• Menu

    Najnowsze

    Anna Kolisz ze swoją książką

    Anna Kolisz: Trzeba mieć marzenia

    Osiągnięte sukcesy w biznesie były wypadkową wielu pozytywnych zdarzeń w moim życiu – mówi Anna Kolisz, właścicielka firmy ANKOL Sp. z o.o. [...]