• Menu

    Najnowsze

    Pozafinansowe wsparcie też w cenie

    95 proc. Polaków deklaruje, że udzieliłoby pozafinansowego wsparcia bliskiej osobie, która ma problem ze spłatą długu. Większość  z nich w [...]

    Problematyczne zatory płatnicze

    Przeciętna kwota przeterminowanych o ponad 60 dni należności wynosi 41,6 tys. zł. Opóźnienia w płatnościach w największym stopniu dotyczą [...]