• Menu

  Analiza Fundamentalna

  Na kursy aktywów na rynku walutowym wpływa wiele czynników fundamentalnych, którymi są główne wskaźniki makroekonomiczne, określające stan gospodarki w państwie i na świecie. Analiza fundamentalna analizuje te czynniki, które wpływają na uczestników rynku walutowego i notowania walut. Należy zwracać uwagę na kursy banków centralnych, kursy rządów różnych krajów w działalności gospodarczej, śledzić zmiany w realiach politycznych, czy nawet plotki, aby dokładnie analizować sytuację na rynku.

  Analiza fundamentalna: co to jest, dlaczego jest używana i jak prowadzi się

  Analiza fundamentalna jest zbieranie i analiza informacji, które mogą mieć wpływ na wartość aktywów, które trader planuje handlować na rynku. Duży wpływ na sytuację rynkową mają wskaźniki makroekonomiczne, takie jak inflacja, stopy procentowe banków, dynamika wzrostu podaży pieniądza, referenda narodowe, oświadczenia głów państw oraz ważne publikacje statystyki narodowej.

  Aby zostać profesjonalnym traderem, trzeba jasno zrozumieć, jakie czynniki ekonomiczne, polityczne lub nawet sezonowe mogą wpływać na kurs handlowanego składnika aktywów.  Opracowanie takich danych i zastosowanie ich do prognozowania sytuacji na rynku nazywa się analizą fundamentalną.

  Przeznaczenie analizy fundamentalnej

  W celu dokonania bezbłędnej prognozy, trader musi dokładnie zrozumieć, jak dane wydarzenie gospodarcze wpłynie na notowania. Celem analizy fundamentalnej jest pomoc traderowi w przewidywaniu możliwych wahań cen poprzez zrozumienie przyczyn, dla których te zmiany zachodzą.

  Analiza Fundamentalna – Podstawy i Techniki
  Podczas handlu ważnym jest, aby być w stanie czekać i brać pod uwagę globalne korelacje. Te umiejętności są podstawą analizy fundamentalnej. Aby zrozumieć istotę tego stwierdzenia, podajmy prosty przykład.

  Koszt ropy naftowej wpływa na poziom inflacji w kraju. Kiedy zmienia się poziom inflacji, inwestorzy czekają na ogłoszenie przez Bank Centralny zmiany stóp procentowych.

  Podobna sytuacja miała miejsce kilka lat temu, kiedy cena Brent spadła ze 100 usd do 30 usd. Był to prawdziwy szok dla rynków finansowych. Kilka miesięcy później stopy inflacji na całym świecie znacząco spadły, a polityka kluczowych banków centralnych uległa znaczącej zmianie. Chociaż wcześniej były skłonne do podnoszenia stóp, to po spadku cen ropy wzrost ten został wstrzymany i rozpoczęły się nowe programy wspierające rynki. Działania te były niezbędne, aby zapobiec deflacji w największych krajach świata, której naturalną konsekwencją mogłoby być pojawienie się depresji gospodarczej.

  Jak widzimy, zrozumienie i poznanie czynników, które prowokują wahania cen, pomaga traderom dokonywać długoterminowych prognoz i osiągać najlepsze zyski. Aby dokonać dokładnej prognozy, należy umieć korzystać z różnych technik analizy fundamentalnej:

  1. Porównanie. Istotą tej techniki jest porównanie w różnych krajach głównych wskaźników wpływających na wykres cen aktywów. Tylko poprzez porównanie tych samych wskaźników i ich dynamiki można wyciągnąć wniosek co do kierunku nadchodzącego trendu.
  2. Sezonowość. Kryteria sezonowe mają wpływ na wiele giełd. Na przykład, sezonowość wpływa na notowania giełdowe spółek rolniczych, cen na żywność i surowców energetycznych. A te zmiany cen z kolei wpływają na notowania krajowych jednostek walutowych.
  3. Dedukcja i indukcja. W pierwszym przypadku realna sytuacja jest oceniana, a związki przyczynowo-skutkowe wszystkiego, co się dzieje, są identyfikowane i wyjaśniane, a w drugim przypadku duża liczba czynników, wiadomości i wskaźników jest zbierana razem i uogólniana.
  4. Korelacja. Metoda ta zakłada, że notowania par walutowych mają bezpośrednią lub zwrotną korelację z różnymi wskaźnikami, np. wydajnością produkcji, inflacją lub bezrobociem.
  5. Grupowanie i podsumowanie. Metodologia ta polega na podziale aktywów na oddzielne grupy w oparciu o ich zachowanie i charakterystykę. Następnie dla każdej grupy obliczane są wskaźniki.

  Struktura i etapy analizy fundamentalnej

  Struktura i etapy analizy fundamentalnej Aby przejść do analizy fundamentalnej, należy najpierw znaleźć odpowiedzi na kilka pytań dotyczących analizy:

  • Z jakimi aktywami zamierzasz pracować?
  • Z jakich walut składa się ta para walutowa, jeśli chodzi o handel na rynku Forex?
  • Jaki jest okres trwania umowy?

  Odpowiedzi na te pytania pozwolą określić czynniki, na które warto zwrócić uwagę analizując sytuację rynkową. Na przykład, jeśli planowany jest handel dzienny, nie ma potrzeby porównywania raportów rocznych spółek.

  Dalsza analiza jest przeprowadzana według poniższego schematu:

  1. Przeglądanie wiadomości. Możesz wybrać dowolny kanał informacyjny, stronę internetową lub inne źródło, które dostarcza najbardziej aktualnych informacji. Może to być TASS, CNN, Interfax itp.
  2. Ocenić aktualny stan strefy wpływów i sytuacji wokół wybranego zasobu. Na przykład, raporty informacyjne pomagają zrozumieć nastroje dotyczące surowców lub EUR oraz ocenić ogólną atrakcyjność danego składnika aktywów. Jeśli nie ma żadnych ważnych wiadomości w UE, a kurs ropy skacze dzień po dniu, to jest to drugi składnik aktywów, który wymaga uwagi.
  3. Użytkownik wybiera ramy czasowe dla handlu. Ustawiasz ramy czasowe odpowiednie dla swojej taktyki na wykresie aktywów i otworzyć kalendarz wydarzeń gospodarczych, który jest głównym narzędziem analizy fundamentalnej w handlu. W kalendarzu przeglądasz powiadomienia dotyczące interesującego Cię kraju i oceniasz stopień ich wpływu na sytuację rynkową.

  Niezależnie od tego, jaki typ aktywów wybierzesz, kolejność etapów analizy będzie zawsze taka sama:

  1. Analiza stanu gospodarki i polityki w skali globalnej.
  2. Ocenić sytuację gospodarczą i polityczną w państwie, którego waluta narodowa jest analizowana.
  3. Uwzględnienie ważnych wskaźników makroekonomicznych w perspektywie średnio- i krótkoterminowej.

  Dzięki śledzeniu różnych zdarzeń na świecie, w niektórych krajach lub firmach i możliwości reagowania na nie w odpowiednim czasie, trader będzie w stanie przewidzieć wszelkie wahania cen i dobrze na nich zarobić.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Artykuły powiązane

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Kategorie

 • Subskrybuj Nasz Biuletyn

 • Polecane