwia skoordynowaną i szybką reakcję w przypadku wystąpienia incydentu.

Co to jest impreza masowa?

Impreza masowa to wydarzenie, które wymaga uzyskania pozwolenia i regulowane jest przez przepisy prawne. Termin ten szczegółowo określa i prawnie reguluje Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych.

Według Art. 3 pkt 2, 3 i 4 tej ustawy imprezą masową jest każde zgromadzenie publiczne, w którym bierze udział przynajmniej 1000 osób w otwartych przestrzeniach lub 300 osób w obiektach zamkniętych.

Cechą charakterystyczną imprez masowych jest nie tylko duża liczba uczestników, ale również wysoki poziom emocji, co może prowadzić do wystąpienia nieprzewidywalnych sytuacji i materializacji przewidywanych zagrożeń. Dodając do tego możliwość, że wśród uczestników znajdą się osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, otrzymujemy obraz odpowiedzialności nie tylko organizatora imprezy masowej, ale i służby ochrony.

Tagi: ,

Udostępnij ten post:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.


Powiązane treści

Stłuczka na parkingu

Stłuczka na parkingu – kto wypłaci odszkodowa...

Zatłoczone i ciasne parkingi to miejsca wyjątkowo sprzyjające...
prawo pracy

Kancelaria Cejrowski – doświadczenie od 1979...

Nie ulega wątpliwości, że doświadczenie ma ogromne znaczenie w kontekś...
Karolina Pilawska

SĄD NAJWYŻSZY PO RAZ KOLEJNY ZAJMIE SIĘ UCHWA...

25 kwietnia 2024 roku poznamy kolejny rozdział wieloletniej ju...
przetargi syndyków

Bezpieczne zakupy na przetargach syndyków – k...

W świecie przetargów syndyków kryją się nie tylko niezwykłe ok...