• Menu

  Nowy wymiar kształcenia kadr medycznych

  Dlaczego podpisana w październiku br. przez Prezydenta RP ustawa o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego jest tak ważna i co dzięki niej zyskuje system opieki zdrowotnej w Polsce pytamy dra hab. n. med. Wojciecha Bika, prof. CMKP, z-cę dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych

  Panie profesorze, co uchwalona ustawa oznacza dla CMKP i systemu opieki zdrowotnej?

  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zostało utworzone prawie pół wieku temu, a więc w systemie organizacyjnym i prawnym opartym na zupełnie odmiennych założeniach i wartościach niż obecne. Aby zapewnić w Polsce kształcenie podyplomowe lekarzy i innych osób wykonujących zawody medyczne na najwyższym poziomie, konieczne są również współczesne i trwałe fundamenty prawne dla instytucji, która w Polsce jest za ten proces istotnie współodpowiedzialna. Taką gwarancję daje wyłącznie ustawa.

  Dzięki staraniom i ogromnej determinacji prof. dra hab. n. med. Ryszarda Gellerta, dyrektora CMKP,  aby ustawa ta została uchwalona, Centrum zyskało silny fundament prawny. Ustawa gwarantuje niepodważalną państwową osobowość prawną oraz tożsamość większości uprawnień i obowiązków, które dotyczą uczelni publicznych, choć samo CMKP uczelnią się nie staje. Natomiast system opieki zdrowotnej zyskał ustawowo umocowanego silnego partnera w strategicznym społecznie procesie systematycznego doskonalenia specjalistycznych kadr medycznych.

  Pamiętajmy, że dydaktyczna i organizacyjna działalność CMKP obejmuje nie tylko lekarzy i lekarzy dentystów, ale także diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów, psychologów czy ratowników medycznych, bez których nie może być mowy o nowoczesnej i komplementarnej opiece nad pacjentami.

  Czy wejście w życie ustawy w styczniu 2019 r. zmieni coś z punktu widzenia lekarzy i jednostek, w których odbywają swoje szkolenie specjalizacyjne?

  Tak. Do tej pory CMKP koordynowało, samodzielnie organizowało i realizowało elementy kształcenia podyplomowego dla kadr medycznych, a dzięki ustawie CMKP otrzymuje uprawnienia, których do tej pory nie posiadało. Uprawnienia te dotyczą przede wszystkim kontroli zadań realizowanych przez inne podmioty w zakresie kształcenia podyplomowego oraz w zakresie nadawania i cofania uprawnień do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego.

  Nowy rok akademicki 2018/2019, obfituje w wiele pozytywnych zdarzeń dla CMKP. Na początku października została podpisana ustawa o CMKP, a dwa tygodnie później zostajecie państwo laureatami Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018. Proszę powiedzieć, w jakiej kategorii i za co te nagrody?

  Faktycznie, nowy rok akademicki dostarczył nam wielu pozytywnych emocji. Nagrody, o których pani wspomniała, otrzymaliśmy na Międzynarodowym Forum Inteligentnego Rozwoju 3.0., w ramach Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018. Drugą nagrodę indywidualnie otrzymała mgr Eliza Tatarczak za wzorowe kierowanie pracami nad projektem pn. „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju”. Te wyróżnienia utwierdzają nas w przekonaniu, że wypełniamy misję CMKP w zakresie kształcenia kadr medycznych, a także jesteśmy przyjaznym pracodawcą, zapewniając warunki do rozwoju i samorealizacji naszych pracowników.

  Z pana wypowiedzi wywnioskowałam, że CMKP realizuje jeszcze inny projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Czy mogę prosić o przybliżenie tego  przedsięwzięcia?

  Wspomniany projekt jest innowacyjnym przedsięwzięciem, realizowanym we współpracy ponadnarodowej, pod merytoryczną opieką prof. dra hab. n. med. Michała Pirożyńskiego. Będzie „kamieniem milowym” w kształceniu specjalizacyjnym lekarzy. Jego całkowita wartość wynosi prawie 30 mln. Zakończy się wprowadzeniem zmian w kursach specjalizacyjnych i uzupełnieniu ich o zajęcia praktyczne na zaawansowanych symulatorach technik endoskopowych. Oficjalne otwarcie Centrum Symulacji Endoskopowej zaplanowane jest na koniec listopada bieżącego roku.

  Rozmawiała Renata Wojciechowska

   

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane