• Menu

    Najnowsze

    Ambitny plan modernizacji Sił Zbrojnych

    W reakcji na wydarzenia na świecie i mając na uwadze pogorszenie sytuacji bezpieczeństwa w naszej części Europy, w 2014 roku dokonaliśmy doraźnej [...]