• Menu

  IKE – oszczędzanie pieniędzy bez podatku Belki

  Zysk z inwestowania w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) oraz Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) nie jest obciążony podatkiem od dochodów kapitałowych. Stanowi to przewagę tego sposobu oszczędzania na emeryturę nad bankowymi kontami oszczędnościowymi i funduszami inwestycyjnymi.

  Indywidualne Konto Emerytalne jako część III filaru

  Polski system emerytalny opiera się na trzech filarach. Pierwszym z nich jest indywidualne konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, drugim konto w jednym z Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE). Od 2013 r. odprowadzanie części składek do OFE jest dobrowolne, składki automatycznie odprowadzane są tylko na subkonto w ZUS. Trzeci filar stanowią między innymi Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Inwestowanie w ich ramach jest dobrowolne, ale może znacznie wpłynąć na ostateczną łączną wysokość emerytury. Aby zwiększyć atrakcyjność tego rozwiązania, wprowadzono ulgi podatkowe, m.in. zwolniono IKE i IKZE z tzw. podatki Belki.

  Co dzieje się z oszczędnościami na IKE i IKZE

  Po otwarciu IKE lub IKZE gromadzone na nich oszczędności są inwestowane w określone instrumenty finansowe, m.in. akcje i obligacje, za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych. Dzięki temu oszczędności mają szansę wzrosnąć bardziej niż  na lokacie w banku. Jak każda forma inwestowania, także inwestowanie w IKE i IKZE może się wiązać z ryzykiem utraty zgromadzonych środków. Jest ono jednak minimalizowane m.in. dzięki:

  • dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych, które składają się z instrumentów finansowych charakteryzujących się różnym poziomem ryzyka;
  • fachowemu, indywidualnemu dobieraniu sposobu inwestowania do możliwości i oczekiwań inwestora.

  Oszczędności najlepiej jest wypłacić po ukończeniu 60. roku życia – w przypadku IKE, oraz 65. – w przypadku IKZE. Wtedy od uzyskanego zysku nie musimy odprowadzać podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki). Część lub całość zainwestowanej kwoty można wypłacić też w dowolnym momencie, z tym że trzeba będzie wtedy zapłacić 19% podatek Belki.

  Korzyści podatkowe dla osób inwestujących w ramach IKE i IKEZ

  Wynoszący 19% podatek od zysków kapitałowych, może pochłonąć prawie 1/5 wypracowanego zysku. Inwestowanie pieniędzy w ramach IKE i IKZE ma tę przewagę nad innymi formami inwestowania, że uzyskany zysk zwolniony jest z tego podatku. W przypadku IKZE możliwe jest również odliczanie dokonywanych wpłat od podstawy opodatkowania. Należy jednak pamiętać, że aby skorzystać z tych ulg, z wypłatą środków należy poczekać do 60. lub 65. roku życia.

  Gdzie otworzyć konto IKE

  Konto IKE oraz IKZE można otworzyć w towarzystwie funduszy inwestycyjnych, domu maklerskim lub biurze maklerskim (funkcjonującym przy banku), a także u ubezpieczyciela. Oferta tych instytucji w zakresie IKE i IKZE na ogół jest zróżnicowana. Przed podpisaniem umowy, zgodnie z wymogami dyrektywy MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), klient musi wypełnić ankietę, na podstawie której będzie można określić m.in. jego profil inwestycyjny oraz świadomość ryzyka związanego z inwestowaniem.

  Dzięki temu ofertę można lepiej dopasować do jego możliwości oraz oczekiwań. Osobom, które nie mają doświadczenie w inwestowaniu i wolą stabilny, rozłożony na kilkadziesiąt lat i obarczony niedużym ryzykiem zysk, zazwyczaj poleca się mniej ryzykowne strategie inwestycyjne. W skład mniej ryzykownych portfeli inwestycyjnych zazwyczaj wchodzą instrumenty finansowe, które charakteryzują się niskim ryzykiem. Klientom zdecydowanym na większe ryzyko i większy zysk w krótszym czasie, oferuje się strategie bardziej dynamiczne. Niezależnie od rodzaju strategii inwestycyjnej zarządzaniem środkami gromadzonymi na IKE oraz IKEZ zajmują się profesjonaliści.

   

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *