• Menu

  Becikowe 2019

  Becikowe to świadczenie rodzinne polegające na jednorazowej wypłacie zapomogi po urodzeniu dziecka. Zasady przyznawania becikowego są regulowane przez ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. W 2019 zapomoga będzie wypłacana na takich samych zasadach jak do tej pory. Komu przysługuje zasiłek i co zrobić, żeby uzyskać świadczenie?

  Becikowe 2019 – komu przysługuje zasiłek i w jakiej wysokości?

  Becikowe przysługuje wszystkim polskim rodzicom (również adopcyjnym) niezależnie od miejsca zamieszkania, o ile nie pobierają już innych świadczeń z tego samego tytułu, poza granicami kraju. O zasiłek mogą się również ubiegać cudzoziemcy przebywający na terenie Polski i posiadający kartę pobytu z pozwoleniem na pracę. Zasiłku nie otrzymają natomiast osoby samotnie wychowujące dziecko, którym decyzją sądu zostały przyznane świadczenia alimentacyjne na dziecko – chyba, że jedno z rodziców nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany.

  O zasiłek z tytułu urodzenia można się ubiegać, jeżeli zeszłoroczny dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie, włączając nowo narodzone dziecko, nie jest wyższy niż 1922 zł netto. Zapomoga wynosi tysiąc złotych niezależnie od wysokości osiąganych dochodów.

  Co zrobić, żeby uzyskać zapomogę z tytułu urodzenia dziecka?

  Becikowe jest wypłacane na wniosek rodziców, który można złożyć w urzędzie miasta lub miasta. Można go pobrać ze strony internetowej urzędu lub wypełnić gotowy wydruk na miejscu. Na złożenie wniosku rodzice mają 12 miesięcy kalendarzowych od dnia porodu lub w przypadku rodziców adopcyjnych od dnia objęcia dziecka opieką. We wniosku należy podać numer PESEL dziecka, dlatego ważne, żeby zgłosić dziecko do urzędu cywilnego, zanim zaczniemy starania o becikowe.

  Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o becikowe?

  Przed wizytą w urzędzie warto sprawdzić jakie konkretnie dokumenty będzie trzeba załączyć do wniosku – w zależności od sytuacji rodzinnej urzędnicy mogą potrzebować dodatkowych dokumentów dotyczących osiąganych dochodów. Na pewno będzie potrzebne:

  • oświadczenie o osiąganych dochodach z urzędu skarbowego,
  • odpis aktu urodzenia dziecka zaświadczenie ze szpitala, że matka przebywała pod opieką lekarską od 10 tygodnia ciąży (karta ciąży),
  • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu i oryginalny dokument do okazania urzędnikowi,
  • dodatkowe oświadczenia, że becikowe nie zostało pobrane wcześniej.

  Kiedy możemy spodziewać się wypłaty świadczenia?

  Na wypłatę becikowego nie trzeba czekać długo. Jeżeli dostarczysz komplet dokumentów do 10 dnia miesiąca, otrzymasz świadczenie jeszcze tego samego miesiąca. Jeżeli złożysz wniosek po 10. dniu miesiąca, wypłata zostanie zlecona do końca następnego miesiąca. Becikowe możesz otrzymać w postaci przelewu na konto, jako przekaz pocztowy, lub zgłosić się osobiście do kasy urzędu po wypłatę w gotówce.

  Pamiętaj! W przypadku odmowy wypłaty świadczenia z tytułu urodzenia dziecka masz prawo złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ciągu 14 dni od otrzymania negatywnej decyzji.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane