• Menu

  IKE – oszczędzanie pieniędzy bez podatku Belki

  Zysk z inwestowania w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) oraz Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) nie jest obciążony podatkiem od dochodów kapitałowych. Stanowi to przewagę tego sposobu oszczędzania na emeryturę nad bankowymi kontami oszczędnościowymi i funduszami inwestycyjnymi.

  Indywidualne Konto Emerytalne jako część III filaru

  Polski system emerytalny opiera się na trzech filarach. Pierwszym z nich jest indywidualne konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, drugim konto w jednym z Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE). Od 2013 r. odprowadzanie części składek do OFE jest dobrowolne, składki automatycznie odprowadzane są tylko na subkonto w ZUS. Trzeci filar stanowią między innymi Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Inwestowanie w ich ramach jest dobrowolne, ale może znacznie wpłynąć na ostateczną łączną wysokość emerytury. Aby zwiększyć atrakcyjność tego rozwiązania, wprowadzono ulgi podatkowe, m.in. zwolniono IKE i IKZE z tzw. podatki Belki.

  Co dzieje się z oszczędnościami na IKE i IKZE

  Po otwarciu IKE lub IKZE gromadzone na nich oszczędności są inwestowane w określone instrumenty finansowe, m.in. akcje i obligacje, za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych. Dzięki temu oszczędności mają szansę wzrosnąć bardziej niż  na lokacie w banku. Jak każda forma inwestowania, także inwestowanie w IKE i IKZE może się wiązać z ryzykiem utraty zgromadzonych środków. Jest ono jednak minimalizowane m.in. dzięki:

  • dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych, które składają się z instrumentów finansowych charakteryzujących się różnym poziomem ryzyka;
  • fachowemu, indywidualnemu dobieraniu sposobu inwestowania do możliwości i oczekiwań inwestora.

  Oszczędności najlepiej jest wypłacić po ukończeniu 60. roku życia – w przypadku IKE, oraz 65. – w przypadku IKZE. Wtedy od uzyskanego zysku nie musimy odprowadzać podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki). Część lub całość zainwestowanej kwoty można wypłacić też w dowolnym momencie, z tym że trzeba będzie wtedy zapłacić 19% podatek Belki.

  Korzyści podatkowe dla osób inwestujących w ramach IKE i IKEZ

  Wynoszący 19% podatek od zysków kapitałowych, może pochłonąć prawie 1/5 wypracowanego zysku. Inwestowanie pieniędzy w ramach IKE i IKZE ma tę przewagę nad innymi formami inwestowania, że uzyskany zysk zwolniony jest z tego podatku. W przypadku IKZE możliwe jest również odliczanie dokonywanych wpłat od podstawy opodatkowania. Należy jednak pamiętać, że aby skorzystać z tych ulg, z wypłatą środków należy poczekać do 60. lub 65. roku życia.

  Gdzie otworzyć konto IKE

  Konto IKE oraz IKZE można otworzyć w towarzystwie funduszy inwestycyjnych, domu maklerskim lub biurze maklerskim (funkcjonującym przy banku), a także u ubezpieczyciela. Oferta tych instytucji w zakresie IKE i IKZE na ogół jest zróżnicowana. Przed podpisaniem umowy, zgodnie z wymogami dyrektywy MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), klient musi wypełnić ankietę, na podstawie której będzie można określić m.in. jego profil inwestycyjny oraz świadomość ryzyka związanego z inwestowaniem.

  Dzięki temu ofertę można lepiej dopasować do jego możliwości oraz oczekiwań. Osobom, które nie mają doświadczenie w inwestowaniu i wolą stabilny, rozłożony na kilkadziesiąt lat i obarczony niedużym ryzykiem zysk, zazwyczaj poleca się mniej ryzykowne strategie inwestycyjne. W skład mniej ryzykownych portfeli inwestycyjnych zazwyczaj wchodzą instrumenty finansowe, które charakteryzują się niskim ryzykiem. Klientom zdecydowanym na większe ryzyko i większy zysk w krótszym czasie, oferuje się strategie bardziej dynamiczne. Niezależnie od rodzaju strategii inwestycyjnej zarządzaniem środkami gromadzonymi na IKE oraz IKEZ zajmują się profesjonaliści.

   

  Udostępnij w sieci ....
  Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestShare on Google+Share on VKShare on Tumblr

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *